Соціальне підприємництво, як одна із форм роботи НГО

22 серпня 2016, 13:56 до роздiлу

Оксана Савицкая

Доброго дня) Прагнемо створити соціальне підприємство. Зі знайденої інформації зрозуміли, що існує 2 варіанти: НГО, що має право займатися ком.діяльністю без податку на прибуток - або комерційне підприємство, створене на базі НГО, що оподаткується без жодних пільг. У зв*язку із цим питання: як НГО, що не планує створювати окрему форму для заняття ком.діяльністю, має оформити те, що його комерційна діяльність є саме соціальним підприємництвом? (хоча би для донорів, аби мати можливість отримати підтримку саме для розвитку свого соціального підприємства)? Дуже дякую за відповідь

Відповідь

Анна Зоріна, Керівник відділу загального аудиту, аудитор, ТОВ Аудиторська фірма "Аксьонова та партнери"

22 серпня 2016, 13:56

Доброго дня!

По перше, зазначимо що термін «Соціальне підприємство» законодавчо не визначений, тобто не існує нормативних документів? які б його роз‘яснювали або надавали йому певних юридичних властивостей.

Як правило, під «Соціальним підприємництвом» розуміють бізнес, метою якого є вирішення соціальних проблем. Прибутки соціального підприємства спрямовуються на розвиток бізнесу, благодійну діяльність чи на вирішення соціальних проблем.

Відсутність законодавчого визначення зовсім не означає, що даний термін не можна вживати у документах підприємства. Наприклад, в таких як Статут, Положення або Наказ.

По-друге,  зазначимо, що кожен конкретний донор має свої окремі вимоги надання підтримки. Тому, для того, аби їх задовольнити, треба детально з ними ознайомитись.

 

Як я зрозуміла з Вашого питання, Ваше підприємство вже  існує у формі неприбуткової громадської організації (НГО), тобто законодавчо діє відповідно до вимог Закону України «Про громадські об‘єднання», а стосовно оподаткування є неприбутковою організацією та діє відповідно до п.133.4 Податкового Кодексу України.

 

Відповідно до п. 2 ст. 21 ЗУ «Про громадські об‘єднання» громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання.

 

Відповідно до п. 1 ст. 24 Закону громадське об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до Закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

Одним з принципів діяльності громадських об'єднань є відсутність майнового інтересу: члени (учасники) громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи) (п. 6 ст. 3 Закону N 4572).

Тобто, громадська організація має право вести підприємницьку діяльність та отримувати дохід від неї. Проте, такий дохід не може бути розподілений між засновниками та членами громадської організації і має бути спрямований виключно на досягнення мети громадської організації.

Згідно Листа ДПСУ №16782/6/99-99-19-02-02-15 від 10.08.2015 р. така організація може скористатись правом отримання статусу неприбуткової організації відповідно до ст. 133.1.1. ПКУ за умови що метою її діяльності не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

 Отже, як підсумок:

1)   мета соціального підприємства та громадського об‘єднання є подібними;

2)   можливість ведення підприємницької діяльності громадської організації обов‘язково слід зазначити у Статуті;

 

3)   законодавство не забороняє вживати не передбачені ним терміни у документах організації, головне,  щоб при цьому не порушувались його вимоги.

Останні запитання в цьому розділу

Правові моделі взаємодії ГО з ОТГ

Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти форми співпраці ГО та ОТГ. В ОТГ Є комунальний заклад, та його призначення. В ГО є проєкт щодо цього закладу, який виходить за межі цього призначення, але задовільнює потреби...

Переглянути

Соціальне підприємництво в комунальному приміщенні

Доброго дня. Ми, Благодійний фонд "Сестри Даліли" займаємося допомогою людям з інвалідністю, які хворіють рідкісним захворюванням - легенева гіпертензія. Орендуємо у міста приміщення з цільовим призначенням -...

Переглянути

Правові підстави створення благодійним фондом підприємств та організацій

У статуті Благодійного фонду є пунк що фонд може створювати, для виконання своїх статутних завдань підприємства та організації. Цікавить які саме підприємства може створювати Благодійний фонд, на основі чого має...

Переглянути

Комерційна нерухомість релігійної організації

Доброго дня. Религійна організація має намір придбати комерційну нерухомість. Чи має право вона здавати цю нерухомість в оренду і отримувати таким чином доходи в подальшому. - Чи є ризик втрати неприбукового...

Переглянути

Чи може група фіз. осіб заключити договір спільної діяльності з громадською організацією та здійснювати господарську діяльність?

Доброго дня! Цікавить тема соціального підприємництва. Розділ 77 Цивільного кодексу України говорить про спільну діяльність. Чи може група фіз. осіб заключити договір спільної діяльності з громадською організацією...

Переглянути