Як знайти у фінансовій звітності авансований капітал, щоб визначити норму прибутку підприємства?

16 квітня 2016, 11:10 до роздiлу

Світлана Коломієць

Скажіть будь-ласка, як знайти у фінансовій звітності авансований капітал, щоб визначити норму прибутку підприємства?

Відповідь

Анна Зоріна, Керівник відділу загального аудиту, аудитор, ТОВ Аудиторська фірма "Аксьонова та партнери"

16 квітня 2016, 11:10

Доброго дня, Світлана, щодо Вашого запитання...

Авансований капітал -  грошові кошти або майнові цінності, попередньо інвестовані в проект, до того, як він став приносити дохід. Такі кошти повинні мати цільове призначення, що не суперечить видам господарської діяльності, і можуть бути надані під конкретну задачу для її наступної реалізації, у тому числі і створення нового підприємства.

 Авансований капітал підприємства представлений його активами, що відображаються у формі 1 «Баланс». Активи — це ресурси авансованого капіталу, що контролюються підприємством і використання яких, як очікується, забезпечить отримання в майбутньому певної економічної вигоди.

Структура авансованого капіталу — це склад і співвідношення його елементів (статей активу Балансу). Відповідно до НП(С)БО 1 активи підприємства (авансований капітал) у Балансі (Звіті про фінансовий стан) представлені трьома розділами:

 Ø      Необоротні активи (рядок 1095 Розділу І Активу);

Ø        Оборотні активи (рядок 1195 Розділу ІІ Активу);

Ø        Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття (рядок 1200 Розділу ІІІ Активу);

Отже, авансований капітал –це валюта балансу (рядок 1300 Розділу І Активу)

Для визначення рівня ефективності господарської діяльності підприємства використовують відносний показник прибутку, що виражається у відсотках і називається нормою прибутку. Вона обчислюється як виражене у відсотках відношення абсолютної суми прибутку до суми авансованого капіталу у виробництво. Якщо прибуток виражається в абсолютній сумі, то норма прибутку - це відносний показник інтенсивності виробництва і виражається у відсотках.

Показник норми прибутку дає можливість визначити ефективність використання всього авансового капіталу, ступінь його прибутковості. Чим вища норма прибутку підприємства, тим ефективніше використовується авансований капітал.

Останні запитання в цьому розділу

Звітність БО (БФ)

Доброго дня. Який звіт подає Благодійна організація (Благодійний Фонд) до органів ДПС, якщо в одному з кварталів була оплата послуг по благоустрою земельної ділянки комунальному підприємству (юридичній особі)?

Переглянути

Податкова звітність БО БФ

Добрый день! БО БФ один учредитель, он же выполняет функции директора, в течении года выдавалась помощь волонтерам на их карты для оплат лечения животных в вет. клиниках. Нужно ли сдавать отчеты по этим людям НДФЛ? 

Переглянути

Правильне відображення ресурсів в натуральній формі у звітності ГО

Ми проводимо проєкт і залучаємо багато ресурсів, які передаються у проєкт без прямого переведення коштів на рахунок організації. Як готувати звіти річні по таким позиціям, коли кошти за поліграфію не оплачувались на...

Переглянути

Порядок подачі БО повідомлення 20-ОПП

Доброго дня , в першу чергу хочу вам подякувати за інформаційну підтримку яку Ви надає неприбутковим організаціям і прошу у вас роз'яснення стосовно чи потрібно Благодійному фонду (неприбутковій організації )...

Переглянути

Порядок організації діяльності новостворенного БФ

Добрий день, новостворений БФ( допомога тваринам, притулкам для тварин). Неприбуткових організація. Є два засновники, найманих працівників немає. Яку звітність потрібно здавати і коли? Якщо буде прийнято на роботу...

Переглянути