Невідповідність між доходами неприбуткової організації в звітах.

19 травня 2017, 12:22 до роздiлу

Аня В

Добрий день. Неприбуткова організація за кошти міжнародної технічної допомоги придбала основні засоби (7000 грн.) та почала нараховувати на них амортизацію (2500 грн.). Відповідно до П(С)БО 15 цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів. В звіті про використання доходів неприбуткової організації ми відображаємо всю суму технічної допомоги (р. 1.7 - 7000 грн.) В звіті про фін. результати признається тільки доход у розмірі амортизаційних відрахувань (р. 2240 (Інші доходи) - 2500), решта технічної допомоги (4500 грн.) по проводкам зараховується на 69 -й (Доходи майбутніх періодів) та вноситься в баланс р. 1665. Внаслідок цього виникає невідповідність між доходами в звіті про використання доходів неприбуткової організаціїї та в звіті по фін. резутьтатам. Підскажіть будь-ласка, чи можливо якось виправити цю розбіжність, які проводки слід використати? Або як правильно написати пояснювальну записку в податкову, чому доходи в двох звітах не співпадають між собою. Дякую.

Відповідь

Лариса Фещенко

19 травня 2017, 12:22

Дані, наведені у  Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, повинні грунтуватися на даних  бухгалтерського обліку та  відповідати вимогам щодо складання податкової звітності.  

Формування доходів та видатків, що зазначаються у рядках 1.1 - 1.16 та 2.1 - 2.6 Звіту, здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.

У разі необхідності  Ви можете  подати доповнення до Звіту з вказанням мотивів подання і поясненням заповнення показників .  Таке доповнення  може бути складено за довільною формою на підставі  п. 46.4 Податкового Кодексу України і вважатиметься невід’ємною частиною Звіту.  

Останні запитання в цьому розділу

Звітність БО (БФ)

Доброго дня. Який звіт подає Благодійна організація (Благодійний Фонд) до органів ДПС, якщо в одному з кварталів була оплата послуг по благоустрою земельної ділянки комунальному підприємству (юридичній особі)?

Переглянути

Податкова звітність БО БФ

Добрый день! БО БФ один учредитель, он же выполняет функции директора, в течении года выдавалась помощь волонтерам на их карты для оплат лечения животных в вет. клиниках. Нужно ли сдавать отчеты по этим людям НДФЛ? 

Переглянути

Правильне відображення ресурсів в натуральній формі у звітності ГО

Ми проводимо проєкт і залучаємо багато ресурсів, які передаються у проєкт без прямого переведення коштів на рахунок організації. Як готувати звіти річні по таким позиціям, коли кошти за поліграфію не оплачувались на...

Переглянути

Порядок подачі БО повідомлення 20-ОПП

Доброго дня , в першу чергу хочу вам подякувати за інформаційну підтримку яку Ви надає неприбутковим організаціям і прошу у вас роз'яснення стосовно чи потрібно Благодійному фонду (неприбутковій організації )...

Переглянути

Порядок організації діяльності новостворенного БФ

Добрий день, новостворений БФ( допомога тваринам, притулкам для тварин). Неприбуткових організація. Є два засновники, найманих працівників немає. Яку звітність потрібно здавати і коли? Якщо буде прийнято на роботу...

Переглянути