Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Як оформити неповнолітніх дітей волонтерів?

22 травня 2018, 10:34 до роздiлу

Благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд "Архангел світла"

Доброго дня! Підскажіть будьласка як оформити офіційно на неприбуткову організацію Благодійний Фонд , волонтерів в особі неповнолітніх дітей та видати посвідчення ,як це правильно зробити, в законодавстві України ? Дякую . З повагою Іоан.

Відповідь

Вікторія Смолякова

22 травня 2018, 10:34

Доброго дня!

 Права та обов’язки неприбуткових організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів, визначені у ст. 5 Закону України “Про волонтерську діяльність” (далі - Закон).

 Так, організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право:

 - провадити діяльність із укладенням договору про провадження волонтерської діяльності з волонтером або без такого договору у порядку, визначеному Законом. Згідно ст. 9 Закону договір про провадження волонтерської діяльності обов’язково укладається (1) у разі надання волонтерської допомоги за напрямами, визначеними абзацами сьомим і восьмим частини третьої статті 1 Закону (присвячені проведенню масових заходів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій) , в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а саме постановою від 5 серпня 2015 р. № 556 “Про затвердження Порядку надання волонтерської допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності”; та (2)

за бажанням волонтера або його законного представника, якщо волонтер є особою віком від 14 до 18 років. Договір про провадження волонтерської діяльності укладається в письмовій формі. Обов’язкові елементи змісту (опис волонтерської діяльності (завдання); період провадження волонтерської діяльності; права та обов’язки сторін; відповідальність за заподіяння збитків; умови розірвання договору) договору також визначено ст. 9 Закону.  Таким чином оформлення відносин з волонтером письмовим договором обов’язкове лише в двох зазначених випадках. При цьому організація сама може захотіти укласти договір із волонтером, наприклад, щоб визначити особливості відповідальності, розірвання договору, тоді він теж укладається.

- отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності;

- самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;

- видавати волонтерам посвідчення, що засвідчують їх особу та вид волонтерської діяльності в межах організації;

- відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 Закону. Так, волонтерам відшкодовуються витрати на відрядження на території України та за кордон у межах норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, а також підтверджені документами: витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення волонтерської діяльності; витрати на отримання візи; витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу; витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин; витрати на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер здійснює волонтерську діяльність поза межами місцезнаходження волонтерської організації; витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги. Звертаю увагу, що таке відшкодування в ст. 5 Закону зазначено як право організації, а в ст. 7 Закону як право волонтера, тому, зважаючи на загальний принцип відповідності прав і обов’язків (права однієї сторони є обов’язком іншої), тут можуть виникати правові колізії.

- страхувати життя і здоров’я волонтерів на період провадження ними волонтерської діяльності відповідно доЗакону України "Про страхування".

- запрошувати іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України, направляти громадян України за кордон для провадження волонтерської діяльності;

 - набувати інші права, передбачені законом.

 З іншого боку, організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, зобов’язані:

 - забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови здійснення волонтерської діяльності;

 - здійснювати підготовку волонтерів;

 - надавати волонтерам достовірну, точну та повну інформацію щодо змісту та особливостей провадження волонтерської діяльності;

 - забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення волонтерської діяльності організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів.

 - відшкодовувати прямі збитки, завдані організацією, у разі одностороннього розірвання відповідного договору, якщо це передбачено договором.

 - письмово інформувати про залучення іноземців та осіб без громадянства в якості волонтерів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності (Мінсоцполітики), про припинення ними волонтерської діяльності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції (Державна міграційна служба).

 Якщо неприбуткова організація є безпосереднім отримувачем волонтерської допомоги, згідно ст. 8 Закону, вона має право:

 - звернення за волонтерською допомогою;

 - поважливе і гуманне ставлення з боку волонтерів та організацій і установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів;

 - вибір волонтерів та організацій і установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів, форми надання волонтерської допомоги;

 - отримання інформації про свої права, обов'язки та умови надання волонтерської допомоги;

 - дотримання правового режиму інформації з обмеженим доступом;

 - захист своїх прав та законних інтересів відповідно до закону.

 Отримувачі волонтерської допомоги зобов'язані:

 - надавати волонтерам та організаціям і установам, що залучають до своєї діяльності волонтерів, повну та достовірну інформацію, пов'язану з наданням волонтерської допомоги;

 - не створювати додаткових ризиків для життя та здоров'я волонтерів під час надання волонтерської допомоги;

 - у разі укладення договору про надання волонтерської допомоги відшкодовувати прямі збитки, спричинені відмовою від отримання волонтерської допомоги, якщо це передбачено договором.

 Згідно ст. 10 Закону договір про надання волонтерської допомоги в обов’язковому порядку укладається за бажанням отримувача волонтерської допомоги в письмовій формі. Обов’язкові елементи договору: опис волонтерської допомоги (завдання); період провадження волонтерської допомоги; права та обов’язки сторін; відповідальність за заподіяння збитків.

 

Тобто для залучення неповнолітніх (з 14 до 18 років) до волонтерської діяльності необхідно обов`язково отримати згоду батьків або офіційного представника (опікуна), заключити письмовий договір, забезпечити безпечні умови праці та взяти до  уваги, що згідно закону №1408 

неповнолітні не можуть волонтерити в медичних закладах, для Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції.

Останні запитання в цьому розділу

Викладання мови на волонтерських засадах: правове оформлення

Є іноземець, який готовий безкоштовно викладати мову на безкоштовних курсах, що організовані неприбутковою організацією. Що потрібно, щоб оформити такого іноземця як волонтера? Яка має бути віза? Дякую

Переглянути

Оформлення волонтерських послуг з надання дизайнерських послуг

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити стосунки благодійної організації та фізичної особи, яка погодилась надати безоплатно полсуги у виконані дизайнерського проекту? Який вид договору вірно...

Переглянути

Правильне ведення реєстру волонтерів

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як правильно вести реєстр волонтерів? Куди потрібно здавати звітність про те, що у благодійного фонду є волонтери (тобто з ними офіційно укладено договір про волонтерство)? Наперед...

Переглянути

Посвідчення волонтерів

Скажіть, чи може благодійна організація, балгодійний фонд самостійно видавати посвідчення волонтерам, попередньо уклавши договір про провадження волонтерської діяльності? чи яка структура видає такі посвідчення?

Переглянути

Реєстрація та оформлення волонтерів БО

Доброго дня! Скажіть, чи потрібно реєструвати волонтерів, що надають свою допомогу БО? як це правильно робити? чи потрібно робити посвідчення волонтера від благодійної організації та як воно має виглядати, вести...

Переглянути