Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Заповнення 1 розділу Пасиву Балансу

06 лютого 2018, 15:16 до роздiлу

Ольга Дзюба

Добрий вечір!

Допоможіть, будь ласка, з заповненням 1-2 мс для громадської організації (неприбуткова ).

Чи може заповнюватись 1 розділ Пасиву Балансу (була благодійна допомога у вигляді ОЗ і інші оборотні матеріальні активи )?!

Чи може бути сальдо к-тове по 791 рах.на кінець року?

Відповідь

Лариса Фещенко

06 лютого 2018, 15:16

Окремого порядку ведення бухгалтерського обліку та заповнення фінансової звітності, в тому числі і спрощеного фінансового Звіту за формою 1-мс і 2 -мс,  для громадських організацій не встановлено, є загальні вимоги для всіх юридичних осіб, передбачені Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку.

Тому громадські організації – юридичні особи, в тому числі ті, що згідно до Податкового Кодексу мають статус неприбуткових, ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову звітність на загальних засадах, але з урахуванням особливостей здійснення фінансово-господарських  операцій,  обумовлених  цілями і метою  діяльності громадської  організації згідно  до її статуту та чинного законодавства,  і у відповідності  до обраної ГО облікової політики.

Обліковою політикою ГО може бути передбачено певний порядок визнання і відображенням у обліку і фінзвітності окремих видів доходів, в тому числі отриманої благодійної допомоги у вигляді коштів та майна, - в залежності від джерела надходження, умов надання, мети і цілей використання.

При цьому слід мати на увазі, що благодійна допомога (пожертва), в тому числі у вигляді коштів, іншого майна, майнових прав згідно до Закону «Про благодійництво і благодійні організації» надається для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності.

Згідно до П(С) БО 15 «Дохід» цільове фінансування визнається доходом у межах понесених витрат, а цільове  фінансування  капітальних  інвестицій визнається доходом  протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів основних засобів, нематеріальних активів пропорційно сумі нарахованої амортизації об’єктів.

Якщо благодійна допомога згідно до умов договору та статуту ГО  була отримана для виконання певних цілей благодійної діяльності, то у балансі за формою  1-мс

-          у розділі ІІ пасиву відображаються залишки коштів цільового фінансування та цільових надходжень (у сумах вартості  не введених в експлуатацію основних засобів і  невикористаних оборотних активів),   

-          у розділі ІІІ балансу у складі інших поточних зобов’язань ( як доходи майбутніх періодів) відображаються суми недоамортизованої вартості введених в експлуатацію основних засобів, отриманих  у якості цільової благодійної допомоги.  

Також слід зазначити, що згідно до інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій за кредитом рахунку 79 «Фінансові результати» відображаються суми у порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом – суми в порядку закриття обліку витрат. Сальдо по рахунку 79 за результатами здійснення операцій  з отримання і використання цільового фінансування має дорівнювати 0,  оскільки доходи по таких операціях визнаються в межах понесених витрат.

Якщо у Вас залишилися питання, будь ласка, скористайтесь онлайн формою.

 

 

Останні запитання в цьому розділу

Відображення нарахувань по невикористаним відпусткам у звітності

Доброго дня! з 2019 року неприбуткова організація подала повний комплект фінансової звітності у звязку з віднесенням її до середніх підприємств. Відповідно при складанні такої звітності довелось провести нарахування...

Переглянути

Звітність БО

Які звіти і з якою періодичністтю здає благодійний фонд школи?

Переглянути

Відображення повернення надмірно сплачених коштів у звіті БО

Доброго дня! готуємо фінансовий звіт. БО отримувала Дохід лише у вигляді благодійної фінансової допомоги. Але було 2 платежі - повернення надмірно сплаченої зарплати та 1 платіж - повернення надмірно сплаченого...

Переглянути

Подання звіту 1ДФ у разі видачі благодійної допомоги

Добрый день. Возник вопрос. Благотворительный фонд передал нам (Громадська организация) по акту приема-передачи продукты для наших подопечных. Для передачи этих продуктов мы писали письмо в фонд и список подопечных....

Переглянути

Відображення членських внесків у Звіті неприбуткової організації

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, ми громадська організація. Єдине джерело надходжень - членські внески. Витрати- РКО та оплата комун. послуг. Чи вважати членські внески - цільовим фінансуванням (рах. 48) чи відносити на...

Переглянути