Створення соціального проекту у вигляді компьютерних курсів

22 травня 2016, 18:48 до роздiлу

Пилип Духлій

Доброго дня! Ми хочемо створити соціальний проект у вигляді компьютерних курсів та курсів з робототехніки для всіх бажаючих. Курси будуть як безоплатними, так і платними (наприклад, у випадку коли викладач може викладати тільки за гроші, а у нас не буде ресурсів оплатити його послуги, а також будуть комерційні курси, лекції для отримання прибутку, який буде спрямовуватись на діяльність проекту). Буде передано від благодійників (чи закуплено за їх гроші) достатньо велику кількість техніки (станки, комп"ютери, комплектуючі). Фінансування відбуватиметься за рахунок благодійних внесків, спонсорської допомоги, підприємницької діяльності. Ініціатор створення - одна людина, без вкладання власних коштів, але яка буде нести повну відповідальність за реалізацію проекту. Можлива участь споснорів/благодійників в контролі за використанням коштів. Питання: яку організаційну форму краще вибрати в цьому випадку і чому? Дякую!

Відповідь

Тетяна Бережна, юрист компанії «Василь Кісіль і Партнери»

22 травня 2016, 18:48

Шановний Пилипе!

На нашу думку, найоптимальнішою організаційно-правовою формою для реалізації описаного Вами соціального проекту, метою якого є проведення комп’ютерних курсів та курсів з робототехніки (далі – «Проект»), буде благодійна організація, а саме, благодійний фонд, з огляду на таке:

1.    Цілі та сфера Проекту відповідають цілям та сфері благодійної діяльності.

 

Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів (набувачам благодійної допомоги) у таких сферах, як, зокрема освіта, наука і наукові дослідження, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах (пункти 1, 2 статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність і благодійні організації» (далі – «Закон»)). Цілями і сферою Проекту є, як ми розуміємо, навчання комп’ютерним технологіями і робототехніці, просвітництво у галузі науки і наукових досліджень.

2.    Послуги з проведення комп’ютерних курсів можуть бути видом благодійної діяльності.

 

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів: … безоплатне надання послуг на користь бенефіціарів (набувачів благодійної допомоги) (пункт 4 статті 5 Закону). Те, що у деяких випадках курси або лекції будуть платними, не суперечить Закону, оскільки благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей.

3.    Благодійний фонд може бути заснований однією фізичною особою.

 

На відміну від громадської організації, громадської спілки, благодійного товариства і благодійної установи, благодійний фонд може бути створено одним засновником – фізичною особою і управляється учасниками. Відповідно до пункту 4 статті 13 Закону благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками.

4.     Благодійний фонд може здійснювати господарську діяльність і залишатися неприбутковою організацією.

 

Як вже зазначалося, згідно з пунктом 4 статті 16 Закону благодійні організації, зокрема, і благодійний фонд, мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей. З огляду на це, благодійний фонд зможе проводити платні курси, проте прибуток, отриманий від проведення таких курсів, спрямовувати на досягнення статутних цілей фонду – оплачувати працю викладачів, використовувати кошти на обладнання приміщень тощо.

Для того, благодійний фонд був неплатником податку на прибуток підприємств і мав статус неприбуткової організації, потрібно, зокрема, дотримуватися таких вимог, передбачених Податковим кодексом України (пункт 133.4 статті 133 Податкового кодексу України):

 

·         благодійний фонд має бути утворений і зареєстрований в порядку, визначеному Законом (статті 14-18 Закону, вимоги Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»);

 

·         установчі документи благодійного фонду повинні містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

 

·         установчі документи благодійного фонду повинні передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

 

·         благодійний фонд має бути внесений до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі відповідної заяви;

 

·         доходи (прибутки) благодійного фонду використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

У разі виникнення подальших запитань, будь ласка, звертайтесь!

З повагою,

 

 

Тетяна 

Останні запитання в цьому розділу

Правові моделі взаємодії ГО з ОТГ

Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти форми співпраці ГО та ОТГ. В ОТГ Є комунальний заклад, та його призначення. В ГО є проєкт щодо цього закладу, який виходить за межі цього призначення, але задовільнює потреби...

Переглянути

Соціальне підприємництво в комунальному приміщенні

Доброго дня. Ми, Благодійний фонд "Сестри Даліли" займаємося допомогою людям з інвалідністю, які хворіють рідкісним захворюванням - легенева гіпертензія. Орендуємо у міста приміщення з цільовим призначенням -...

Переглянути

Правові підстави створення благодійним фондом підприємств та організацій

У статуті Благодійного фонду є пунк що фонд може створювати, для виконання своїх статутних завдань підприємства та організації. Цікавить які саме підприємства може створювати Благодійний фонд, на основі чого має...

Переглянути

Комерційна нерухомість релігійної організації

Доброго дня. Религійна організація має намір придбати комерційну нерухомість. Чи має право вона здавати цю нерухомість в оренду і отримувати таким чином доходи в подальшому. - Чи є ризик втрати неприбукового...

Переглянути

Чи може група фіз. осіб заключити договір спільної діяльності з громадською організацією та здійснювати господарську діяльність?

Доброго дня! Цікавить тема соціального підприємництва. Розділ 77 Цивільного кодексу України говорить про спільну діяльність. Чи може група фіз. осіб заключити договір спільної діяльності з громадською організацією...

Переглянути