Заповнення 1 розділу Пасиву Балансу

06 лютого 2018, 15:16 до роздiлу

Ольга Дзюба

Добрий вечір!

Допоможіть, будь ласка, з заповненням 1-2 мс для громадської організації (неприбуткова ).

Чи може заповнюватись 1 розділ Пасиву Балансу (була благодійна допомога у вигляді ОЗ і інші оборотні матеріальні активи )?!

Чи може бути сальдо к-тове по 791 рах.на кінець року?

Відповідь

Лариса Фещенко

06 лютого 2018, 15:16

Окремого порядку ведення бухгалтерського обліку та заповнення фінансової звітності, в тому числі і спрощеного фінансового Звіту за формою 1-мс і 2 -мс,  для громадських організацій не встановлено, є загальні вимоги для всіх юридичних осіб, передбачені Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку.

Тому громадські організації – юридичні особи, в тому числі ті, що згідно до Податкового Кодексу мають статус неприбуткових, ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову звітність на загальних засадах, але з урахуванням особливостей здійснення фінансово-господарських  операцій,  обумовлених  цілями і метою  діяльності громадської  організації згідно  до її статуту та чинного законодавства,  і у відповідності  до обраної ГО облікової політики.

Обліковою політикою ГО може бути передбачено певний порядок визнання і відображенням у обліку і фінзвітності окремих видів доходів, в тому числі отриманої благодійної допомоги у вигляді коштів та майна, - в залежності від джерела надходження, умов надання, мети і цілей використання.

При цьому слід мати на увазі, що благодійна допомога (пожертва), в тому числі у вигляді коштів, іншого майна, майнових прав згідно до Закону «Про благодійництво і благодійні організації» надається для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності.

Згідно до П(С) БО 15 «Дохід» цільове фінансування визнається доходом у межах понесених витрат, а цільове  фінансування  капітальних  інвестицій визнається доходом  протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів основних засобів, нематеріальних активів пропорційно сумі нарахованої амортизації об’єктів.

Якщо благодійна допомога згідно до умов договору та статуту ГО  була отримана для виконання певних цілей благодійної діяльності, то у балансі за формою  1-мс

-          у розділі ІІ пасиву відображаються залишки коштів цільового фінансування та цільових надходжень (у сумах вартості  не введених в експлуатацію основних засобів і  невикористаних оборотних активів),   

-          у розділі ІІІ балансу у складі інших поточних зобов’язань ( як доходи майбутніх періодів) відображаються суми недоамортизованої вартості введених в експлуатацію основних засобів, отриманих  у якості цільової благодійної допомоги.  

Також слід зазначити, що згідно до інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій за кредитом рахунку 79 «Фінансові результати» відображаються суми у порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом – суми в порядку закриття обліку витрат. Сальдо по рахунку 79 за результатами здійснення операцій  з отримання і використання цільового фінансування має дорівнювати 0,  оскільки доходи по таких операціях визнаються в межах понесених витрат.

Якщо у Вас залишилися питання, будь ласка, скористайтесь онлайн формою.

 

 

Останні запитання в цьому розділу

Звітність БО (БФ)

Доброго дня. Який звіт подає Благодійна організація (Благодійний Фонд) до органів ДПС, якщо в одному з кварталів була оплата послуг по благоустрою земельної ділянки комунальному підприємству (юридичній особі)?

Переглянути

Податкова звітність БО БФ

Добрый день! БО БФ один учредитель, он же выполняет функции директора, в течении года выдавалась помощь волонтерам на их карты для оплат лечения животных в вет. клиниках. Нужно ли сдавать отчеты по этим людям НДФЛ? 

Переглянути

Правильне відображення ресурсів в натуральній формі у звітності ГО

Ми проводимо проєкт і залучаємо багато ресурсів, які передаються у проєкт без прямого переведення коштів на рахунок організації. Як готувати звіти річні по таким позиціям, коли кошти за поліграфію не оплачувались на...

Переглянути

Порядок подачі БО повідомлення 20-ОПП

Доброго дня , в першу чергу хочу вам подякувати за інформаційну підтримку яку Ви надає неприбутковим організаціям і прошу у вас роз'яснення стосовно чи потрібно Благодійному фонду (неприбутковій організації )...

Переглянути

Порядок організації діяльності новостворенного БФ

Добрий день, новостворений БФ( допомога тваринам, притулкам для тварин). Неприбуткових організація. Є два засновники, найманих працівників немає. Яку звітність потрібно здавати і коли? Якщо буде прийнято на роботу...

Переглянути