Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Відображення благодійної допомоги (ноутбук) у Звіті про доходи

14 лютого 2018, 15:08 до роздiлу

Ксенія Рябініна

Добрий день!

Громадська організація на підставі безоплатної передачі благодійної допомоги отримала в грудні 2017 року від другої ГО ноутбук вартістю 9000 грн. Ноутбук використовується в адміністративних цілях, був введений в експлуатацію також в грудні 2017р.

  1. Підскажіть, будь ласка, як правильно відобразить цю суму допомоги в Звіті про використання доходів неприбуткової організації за 2017 рік в рамках дохідної та видаткової частини, якщо амортизація була нарахована в січні? Чи потрібно відображати суму в 9000 грн. в рядку 1.15 як безоплатні надходження та в рядку 2.4, як витрати?
  2. Як показати цю суму благодійної допомоги в звіті про фінансові результати за 2017 рік? Чи потрібно відображати суму в 9000 грн. в рядку інших доходів (2240), і в рядку інших операційних витрат (2180)?                                                                                                Заздалегідь вдячна за відповідь.

Відповідь

Лариса Фещенко

14 лютого 2018, 15:08

Добрий день!

Запитання:

1)      як правильно відобразить цю суму допомоги в Звіті про використання доходів неприбуткової організації за 2017 рік в рамках дохідної та видаткової частини, якщо амортизація була нарахована в січні? Чи потрібно відображати суму в 9000 грн. в рядку 1.15 як безоплатні надходження та в рядку 2.4, як витрати?

Відповідь:

Формування доходів та видатків, що відображаються у Звіті про використання доходів неприбуткової організації (далі – Звіт), здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.

Згідно до Положення Стандарту бухгалтерського обліку № 15 «Дохід» цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів.

Згідно до П(С)БО № 7 «Основні засоби» нарахування амортизації  починається з місяця,  наступного за місяцем,  у якому  об'єкт  основних  засобів  став  придатним  для корисного  використання.

Тому у Звіті за 2017 рік доходи і видатки  по отриманих у якості благодійної допомоги основних засобах (ноутбуку), по якому не нараховувалась амортизація, не відображаються.

Слід зазначити, що у Порядку  заповнення Звіту про використання доходів неприбуткової організації, оприлюдненому  на офіційному сайті  ДФС України16.11.2017р.   (http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/316856.html)  зазначено, що кожний конкретний випадок щодо відображення доходів і витрат у Звіті, який стосується особливостей діяльності неприбуткової організації в залежності від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, потребує аналізу договорів та первинних документів, тому для отримання більш детальної відповіді запропоновано  звертатись до контролюючого органу для отримання індивідуальної податкової консультації в усній або у письмовій формі відповідно до ст. 52 Податкового Кодексу України  з наданням усіх наявних копій документів.

При цьому слід мати на увазі, що Податковим Кодексом України не передбачено відповідальності за арифметичні та методологічні помилки в податковій звітності,  які не призвели до заниження податкових зобов’язань чи завищення від’ємного значення об’єкту оподаткування,  і  для  неприбуткових організацій, що не є платниками податку на прибуток,  головним і принциповим є використання отриманих коштів, майна тощо за цільовим призначенням у відповідності до вимог чинного законодавства та статутних документів.

 

2)      Як показати цю суму благодійної допомоги в звіті про фінансові результати за 2017 рік? Чи потрібно відображати суму в 9000 грн. в рядку інших доходів (2240), і в рядку інших операційних витрат (2180)?                                                                                               

Відповідь:

Оскільки амортизація по основних засобах не нараховувалась і доходи за правилами бухгалтерського обліку не виникли, то і  у  Звіті про фінансові результати за 2017 рік  вартість отриманих у якості благодійної допомоги основних засобів не підлягає відображенню. Суми такої вартості  відображаються  лише у балансі (форма № 1).

 

Якщо у Вас залишилися питання, можете знову скористатися онлайн формою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останні запитання в цьому розділу

Відображення нарахувань по невикористаним відпусткам у звітності

Доброго дня! з 2019 року неприбуткова організація подала повний комплект фінансової звітності у звязку з віднесенням її до середніх підприємств. Відповідно при складанні такої звітності довелось провести нарахування...

Переглянути

Звітність БО

Які звіти і з якою періодичністтю здає благодійний фонд школи?

Переглянути

Відображення повернення надмірно сплачених коштів у звіті БО

Доброго дня! готуємо фінансовий звіт. БО отримувала Дохід лише у вигляді благодійної фінансової допомоги. Але було 2 платежі - повернення надмірно сплаченої зарплати та 1 платіж - повернення надмірно сплаченого...

Переглянути

Подання звіту 1ДФ у разі видачі благодійної допомоги

Добрый день. Возник вопрос. Благотворительный фонд передал нам (Громадська организация) по акту приема-передачи продукты для наших подопечных. Для передачи этих продуктов мы писали письмо в фонд и список подопечных....

Переглянути

Відображення членських внесків у Звіті неприбуткової організації

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, ми громадська організація. Єдине джерело надходжень - членські внески. Витрати- РКО та оплата комун. послуг. Чи вважати членські внески - цільовим фінансуванням (рах. 48) чи відносити на...

Переглянути