Відображення благодійної допомоги (ноутбук) у Звіті про доходи

14 лютого 2018, 15:08 до роздiлу

Ксенія Рябініна

Добрий день!

Громадська організація на підставі безоплатної передачі благодійної допомоги отримала в грудні 2017 року від другої ГО ноутбук вартістю 9000 грн. Ноутбук використовується в адміністративних цілях, був введений в експлуатацію також в грудні 2017р.

  1. Підскажіть, будь ласка, як правильно відобразить цю суму допомоги в Звіті про використання доходів неприбуткової організації за 2017 рік в рамках дохідної та видаткової частини, якщо амортизація була нарахована в січні? Чи потрібно відображати суму в 9000 грн. в рядку 1.15 як безоплатні надходження та в рядку 2.4, як витрати?
  2. Як показати цю суму благодійної допомоги в звіті про фінансові результати за 2017 рік? Чи потрібно відображати суму в 9000 грн. в рядку інших доходів (2240), і в рядку інших операційних витрат (2180)?                                                                                                Заздалегідь вдячна за відповідь.

Відповідь

Лариса Фещенко

14 лютого 2018, 15:08

Добрий день!

Запитання:

1)      як правильно відобразить цю суму допомоги в Звіті про використання доходів неприбуткової організації за 2017 рік в рамках дохідної та видаткової частини, якщо амортизація була нарахована в січні? Чи потрібно відображати суму в 9000 грн. в рядку 1.15 як безоплатні надходження та в рядку 2.4, як витрати?

Відповідь:

Формування доходів та видатків, що відображаються у Звіті про використання доходів неприбуткової організації (далі – Звіт), здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.

Згідно до Положення Стандарту бухгалтерського обліку № 15 «Дохід» цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів.

Згідно до П(С)БО № 7 «Основні засоби» нарахування амортизації  починається з місяця,  наступного за місяцем,  у якому  об'єкт  основних  засобів  став  придатним  для корисного  використання.

Тому у Звіті за 2017 рік доходи і видатки  по отриманих у якості благодійної допомоги основних засобах (ноутбуку), по якому не нараховувалась амортизація, не відображаються.

Слід зазначити, що у Порядку  заповнення Звіту про використання доходів неприбуткової організації, оприлюдненому  на офіційному сайті  ДФС України16.11.2017р.   (http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/316856.html)  зазначено, що кожний конкретний випадок щодо відображення доходів і витрат у Звіті, який стосується особливостей діяльності неприбуткової організації в залежності від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, потребує аналізу договорів та первинних документів, тому для отримання більш детальної відповіді запропоновано  звертатись до контролюючого органу для отримання індивідуальної податкової консультації в усній або у письмовій формі відповідно до ст. 52 Податкового Кодексу України  з наданням усіх наявних копій документів.

При цьому слід мати на увазі, що Податковим Кодексом України не передбачено відповідальності за арифметичні та методологічні помилки в податковій звітності,  які не призвели до заниження податкових зобов’язань чи завищення від’ємного значення об’єкту оподаткування,  і  для  неприбуткових організацій, що не є платниками податку на прибуток,  головним і принциповим є використання отриманих коштів, майна тощо за цільовим призначенням у відповідності до вимог чинного законодавства та статутних документів.

 

2)      Як показати цю суму благодійної допомоги в звіті про фінансові результати за 2017 рік? Чи потрібно відображати суму в 9000 грн. в рядку інших доходів (2240), і в рядку інших операційних витрат (2180)?                                                                                               

Відповідь:

Оскільки амортизація по основних засобах не нараховувалась і доходи за правилами бухгалтерського обліку не виникли, то і  у  Звіті про фінансові результати за 2017 рік  вартість отриманих у якості благодійної допомоги основних засобів не підлягає відображенню. Суми такої вартості  відображаються  лише у балансі (форма № 1).

 

Якщо у Вас залишилися питання, можете знову скористатися онлайн формою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останні запитання в цьому розділу

Звітність БО (БФ)

Доброго дня. Який звіт подає Благодійна організація (Благодійний Фонд) до органів ДПС, якщо в одному з кварталів була оплата послуг по благоустрою земельної ділянки комунальному підприємству (юридичній особі)?

Переглянути

Податкова звітність БО БФ

Добрый день! БО БФ один учредитель, он же выполняет функции директора, в течении года выдавалась помощь волонтерам на их карты для оплат лечения животных в вет. клиниках. Нужно ли сдавать отчеты по этим людям НДФЛ? 

Переглянути

Правильне відображення ресурсів в натуральній формі у звітності ГО

Ми проводимо проєкт і залучаємо багато ресурсів, які передаються у проєкт без прямого переведення коштів на рахунок організації. Як готувати звіти річні по таким позиціям, коли кошти за поліграфію не оплачувались на...

Переглянути

Порядок подачі БО повідомлення 20-ОПП

Доброго дня , в першу чергу хочу вам подякувати за інформаційну підтримку яку Ви надає неприбутковим організаціям і прошу у вас роз'яснення стосовно чи потрібно Благодійному фонду (неприбутковій організації )...

Переглянути

Порядок організації діяльності новостворенного БФ

Добрий день, новостворений БФ( допомога тваринам, притулкам для тварин). Неприбуткових організація. Є два засновники, найманих працівників немає. Яку звітність потрібно здавати і коли? Якщо буде прийнято на роботу...

Переглянути