Порядок складання річної фінансової звітності ГО

03 лютого 2021, 14:36 до роздiлу

Чміль Наталія

Доброго дня, звертаюсь до вас за допомогою щодо річної звітності. Пів року працюю в ГО, до цьго мала діло з бюджетними організаціями. Звітність за 2020р склала, але поки шукала роз’яснення, зводила все до купи, вирішила подивитися як складають звіті інші ГО. Мабудь це була помилка, тому що знайшла в вільному доступі звіти в яких заповнення трьома різними варіантами ГО з однаковими направленостями у роботі. Питання по річній звітності щодо яких я маю сумніви або суперечливі дані 1. Звіт про фінансові результати Загальна сума доходів в ГО ( грантові кошти та благодійні внески на статутну діяльність - 74 бухгалтерський рахунок) ставиться в рядок 2240 «Інші доходи» чи 2120 «Інші операційні доходи» ? Теж саме питання і стосовно витрат – 2270 чи 2180? 2. Звіт про використання доходів неприбуткової організації Доходи Суму доходів (грантові кошти та благодійні внески) в рядок 1.6 та 1.6.1 ? Бачила варіанти коли ставлять суму тільки в рядок 1.6 не розписуючи в підпункти, і до речі в електронному кабінеті так проходять звіти, так як ніде не вказано що сума рядків 1.6.1, 1.6.2 ГД та 1.6.3 повинна дорівнювати рядку 1.6. Суму амортизації ОЗ яка одночасно віднесена і до доходу і до видатків поточного періоду в рядок 1.11 ( На цей рядок знайшла роз’яснення) 1.11 в цей рядок декілька ГО ставлять залишок коштів на кінець року, чи вірно це? Видатки Бачила 3 варіанта заповнення цієї частини звіту громадськими організаціями: Рядок 2.3 ( заповнювала не релігійна організація а ГО) Рядок 2.4 + 2.4.1 Рядок 2.4 Сума амортизації віднесена на видатки поточного періоду рядок 2.6 Буду вам дуже вдячна за допомогу та вирішення цих питань. Хочеться раз і назавжди розібратися, знати напевно і бути спокійним з приводу звітності.

Відповідь

Вікторія Смолякова

03 лютого 2021, 14:36

Добрий день, пані Наталія.

1.       Згідно ПСБО 25, повністю до «Інших витрат» та «Інших доходів» усі свої витрати та доходи відносять неприбуткові організації, які подають спрощену фінансову звітність мікропідприємства (форми 1-мс та 2-мс).  Якщо Організація подає звітність малого підприємства (форми 1-м та 2-м) то майже всі витрати зазначають у «Інші операційні витрати», а доходи у «Інші операційні доходи», окрім витрат та доходів, які не є операційними ( витрати та доходи пов’язані з кредитами, депозитами, дооцінкою або уцінкою необоротних активів, не операційні курсові різниці і т.ін.).

2.       Що стосується «Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації», роз’яснення щодо заповнення даного звіту дуже загальні, звідси і такі різні трактовки.

До того ж, за помилки при заповнені даного звіту немає жодних штрафних санкцій.

Щодо рядка 1.6., дійсно ніде не сказано, що він повинен дорівнювати сумі рядків 1.6.1, 1.6.2 та 1.6.3. і це досить логічно, оскільки такі надходження як фінансова допомога, пожертвування, гранти -  не підпадають під формулювання  рядків 1.6.1,1.6.2 та 1.6.3.

Щодо амортизації ОЗ, дійсно є роз’яснення про віднесення таких витрат до рядку 2.6 з одночасним зазначенням в інших доходах (1.11). Але трапляються випадки, коли інспектори, при перевірці звіту, інші доходи та інші витрати трактують як нецільові, хоч це і не вірно – для нецільових витрат та надходжень призначена частина II звіту, але багато аудиторів радять в рядки 2.6 та 1.11 нічого не ставити. В даному випадку, головне щоб Ви могли пояснити та підтвердити документами та даними бухгалтерського обліку, які суми в які рядки поставлені.

Щодо зазначення залишку коштів на кінець року в рядку 1.11 – це невірно. Якщо звіт складається методом нарахувань – доходи повинні дорівнювати витратам, а якщо за касовим методом – або надходження будуть перевищувати витрати, або навпаки, але залишок коштів ніде не зазначається.

Щодо заповнення рядку 2.3 не релігійними організаціями – на думку деяких аудиторів, оскільки в назві рядку написано «та/або», то рядок призначений для використання і релігійними і іншими неприбутковими організаціями. Однак офіційного роз’яснення від Мінфіну з цього приводу наразі немає. Тому знову на наш розсуд).

Амортизація ОЗ може бути зазначена тільки в рядку 2.6 без  зазначення аналогічного доходу в рядку 1.11, якщо звіт складається за касовим методом.

Ситуація з рядком 2.4. ідентична ситуації з рядком 1.6.

 

Конкретики, дійсно малувато, тому головне щоб Ви могли чітко пояснити та підтвердити документами та даними бухгалтерського обліку, які суми в які рядки поставлені.

 

аналітично-практичний матеріал «Складання благодійними організаціями річної фінансової звітності: вимоги законодавства на практичних прикладах», з яким можна ознайомитись по ссилці https://ufb.org.ua/richna-finansova-zvitnist/

 

Останні запитання в цьому розділу

Звітність БО (БФ)

Доброго дня. Який звіт подає Благодійна організація (Благодійний Фонд) до органів ДПС, якщо в одному з кварталів була оплата послуг по благоустрою земельної ділянки комунальному підприємству (юридичній особі)?

Переглянути

Податкова звітність БО БФ

Добрый день! БО БФ один учредитель, он же выполняет функции директора, в течении года выдавалась помощь волонтерам на их карты для оплат лечения животных в вет. клиниках. Нужно ли сдавать отчеты по этим людям НДФЛ? 

Переглянути

Правильне відображення ресурсів в натуральній формі у звітності ГО

Ми проводимо проєкт і залучаємо багато ресурсів, які передаються у проєкт без прямого переведення коштів на рахунок організації. Як готувати звіти річні по таким позиціям, коли кошти за поліграфію не оплачувались на...

Переглянути

Порядок подачі БО повідомлення 20-ОПП

Доброго дня , в першу чергу хочу вам подякувати за інформаційну підтримку яку Ви надає неприбутковим організаціям і прошу у вас роз'яснення стосовно чи потрібно Благодійному фонду (неприбутковій організації )...

Переглянути

Порядок організації діяльності новостворенного БФ

Добрий день, новостворений БФ( допомога тваринам, притулкам для тварин). Неприбуткових організація. Є два засновники, найманих працівників немає. Яку звітність потрібно здавати і коли? Якщо буде прийнято на роботу...

Переглянути