Реєстрація благодійної організації.

Інші запитання

Стаття 13 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” передбачає види/форми, у яких може створюватись благодійна організація: благодійне товариство, благодійний фонд, благодійна установа.

Благодійним товариством визнається благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту.

Благодійною установою визнається благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою. 

Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками.

Згідно ст. 15 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” державна реєстрація БО проводиться державним реєстратором (який знаходиться у Центрі надання адміністративних послуг) за місцем знаходження такої організації. Ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачено такий перелік документів, що подаються до державного реєстратора:

-          заява на державну реєстрацію юридичної особи (форми заяв можна знайти на сайті Департаменту державної реєстрації за посиланням ). В заяві мають бути зазначені КВЕДи (код видів економічної діяльності) БО. 88.99 - надання інших соціальних послуг без забезпечення проживання, н.в.і.у. Саме завдяки зазначенню такого КВЕДУ Ви маєте право отримати статус неприбуткової організації, зокрема, благодійної. 

-          оригінал (нотаріально засвідчена копія) рішення засновника про створення БО (у разі наявності двох або більше засновників, це рішення має бути  у формі протоколу установчих зборів);

-          статут чи установчий акт (прошитий, пронумерований та підписаний засновниками), нотаріальне засвідчення підписів засновників не вимагається;

-          заява про включення до Реєстру неприбуткових установ і організацій (форму заяви можна знайти за посиланням) – за бажанням (але слід мати на увазі, що трапляються випадки, коли заяву доводиться подавати повторно безпосередньо  у органи державної фіскальної служби за місцем реєстрації БО);

-          якщо документи будуть подані представником, державному реєстратору також надається довіреність на цю особу.

 

Плата за реєстрацію благодійної організації не справляється.

 

Часто виникає запитання, чи можна реєструвати БО на домашню адресу. При визначенні адреси майбутнього БО слід знати, що адреса, вказана при реєстрації буде одночасно і місцем знаходження БО, і його податковою адресою (а отже, за такою адресою буде відбуватися офіційне листування, зокрема,  з податковою). Таким чином,  з точку зору законодавця, можна реєструвати БО за будь-якою адресою (у тому числі і домашню), головне, щоб за цією адресою державні органи могли зв’язатися з посадовими особами БО.

Чи мають вказуватися в Статуті (установчому акті) БО персональні дані засновників? Законодавство не містить вимоги вказувати в установчих документах БО склад її засновників. Такі дані містяться у відповідних протоколах. Також згідно п. 8 ч. 2 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» перелік засновників (учасників) юридичної особи міститься в Єдиному державному реєстрі.

Якщо БО засновується єдиним засновником, часто виникають наступні запитання:

 чи доцільно включати у Статут розділ, що стосується прав та обов’язків учасників? Ч. 3 ст. 14 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначає умови та порядок прийняття до складу учасників БО, права та обов’язки учасників, а також умови та порядок їх виключення зі складу учасників БО, такими, що обов’язково мають міститися у статутних документах БО. Не слід також забувати, що навіть в БО  з одним засновником/учасником як вищий орган управління виступають загальні збори учасників відповідно до ч. 6 ст. 20 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

як оформлюється протокол установчих зборів БО  з одним засновником? Виходячи  з норм ч. 2 ст. 12, ч. 6 ст. 20 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», можна стверджувати, що рішення про створення і державну реєстрацію БО, затвердження Статуту БО, формування органів управління може бути прийняте засновником одноосібно та оформлення не у вигляді протоколу, а у вигляді рішення засновника. Таке рішення буде містити дату і місце його складання, реквізити засновника, прийняті ним рішення, підпис засновника ( у разі, якщо засновник – юридична особа, підпис керівника, скріплений печаткою).

 

За результатами державної реєстрації БО за бажанням отримує паперову виписку з Єдиного державного реєстру підприємств установ та організацій, електронна версія статуту публікується реєстраційним органом на сайті Міністерства юстиції України (доступ можливий за кодом доступу, якій надається під час державної реєстрації) . 

Інші запитання по темі

У чому відмінність благодійної організації від благодійного фонду?

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд з урахуванням...

Переглянути
На головну