Відкриття рахунку та подання звітності якщо ГО фактично не працювала

14 лютого 2018, 13:09 до роздiлу

Олексій Колочко

Доброго дня.

У нас зареєстрована неприбуткова ГО з березня 2017, з червня 2017 отримали ознаку неприбутковрсті 0032.

Але за відсутності повноцінної діяльності ГО ми не відкривали рахунок на юр. особу, бухгалтерія не велася, так як не маємо штатного бухгалтера і надходжень коштів за звітний період 2017 року не було.

Питання наступні:

1) чи обов'язково відкривати цільовий рахунок?

2) яким чином подавати фінансову звітність? (просто ставити прочерки в графах "доходи-витрати"?)

Відповідь

Лариса Фещенко

14 лютого 2018, 13:09

Доброго дня !

Запитання:

1)      чи обов'язково відкривати цільовий рахунок?

 

Відповідь:

 

 Відкриття поточних і вкладних (депозитних) рахунків в установах банків  здійснюється відповідно до положень Господарського Кодексу  та Цивільного Кодексу  України, статті  7 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статті  51 Закону України "Про банки і банківську діяльність" на умовах, викладених в Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492.

Відповідно до зазначеної Інструкції поточні рахунки відкриваються банком клієнту  на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Особливості режимів функціонування вкладних (депозитних) та поточних рахунків в банківських установах визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та договорами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками.

Громадські об'єднання, які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, зобов'язані подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до ст. 23  Закону України «Про громадські об’єднання»  і  відкривати рахунки у органах Державного Казначейства згідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті, затвердженого Наказом Державного Казначейства від 02.12.2002р. № 221.

Тому з питання необхідності відкриття певних цільових рахунків (в залежності від джерела отримання коштів та напрямків їх використання тощо) радимо звернутися до банківської установи чи до органів Державного Казначейства.

 Запитання:

2)      яким чином подавати фінансову звітність? (просто ставити прочерки в графах "доходи-витрати"?)

Відповідь:

Згідно до положень пункту 4 розділу ІІ Національного Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» підприємства можуть не наводити у фінансовій звітності статті, за якими відсутня інформація до розкриття, за винятком випадків, коли така інформація була в попередньому звітному періоді.

Проте, не буде помилкою вказувати у фінансовій звітності всі передбачені в ній рядки (у тому числі і ті, що не містять показників), а за відсутності показників -  ставити в них прочерки.

 

 

Останні запитання в цьому розділу

Звітність БО (БФ)

Доброго дня. Який звіт подає Благодійна організація (Благодійний Фонд) до органів ДПС, якщо в одному з кварталів була оплата послуг по благоустрою земельної ділянки комунальному підприємству (юридичній особі)?

Переглянути

Податкова звітність БО БФ

Добрый день! БО БФ один учредитель, он же выполняет функции директора, в течении года выдавалась помощь волонтерам на их карты для оплат лечения животных в вет. клиниках. Нужно ли сдавать отчеты по этим людям НДФЛ? 

Переглянути

Правильне відображення ресурсів в натуральній формі у звітності ГО

Ми проводимо проєкт і залучаємо багато ресурсів, які передаються у проєкт без прямого переведення коштів на рахунок організації. Як готувати звіти річні по таким позиціям, коли кошти за поліграфію не оплачувались на...

Переглянути

Порядок подачі БО повідомлення 20-ОПП

Доброго дня , в першу чергу хочу вам подякувати за інформаційну підтримку яку Ви надає неприбутковим організаціям і прошу у вас роз'яснення стосовно чи потрібно Благодійному фонду (неприбутковій організації )...

Переглянути

Порядок організації діяльності новостворенного БФ

Добрий день, новостворений БФ( допомога тваринам, притулкам для тварин). Неприбуткових організація. Є два засновники, найманих працівників немає. Яку звітність потрібно здавати і коли? Якщо буде прийнято на роботу...

Переглянути