Щодо підприємницької діяльності неприбуткової організації

23 жовтня 2016, 22:15 до роздiлу

Наталія Комарова

Добрий день! Наша организация хочет заняться предпринимательской деятельностью (продажи в интернет-магазине). Можем ли мы заниматься этим и где это должно быть прописано? Должны ли мы платить налог на прибыль с дохода? И есть ли риск потерять статус неприбыльной?

Відповідь

Юлія Кірсанова, сертифікований фахівець з управління фінансами неприбуткових організацій

23 жовтня 2016, 22:15

Відповідь:

Непідприємницькі товариства (кооперативи, крім виробничих, об'єднання громадян тощо) та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню (ст. 86 ЦК України).

Постановою КМУ № 440 серед підстав втрати ознак неприбутковості передбачена можливість виключення такої організації з Реєстру контролюючим органом в разі використання доходів (прибутків) такою організацією для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Таким чином, неприбуткова організація має спрямовувати свої доходи лише ті цілі, завдання, напрями та види діяльності, які передбачені її статутними документами.

Отже, в статутних документах неприбутквової організації має бути передбачена можливість здійснення підприємницької діяльності. Але ця діяльність має відповідати меті діяльності неприбуткової організації.

Таким чином, для здійснення підприємницької діяльності та збереження статусу неприбутковості треба зробити наступні кроки:

1.      В статуті треба передбачити "Здійснення підприємницької діяльності за напрямками (видами), визначеними компетентними органами управління (керівними органами) Організації"

2.      Провести засідання компетентного органу управління (керівного органу) та скласти відповідний протокол

3.      Заповнити та надати Держреєстратору картку за формою 4 за посиланням  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1357-15

Останні запитання в цьому розділу

Правові моделі взаємодії ГО з ОТГ

Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти форми співпраці ГО та ОТГ. В ОТГ Є комунальний заклад, та його призначення. В ГО є проєкт щодо цього закладу, який виходить за межі цього призначення, але задовільнює потреби...

Переглянути

Соціальне підприємництво в комунальному приміщенні

Доброго дня. Ми, Благодійний фонд "Сестри Даліли" займаємося допомогою людям з інвалідністю, які хворіють рідкісним захворюванням - легенева гіпертензія. Орендуємо у міста приміщення з цільовим призначенням -...

Переглянути

Правові підстави створення благодійним фондом підприємств та організацій

У статуті Благодійного фонду є пунк що фонд може створювати, для виконання своїх статутних завдань підприємства та організації. Цікавить які саме підприємства може створювати Благодійний фонд, на основі чого має...

Переглянути

Комерційна нерухомість релігійної організації

Доброго дня. Религійна організація має намір придбати комерційну нерухомість. Чи має право вона здавати цю нерухомість в оренду і отримувати таким чином доходи в подальшому. - Чи є ризик втрати неприбукового...

Переглянути

Чи може група фіз. осіб заключити договір спільної діяльності з громадською організацією та здійснювати господарську діяльність?

Доброго дня! Цікавить тема соціального підприємництва. Розділ 77 Цивільного кодексу України говорить про спільну діяльність. Чи може група фіз. осіб заключити договір спільної діяльності з громадською організацією...

Переглянути