Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Підготовка звітності та податки

18 січня 2018, 15:05 до роздiлу

Леся Гаврилюк

Добрий день!

В грудні 2017р. Благодійний фонд отримав рішення від 25.07.17р. про скасування ознаки неприбутковості з 01.07.17р. на підставі невідповідності неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам , установленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу.

1.Як заповняти звітність, якщо за 1-ше півріччя фонд отримував благодійні внески в сумах, яких вистачало тільки на виплату зарплати президенту фонду, а з 1-го липня17р.(після втрати статусу неприбутковості), фонд отримав 20000,00 грн., з яких 5000,00 використав на зарплату, а за 15000,00 придбав книги, які роздав в школи , бібліотеки і ін. установи.

2.Чи потрібно сплатити податок на прибуток (18%) з вартості безкоштовно розданої літератури.

Відповідь

Лариса Фещенко

18 січня 2018, 15:05

Згідно до п. 35 підрозд. 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", що не відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов'язані до 1 липня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами цього Кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу.

Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133  ПКУ, після 1 липня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Згідно до роз’яснень ДФСУ (лист від 10.08.2017р. № 21192) порядок звітування неприбутковими організаціями – юридичними особами, яких з 01 липня 2017 року виключено з Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр) на виконання п. 35 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України та які з 01.07.2017 по 31.12.2017р. є платниками податку на прибуток, наступний:

    - за період з 01.01.2017 по 30.06.2017 неприбуткова організація складає і подає до контролюючого органу Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації  за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року (який для таких організацій дорівнює періоду з 01.01.2017 по 30.06.2017), та фінансову звітність за перше півріччя 2017 року – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто з граничним строком подання Звіту 01 березня 2018 року;
    -  за період з 01.07.2017 по 31.12.2017 така організація повинна скласти і подати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року із показниками діяльності, обрахованими за період з 01.07.2017 по 31.12.2017, та фінансову звітність за 2017 рік – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто з граничним строком подання Декларації 01 березня 2018 року.

 

2.     Формування прибутку з метою оподаткування податком на прибуток і відображення у декларації здійснюється відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ. 

Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових звітних років), визначені відповідно до  вимог ст. ст. 138-140 ПКУ. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності.

Якщо підприємство має коригувати визначений фінансовий результат на податкові різниці у зв’язку з самостійним рішенням або у разі отримання річного обсягу доходу, що перевищує  двадцять мільйонів гривень, то під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток фінансовий результат податкового (звітного) періоду слід збільшити на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які станом на дату операції внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій,  у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (п.п. 140.5.9 ПКУ). Або згідно до п. 140.5.10 ПКУ збільшити фінансовий результат на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків, крім безповоротної фінансової допомоги неприбутковим організаціям згідно до  п. 140.5.9 ПКУ.

Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (абзац перший п. 44.2 ст. 44 ПКУ).

Визнання доходів та витрат у бухгалтерському обліку та відображення фінансового результату у фінансовій звітності здійснюється згідно до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, зокрема, П(С)БО 15 «Дохід» і П(С)БО 16 «Витрати».

Згідно до  п. 20 П(С)БО 16 «Витрати» у бухгалтерському обліку витрати на благодійність відображаються у складі інших операційних витрат.  Дохід при цьому не виникає, оскільки в результаті операцій з безоплатної передачі товарів не відбувається збільшення економічних вигід підприємства ( п.8 П(С)БО 15 «Дохід»).

Таким чином, якщо Благодійний фонд з 01.07.2017 року є платником податку на прибуток, прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці і його річний  обсяг доходу не перевищив 20 млн. грн., об’єкт оподаткування податком на прибуток не збільшується на суму вартості безоплатно переданої літератури школам, бібліотекам та іншим установам.

Якщо у Вас залишились питання, будь ласка, знов скористуйтесь онлайн формою.

 

Останні запитання в цьому розділу

Відображення нарахувань по невикористаним відпусткам у звітності

Доброго дня! з 2019 року неприбуткова організація подала повний комплект фінансової звітності у звязку з віднесенням її до середніх підприємств. Відповідно при складанні такої звітності довелось провести нарахування...

Переглянути

Звітність БО

Які звіти і з якою періодичністтю здає благодійний фонд школи?

Переглянути

Відображення повернення надмірно сплачених коштів у звіті БО

Доброго дня! готуємо фінансовий звіт. БО отримувала Дохід лише у вигляді благодійної фінансової допомоги. Але було 2 платежі - повернення надмірно сплаченої зарплати та 1 платіж - повернення надмірно сплаченого...

Переглянути

Подання звіту 1ДФ у разі видачі благодійної допомоги

Добрый день. Возник вопрос. Благотворительный фонд передал нам (Громадська организация) по акту приема-передачи продукты для наших подопечных. Для передачи этих продуктов мы писали письмо в фонд и список подопечных....

Переглянути

Відображення членських внесків у Звіті неприбуткової організації

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, ми громадська організація. Єдине джерело надходжень - членські внески. Витрати- РКО та оплата комун. послуг. Чи вважати членські внески - цільовим фінансуванням (рах. 48) чи відносити на...

Переглянути