Підприємницька діяльність неприбуткової організації.

07 червня 2017, 11:45 до роздiлу

Артем Коновалов

1. Які дії має здійснити ГО/БО для того, щоб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були включені відомості про те, що воно має право здійснювати підприємницьку діяльність (п.2 ч.2 ст.21 ЗУ «Про громадські об’єднання»)? 2. Чи необхідно ГО/БО додавати КВЕД 68-20 для передачі у суборенду нежитлового приміщення? 3. Яким чином у податковій звітності показати доходи, отримані ГО/БО від суборенди? Яким чином у податковій звітності показати, що ці доходи були спрямовані на статутну діяльність?

Відповідь

Максим Стрельчук, юрист, експерт із питань діяльності благодійних організацій

07 червня 2017, 11:45

Доброго дня!

1. Згідно ст. 86 Цивільного кодексу України непідприємницькі товариства (кооперативи, крім виробничих, об'єднання громадян тощо) та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.

Згідно п. 2) ч. 2 ст. 21 Закону України "Про громадські об'єднання" громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об'єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Згідно ч. 4 ст. 16 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей.

Таким чином, для ГО існує умова про включення відповідного права до статуту та включення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру. При цьому заява за формою 1, що подається при реєстрації юридичних осіб, не містить будь-яких окремих відміток щодо права ГО займатись підприємницькою діяльністю, а державні реєстратори, відповідно, не вносять таких окремих відміток до ЄДР. Отже, можна вважати, що відповідна інформація вноситься до ЄДР шляхом реєстрації статуту.

Щодо БО, законодавство не містить будь-яких спеціальних вимог, при цьому, для уникнення зайвих питань, рекомендується включити право на ведення господарської діяльності до статуту.

2. Діюча Класифікація видів економічної діяльності затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. №457. Як зазначено у вступній частині Класифікації, її метою є створення і впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, що має підняти «на якісно новий рівень статистичний аналіз стану національної економіки і прогноз її розвитку…» При цьому головне призначення КВЕД – визначення і кодування основних і другорядних видів економічної діяльності юридичних осіб, відособлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

З формальної точки зору наявність чи відсутність КВЕД повинна впливати лише на відносини в галузі державної статистики, а не на правоздатність юридичної особи вчиняти ті чи інші правочини, хоча на практиці в деяких випадках (одержання ліцензій на певні види господарської діяльності, складання податкових накладних платниками ПДВ тощо) наявність КВЕД має більше значення.

Щодо зазначеного Вами випадку вважаю одержання додаткового КВЕД 68.20 непотрібним, по-перше, зважаючи на вищевикладені аргументи, по-друге, приймаючи до уваги, що це не основний вид діяльності ГО/БО, а по-третє, враховуючи те, що додавання по суті комерційного КВЕДу може фактично вплинути на відношення до ГО/БО як до неприбуткової організації.

3. Форма Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації затверджена наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. № 553.

Форма містить такі рядки як "доходи від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено неприбуткову організацію" (1.10) та "інші доходи" (1.16), які можуть заповнюватись в залежності від характеру доходу.

Щодо витрат, з огляду на те, що згідно пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України  доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, відповідні витрати можуть бути вказані в рядках "сума витрат на утримання неприбуткової організації (крім бюджетних) у межах кошторису" (2.3) та "витрати, що здійснюються неприбутковими організаціями для провадження діяльності, визначеної для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації" (2.4) звіту.

Останні запитання в цьому розділу

Правові моделі взаємодії ГО з ОТГ

Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти форми співпраці ГО та ОТГ. В ОТГ Є комунальний заклад, та його призначення. В ГО є проєкт щодо цього закладу, який виходить за межі цього призначення, але задовільнює потреби...

Переглянути

Соціальне підприємництво в комунальному приміщенні

Доброго дня. Ми, Благодійний фонд "Сестри Даліли" займаємося допомогою людям з інвалідністю, які хворіють рідкісним захворюванням - легенева гіпертензія. Орендуємо у міста приміщення з цільовим призначенням -...

Переглянути

Правові підстави створення благодійним фондом підприємств та організацій

У статуті Благодійного фонду є пунк що фонд може створювати, для виконання своїх статутних завдань підприємства та організації. Цікавить які саме підприємства може створювати Благодійний фонд, на основі чого має...

Переглянути

Комерційна нерухомість релігійної організації

Доброго дня. Религійна організація має намір придбати комерційну нерухомість. Чи має право вона здавати цю нерухомість в оренду і отримувати таким чином доходи в подальшому. - Чи є ризик втрати неприбукового...

Переглянути

Чи може група фіз. осіб заключити договір спільної діяльності з громадською організацією та здійснювати господарську діяльність?

Доброго дня! Цікавить тема соціального підприємництва. Розділ 77 Цивільного кодексу України говорить про спільну діяльність. Чи може група фіз. осіб заключити договір спільної діяльності з громадською організацією...

Переглянути