Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Правові підстави залучення волонтерів

23 серпня 2017, 14:30 до роздiлу

Ольга Сніжкина

Які умови залучення волонтерів? Чи обовязково укладати письмовий договір? Чим це регулюється, окрім Закону Про волонтерську діяльність?

Відповідь

Максим Стрельчук, юрист, експерт із питань діяльності благодійних організацій

23 серпня 2017, 14:30

Доброго дня!

Справді, основним нормативно-правовим актом, що регулює умови залучення волонтерів, є Закон України "Про волонтерську діяльність" (далі - Закон), додатково застосовуються загальні положення відповідного цивільного та іншого законодавства. Найбільш загальні умови залучення волонтерів наводяться нижче.

Так, згідно ч.1 ст. 5 Закону залучати волонтерів до своєї діяльності можуть організації та установи, які є неприбутковими.

При цьому в разі залучення до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства, організація згідно ч. 6 ст. 5 Закону протягом п’яти робочих днів з моменту такого залучення письмово інформує про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності. У разі припинення іноземцем чи особою без громадянства провадження волонтерської діяльності організація згідно ч. 7 ст. 5 Закону протягом п’яти робочих днів повідомляє про це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції.

Згідно зі ст.ст. 5 і 7 Закону провадження волонтерської діяльності можливо як з укладенням договору про провадження волонтерської діяльності, так і без такого укладення.

Згідно ст. 9 Закону укладення згаданого договору є обов'язковим лише при провадженні діяльності, передбаченої абзацами 7 і 8 частини 3 ст. 1 Закону (проведення масових заходів, ліквідація наслідків техногенних та природних катастроф), а також за бажанням волонтера або його законного представника, якщо вік волонтера від 14 до 18 років. Також договір має бути укладений в разі, якщо передбачається відшкодування певних витрат волонтера (на проїзд, проживання тощо) згідно ст. 11 Закону. Договір про провадження волонтерської діяльності укладається в письмовій формі (ч. 3 ст. 9 Закону) та має містити (ч. 5 ст. 9 Закону):

- опис волонтерської діяльності (завдання);

- період провадження волонтерської діяльності;

- права та обов’язки сторін;

- відповідальність за заподіяння збитків;

- умови розірвання договору.

Згідно ч. 3 ст. 5 Закону організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, зобов’язані:

- забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови здійснення волонтерської діяльності;

- здійснювати підготовку волонтерів;

- надавати волонтерам достовірну, точну та повну інформацію щодо змісту та особливостей провадження волонтерської діяльності;

- забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення волонтерської діяльності організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів.

В свою чергу, згідно ч. 5 ст. 7 Закону волонтер зобов’язаний:

- сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності;

- у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;

- у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);

- не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої провадиться волонтерська діяльність;

- дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;

- у разі укладення договору про провадження волонтерської діяльності та одностороннього розірвання договору з ініціативи волонтера відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, якщо це передбачено договором;

- відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону.

Згідно ч. 4 ст. 7 Закону волонтер має право на:

- належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;

- зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її проходження за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності, за згодою навчального закладу;

- відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням волонтерської діяльності, передбачених статтею 11 Закону;

- інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.

Специфічні умови залучення волонтерів визначаються Законом та можуть визначатися відповідним договором з урахуванням загальних положень чинного законодавства (стосовно договорів, оподаткування тощо).

 

Останні запитання в цьому розділу

Викладання мови на волонтерських засадах: правове оформлення

Є іноземець, який готовий безкоштовно викладати мову на безкоштовних курсах, що організовані неприбутковою організацією. Що потрібно, щоб оформити такого іноземця як волонтера? Яка має бути віза? Дякую

Переглянути

Оформлення волонтерських послуг з надання дизайнерських послуг

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити стосунки благодійної організації та фізичної особи, яка погодилась надати безоплатно полсуги у виконані дизайнерського проекту? Який вид договору вірно...

Переглянути

Правильне ведення реєстру волонтерів

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як правильно вести реєстр волонтерів? Куди потрібно здавати звітність про те, що у благодійного фонду є волонтери (тобто з ними офіційно укладено договір про волонтерство)? Наперед...

Переглянути

Посвідчення волонтерів

Скажіть, чи може благодійна організація, балгодійний фонд самостійно видавати посвідчення волонтерам, попередньо уклавши договір про провадження волонтерської діяльності? чи яка структура видає такі посвідчення?

Переглянути

Реєстрація та оформлення волонтерів БО

Доброго дня! Скажіть, чи потрібно реєструвати волонтерів, що надають свою допомогу БО? як це правильно робити? чи потрібно робити посвідчення волонтера від благодійної організації та як воно має виглядати, вести...

Переглянути