ПУБЛІЧНИЙ ЗБІР БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ

Інші запитання

       Згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі – Закон про благодійництво), публічним збором благодійних пожертв визнається добровільний збір цільової допомоги у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікації, і навіть благодійного телекомунікаційного повідомлення для досягнення цілей, визначених Законом про благодійництво.

     При цьому благодійна організація може здійснювати публічний збір благодійних пожертв на власні потреби або на користь інших осіб, самостійно або із залученням інших осіб.

     Так, самостійний збір може, зокрема, здійснюватись на власному сайті із застосуванням інструментів інтернет-еквайрингу. При цьому організації рекомендується розмістити на сайті публічну оферту про надання благодійної пожертви, адресовану невизначеному колу фізичних та юридичних осіб – відвідувачів сайту. Умови такої публічної оферти мають прийматись відвідувачем перед здійсненням платежу.

      Також самостійний збір пожертв можливий через скриньку, наприклад, на підставі договору про розміщення скриньки у приміщеннях іншої особи, який передбачає належний контроль такої особи за збереженістю скриньки. Законодавство не регулює порядок такого збору благодійними організаціями, окрім випадку публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України, однак організації можуть прийняти власні регуляції, орієнтуючись, наприклад, на той же Порядок здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 451 (далі – Порядок). Так, Порядок передбачає, що:

- збір здійснюється в опломбовані або опечатані скриньки, яким присвоєні індивідуальні інвентарні (номенклатурні) номери;

- збір здійснюється винятково в місцях, визначених у відповідних довіреностях або договорах. Установлення скриньок у торговельних центрах або інших громадських місцях може здійснюватися за умови забезпечення належного контролю за їхнім збереженням. Не допускається здійснювати збір готівкою у місцях, призначених для руху транспортних засобів;

- розкриття скриньок здійснюється в службовому приміщенні комісією (до складу якої можуть включатися представники громадських об’єднань (за згодою);

- за результатами розкриття скриньки комісією складається акт, в якому відображається інформація щодо суми зібраних пожертв;

- після складення акта готівка обліковується і здається в касу та/або зараховується на банківський рахунок.

Якщо благодійна організація залучає до публічного збору благодійних пожертв інших осіб, повинні виконуватись наступні вимоги:

- особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації, діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності керівника благодійної організації. Довіреність має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їхнього використання та порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації (ч. 2 ст. 7 Закону про благодійництво);

- особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь благодійної організації від власного імені, діють на підставі контракту (договору) про благодійну діяльність із такою благодійною організацією. Контракт (договір) має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їхнього використання, порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації та відповідальність сторін у разі порушення контракту (договору) або порядку використання пожертв (ч. 3 ст. 7 Закону про благодійництво).

Якщо благодійна організація здійснює публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь інших бенефіціарів (крім благодійних організацій), згідно з ч. 4 ст. 7 Закону про благодійництво, вона повинна діяти на підставі контракту (договору) про благодійну діяльність із таким бенефіціаром або одним із його законних представників. Контракт (договір) має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їхнього цільового використання, обліку та звітності, а також відповідальність особи, яка здійснює публічний збір благодійних пожертв, перед бенефіціаром і благодійниками у разі порушення контракту (договору) або порядку використання таких пожертв.

     Особи, які перебувають на державній або іншій публічній службі та особи, які діють від імені осіб, які перебувають на державній або іншій публічній службі, не мають права здійснювати публічний збір благодійних пожертв (ч. 5 ст. 7 Закону про благодійництво).

Положення про публічний збір благодійних пожертв застосовуються до публічного продажу майна від імені або на користь благодійних організацій (публічних торгів, конкурсів, аукціонів тощо) (ч. 7 ст. 7 Закону про благодійництво).

      Публічний збір благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення (так звана смс-благодійність) має свої особливості, передбачені ст. 7-1 Закону про благодійництво. Для забезпечення такого збору благодійна організація укладає з оператором телекомунікацій договір про публічний збір благодійних пожертв. Істотними умовами такого договору є:

1) зобов’язання благодійної організації оприлюднювати на своєму веб-сайті звітів про використання зібраних коштів та документів (або їхніх засвідчених копій), що підтверджують використання таких коштів;

2) строки оприлюднення таких звітів і документів;

3) відповідальність благодійної організації за невиконання вищевказаних вимог.

       Оператор також може вимагати подання окремої звітності йому, оскільки має право контролю за цільовим використанням коштів згідно з законом.

       На підставі укладеного договору після отримання від абонента благодійного телекомунікаційного повідомлення оператор телекомунікацій перераховує попередньо передплачені абонентом, але не використані ним кошти за телекомунікаційні послуги (аванс) у межах невикористаного залишку як благодійну пожертву на користь благодійної організації. Благодійна організація використовує зібрані у такий спосіб кошти винятково на цілі, визначені договором, укладеним із оператором телекомунікацій. Використання таких коштів на фінансування адміністративних та інших витрат благодійної організації, що не передбачені договором, забороняється.

Інші запитання по темі

На головну