Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Медичне страхування волонтерів. Який вид страхування повинен бути?

21 червня 2018, 10:39 до роздiлу

Благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд "Архангел світла"

Доброго дня! Підскажіть будьласка який саме має бути вид страхування (медичне страхування) волонтерів при офіційному оформленні в неприбуткову організацію Благодійний Фонд. Дякую . З повагою Іоан.

Відповідь

Вікторія Смолякова

21 червня 2018, 10:39

Добрий день, Іоан.

Згідно закону Україн "Про волонтерську діяльність":

"Розділ II 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВОЛОНТЕРІВ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 5. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, їхні права та обов’язки

1. Залучати волонтерів до своєї діяльності можуть організації та установи, які є неприбутковими.

2. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право:

провадити діяльність із укладенням договору про провадження волонтерської діяльності з волонтером або без такого договору у порядку, визначеному цим Законом;

отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності;

самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;

видавати волонтерам посвідчення, що засвідчують їх особу та вид волонтерської діяльності в межах організації;

відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 цього Закону;

страхувати життя і здоров’я волонтерів на період провадження ними волонтерської діяльності відповідно до Закону України "Про страхування";

запрошувати іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України, направляти громадян України за кордон для провадження волонтерської діяльності;

набувати інші права, передбачені законом.

3. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, зобов’язані:

забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови здійснення волонтерської діяльності;

здійснювати підготовку волонтерів;

надавати волонтерам достовірну, точну та повну інформацію щодо змісту та особливостей провадження волонтерської діяльності;

забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення волонтерської діяльності організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів.

4. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, несуть відповідальність відповідно до закону.

5. У разі укладання ними договору про провадження волонтерської діяльності або договору про надання волонтерської допомоги відповідні організації та установи відшкодовують прямі збитки, завдані ними, у разі одностороннього розірвання відповідного договору, якщо це передбачено договором.

6. Організації та установи, що залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства, протягом п’яти робочих днів з моменту такого залучення письмово інформують про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності.

7. Організації та установи, що залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства, у разі припинення іноземцем чи особою без громадянства провадження волонтерської діяльності протягом п’яти робочих днів повідомляють про це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції."

Тоб-то, страхування здоров`я волонтера є правом, але не обов`язком організації, яка залучає такого волонтера до своєі діяльності. Законодавство не вимагає обов`язкового страхування здоров`я волонтерів. Це добровільна ініциатва організації і вид страхування організація має обрати на власний розсуд.

Останні запитання в цьому розділу

Викладання мови на волонтерських засадах: правове оформлення

Є іноземець, який готовий безкоштовно викладати мову на безкоштовних курсах, що організовані неприбутковою організацією. Що потрібно, щоб оформити такого іноземця як волонтера? Яка має бути віза? Дякую

Переглянути

Оформлення волонтерських послуг з надання дизайнерських послуг

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити стосунки благодійної організації та фізичної особи, яка погодилась надати безоплатно полсуги у виконані дизайнерського проекту? Який вид договору вірно...

Переглянути

Правильне ведення реєстру волонтерів

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як правильно вести реєстр волонтерів? Куди потрібно здавати звітність про те, що у благодійного фонду є волонтери (тобто з ними офіційно укладено договір про волонтерство)? Наперед...

Переглянути

Посвідчення волонтерів

Скажіть, чи може благодійна організація, балгодійний фонд самостійно видавати посвідчення волонтерам, попередньо уклавши договір про провадження волонтерської діяльності? чи яка структура видає такі посвідчення?

Переглянути

Реєстрація та оформлення волонтерів БО

Доброго дня! Скажіть, чи потрібно реєструвати волонтерів, що надають свою допомогу БО? як це правильно робити? чи потрібно робити посвідчення волонтера від благодійної організації та як воно має виглядати, вести...

Переглянути