Продаж авторських прав на продукт, створений ГО

08 травня 2017, 11:38 до роздiлу

Olga Goloborodko

Чи може Громадська організація, яка створила документальні фільми про події на Сході України та зареєструвала авторське право на них, продавати дані фільми? А кошти виручені витрачати на адміністративні потреби організації. Організації які готові у нас купити фільми, в призаченні платежу для них принципово щоб було написано не благодійна допомога, а що це покупка кінофільму

Відповідь

Максим Стрельчук, юрист, експерт із питань діяльності благодійних організацій

08 травня 2017, 11:38

Доброго дня!

Згідно ст. 86 Цивільного кодексу України непідприємницькі товариства (кооперативи, крім виробничих, об'єднання громадян тощо) та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.

Відповідно до п. 2) ч. 2 ст. 21 Закону України "Про громадські об'єднання" громадське об'єднання має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об'єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Податковий кодекс України не містить обмежень щодо джерел доходу неприбуткових організацій та установ, в т.ч. громадських об'єднань. Регламентуванню підлягають тільки видатки неприбуткової організації: згідно пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

При цьому, якщо йдеться наприкрад не про продаж прав на розповсюдження фільму, а про продаж фільмокопій, необхідно брати до уваги вимоги чинного законодавства про кінематографію щодо включення фільмів до державного реєстру фільмів та одержання дозволу на розповсюдження фільмів (див. зокрема ст. 15 Закону України "Про кінематографію").

Таким чином, за умови дотримання зазначених вище обмежень (зазначення права на здійснення підприємницької діяльності в статуті та Єдиному державному реєстрі, відповідність такої діяльності статутній меті та завданням організації, спрямування доходів на утримання організації та/або реалізацію її статуних цілей, дотримання законодавства про кінематографію), громадська організація може здійснювати зазначений в запиті продаж.

Останні запитання в цьому розділу

Правові моделі взаємодії ГО з ОТГ

Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти форми співпраці ГО та ОТГ. В ОТГ Є комунальний заклад, та його призначення. В ГО є проєкт щодо цього закладу, який виходить за межі цього призначення, але задовільнює потреби...

Переглянути

Соціальне підприємництво в комунальному приміщенні

Доброго дня. Ми, Благодійний фонд "Сестри Даліли" займаємося допомогою людям з інвалідністю, які хворіють рідкісним захворюванням - легенева гіпертензія. Орендуємо у міста приміщення з цільовим призначенням -...

Переглянути

Правові підстави створення благодійним фондом підприємств та організацій

У статуті Благодійного фонду є пунк що фонд може створювати, для виконання своїх статутних завдань підприємства та організації. Цікавить які саме підприємства може створювати Благодійний фонд, на основі чого має...

Переглянути

Комерційна нерухомість релігійної організації

Доброго дня. Религійна організація має намір придбати комерційну нерухомість. Чи має право вона здавати цю нерухомість в оренду і отримувати таким чином доходи в подальшому. - Чи є ризик втрати неприбукового...

Переглянути

Чи може група фіз. осіб заключити договір спільної діяльності з громадською організацією та здійснювати господарську діяльність?

Доброго дня! Цікавить тема соціального підприємництва. Розділ 77 Цивільного кодексу України говорить про спільну діяльність. Чи може група фіз. осіб заключити договір спільної діяльності з громадською організацією...

Переглянути