Види фінансової звітності благодійних організацій та аспекти публічного звітування. Кошторис БО

Інші запитання

Кожна благодійна організація  згідно статті 17 Закону України Про благодійну діяльність та благодійні організації, звітує перед органами ДФС,  статистики, донорами, або засновниками, благодійниками. Фінансові звіти є вкрай важливим елементом роботи будь-якої благодійної організації, їх своєчасність подання та правильність складання свідчать про те, що організація працює у правовому полі, перебуває у реєстрі неприбуткових організацій та дотримується вимог ПКУ,  регулярно звітує перед надавачами благодійної допомоги. Оприлюднення деяких видів звітів допомагає благодійній організації створювати довіру не лише для себе та сприяти досягненню своїх статутних цілей, але і створює довіру для сектору благодійності  в цілому.

Які ж види фінансових звітів готує  БО та кому їх надає? Можна виділити чотири основні види  звітності:

  1. Податкова звітність:

 - Річний податковий звіт: подається до органів ДФС,  протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року – Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації  https://blank.dtkt.ua/blank/23

 

-  Щоквартальна податкова звітність: з 1 кварталу 2021 року являє собою об’єднання звітів: форми 1-ДФ та щомісячної звітності по ЄСВ. Наказом Мінфіну від 15.12.2020 р. № 773 у новій редакції викладено податковий розрахунок за ф. № 1ДФ, який фактично поглинув таблиці Звіту з ЄСВ. Наказ набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування. Оновлена форма отримала назву "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску". Такий Розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Більш детально з новою формою можна ознайомитися за посиланням:  https://buhgalter911.com/uk/news/news-1055471.html

-  Декларація з ПДВ, подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця (у випадку якщо БО зареєстрована, як платник ПДВ). Нагадуємо, якщо благодійний фонд проводить оподатковувані операції з постачання товарів/послуг на митній території України, загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн грн, тоді йому доведеться ареєструватися як платник ПДВ в обов’язковому порядку. https://blank.dtkt.ua/blank/26

- Податкову декларацію з транспортного податку, яка подається юридичними особами до 19 лютого  за 2020 рік (у випадку якщо БО є власником транспортних засобів).  Більш детально: https://report.ligazakon.net/transp-podatok-2020/

- Податкову декларацію з земельного податку, яка  подається не пізніше 20 лютого поточного року  відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки  на поточний рік з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій (у випадку якщо БО є власником земельної ділянки). Більш детально: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/431699.html

- Податкова декларація із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яка подається не пізніше 19 лютого за 2020 рік (у випадку якщо БО є власником нерухомого майна).

Нагадуємо, що виключення становлять громадські організації інвалідів та їх підприємств, об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг та інші виключення згідно статті ПКУ 266.2.2.

Більш детально: https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/91020

2.   Фінансова звітність

Подається до органів статистики та ДФС , є невід’ємною частиною Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Строки подання – не пізніше 28 лютого року, що настає за звітнім.

Пунктом 2 розд. ІІ НП(С)БО 1 передбачено, що для мікропідприємств, малих підприємств, які визнані такими відповідно до Закону про бухоблік, непідприємницьких товариств, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затвердженим наказом Міністерства

фінансів України від 25.02.2000 № 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2011 № 25) зі змінами та доповненнями (далі – НП(С)БО 25.

Відповідно до ст. 11 Закону про благодійну діяльність та благодійні організації, метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій. Таким чином, благодійні організації є непідприємницькими товариствами в розумінні Цивільного кодексу України.

Таким чином, неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (Фінансовий звіт малого підприємництва, Фінансовий звіт мікропідприємства) у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (форми № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс). https://blank.dtkt.ua/blank/50.

Слід зазначити, що згідно Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, стаття 14, пункт 2:  фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією та не належить до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом. На фінансову звітність не розповсюджується заборона щодо поширення статистичної інформації. Підприємства зобов’язані надавати копії фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

3.     Донорська фінансова звітність

Подається донорам, грантонадавачам, благодійникам  згідно умов грантових угод, договорів про надання благодійної допомоги, безповоротної фінансової допомоги, міжнародної  технічної допомоги, може за вимогою донора бути об’єктом обов’язкової аудиторської перевірки. 

