Щодо заповнення звіту про використання доходів

12 грудня 2016, 17:20 до роздiлу

БФ "ОРІЯНА"

Питання щодо заповнення звіту про використання доходів за 2016 рік та бухоблік благодійної пожертви . На рахунок БФ надходили кошти такі як:1. благодійна пожертва на статутну діяльність та 2.безповоротна фінансова допомога від члена БФ.

Питання:

  1. У звіті у рядку 1.15 отримані доходи відображаються загальною сумою, але рядки 1.15.1-1.15.3 передбачають розбивку у тому числі. То чи означає це, що ці суми потрібно загальною сумою відобразити в рядку "1.15.1.Благодійна допомога"? Безповоротна фіндопомога - також вважається благодійною допомогою для БФ?
  2. На яких рахунках обліковується "безповоротна фіндопомога", а на яких "благодійна пожертва на статутну діяльність"? Чи вважається "благодійна пожертва на статутну діяльність"- цільовою?

Відповідь

Юлія Кірсанова, сертифікований фахівець з управління фінансами неприбуткових організацій

12 грудня 2016, 17:20

Відповідь: до безповоротної фінансової допомоги пп. 14.1.257 ПКУ відносить:

1.      1) суму коштів, переданих платнику податків за договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;

2.      2) суму безнадійної заборгованості, відшкодованої кредиторові позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;

3.      3) суму заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, не стягнуту після закінчення строку позовної давності;

4.      4) основну суму кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також суму процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних);

5.      5) суму процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки НБУ, розрахованої за кожен день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

Надання благодійної допомоги є операцією з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), грошових коштів (нецільова благодійна допомога).  У розумінні податкового законодавства безоплатно наданими товарами, роботами, послугами є товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів.

 

Тобто благодійна допомога більш ширше поняття та містить у собі надання коштів, послуг та ТМЦ на безоплатній основі.

Відповідно до ІНСТРУКЦІЯ про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій на субрахунку 483 "Благодійна допомога" ведеться облік надходження та використання платниками податку на додану вартість коштів (товарів, робіт, послуг) благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість.

Благодійна допомога на статутну діяльність вважається цільовою, тобто її витрачання можливо тільки на цілі та завдання, визначені статутними документами.

 

Для обліку безповоротної фінансової допомоги використовується  субрахунок  484 "Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень", на якому  ведеться облік надходження та використання коштів, які не відображаються на інших субрахунках рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження»

Останні запитання в цьому розділу

Звітність БО (БФ)

Доброго дня. Який звіт подає Благодійна організація (Благодійний Фонд) до органів ДПС, якщо в одному з кварталів була оплата послуг по благоустрою земельної ділянки комунальному підприємству (юридичній особі)?

Переглянути

Податкова звітність БО БФ

Добрый день! БО БФ один учредитель, он же выполняет функции директора, в течении года выдавалась помощь волонтерам на их карты для оплат лечения животных в вет. клиниках. Нужно ли сдавать отчеты по этим людям НДФЛ? 

Переглянути

Правильне відображення ресурсів в натуральній формі у звітності ГО

Ми проводимо проєкт і залучаємо багато ресурсів, які передаються у проєкт без прямого переведення коштів на рахунок організації. Як готувати звіти річні по таким позиціям, коли кошти за поліграфію не оплачувались на...

Переглянути

Порядок подачі БО повідомлення 20-ОПП

Доброго дня , в першу чергу хочу вам подякувати за інформаційну підтримку яку Ви надає неприбутковим організаціям і прошу у вас роз'яснення стосовно чи потрібно Благодійному фонду (неприбутковій організації )...

Переглянути

Порядок організації діяльності новостворенного БФ

Добрий день, новостворений БФ( допомога тваринам, притулкам для тварин). Неприбуткових організація. Є два засновники, найманих працівників немає. Яку звітність потрібно здавати і коли? Якщо буде прийнято на роботу...

Переглянути