Форми та терміни подання фінансової звітності встановлюються здебільшого донорами, грантонадавачами та надавачами благодійної допомоги. Або благодійна організація може мати свої звітні форми та правила звітування згідно своїх фінансових політик та процедур.

4.     Управлінська фінансова звітність або кошторис благодійної організації.

Це може бути плановий кошторис (бюджет), так і фактичний кошторис. Як правило, даний вид звітності викликає запитання у благодійних організацій, для чого і для кого це потрібно, якщо ми звітуємо кожному донору окремо? І чому цей документ настільки важливий для всіх благодійних організацій?

Кошторис традиційно є одним з основних фінансових документів благодійних  організацій. Щоправда, в законах, якими регламентується діяльність різних неприбуткових організацій, поняття кошторису, калькуляції не вживається. Там пишуть про доходи і витрати організації, інформацію про які неприбуткова організація має розкривати (наприклад, ч. 3 ст. 17 Закону про благодійність). Але в статутах прямо пишуть про складання кошторису, з ним пов’язане цільове використання коштів благодійної організації. Безпосередньо кошторис, пов’язується з благодійною програмою або стратегією організації, тому що відображає основні напрямки роботи організації у фінансовому плануванні та виконанні, адміністративні витрати.

Для неприбуткової організації кошторис виконує роль звітного документа, в якому підбивають підсумки фактично отриманих доходів і понесених витрат по всім проектам та напрямкам діяльності. Такий документ може затверджуватися зборами членів організації раз або два на рік. Затвердження свідчить про те, що члени організації погоджуються з видами отриманих доходів та видами понесених витрат та їх сумами, що є підставою для підтвердження цільового використання коштів та дотриманням вимог ст. 133.4 ПКУ, тому при податковій перевірці затверджений керівним органом організації кошторис захищає вашу неприбутковість. Форма цього звіту затверджується фінансовими політиками та процедурами організації, обліковою політикою, тому вона є цілком довільною для благодійної організації.

Таким чином кошторис, або управлінська фінансова звітність потрібні: засновникам, донорам, благодійникам, членам та співробітникам організації, податковим органам.

Якщо, благодійна організація або фонд займаються публічним збором коштів, вони мають викладати звітність про використання коштів у відкритому доступі для користувачів, які бажають переконатися у прозорості або підзвітності даної благодійної організації, і це скоріше не обов’язок, а правило гарної репутації для сектору неприбуткових організацій.

Що стосується благодійних організацій, які отримують благодійні внески через благодійні СМС-повідомлення, тут виникає обов’язок про звітування про використання таких коштів на веб-сайтах благодійних організацій згідно статті 7, пункт 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text. Форма  такого звіту  визначається саме благодійною організацією на її розсуд.

Благодійні фонди, створені при закладах охорони здоров’я, теж мають обов’язок звітування на своїх веб-сторінках про отримані та використані кошти, їх до цього зобов’язує Міністерство охорони здоров’я Наказом № 848 від 25.07.2017 р. http://amnu.gov.ua/zaklady-ohorony-zdorov-ya-zvituvatymut-pro-nadhodzhennya-ta-vykorystannya-blagodijnyh-pozhertv/. Форма звітності також має довільний характер.

 Усі ці вище перелічені види звітності можуть бути об’єктом аудиторських перевірок за бажанням благодійних організацій, тобто аудит для благодійних фондів не є обов’язковим. Виключення становлять вимоги донорів, засновників, грантонадавачів, які юридично  закріплені у договорах надання благодійної допомоги, грантових угодах або у статутних документах благодійної організації. Але, слід зазначити, що незалежні аудиторські перевірки та оприлюднення аудиторських висновків та власне і фінансових звітів допомагає благодійним фондам створювати повноцінну довіру до себе та приваблює донорські організації, бізнес, благодійників, які готові підтримувати прозорі організації.

 

 

Інші запитання по темі

На головну