Організація роботи спортивного клубу при ГО, яка займається розвитком спорту

11 серпня 2016, 17:43 до роздiлу

Сергій Овсянніков

Наша громадська організація, сприяючи розвитку спорту (статутна ціль) у місті, насамперед серед дітей, планує організувати роботу так званого спортивного клубу для всіх бажаючих, у тому числі і дорослих (секції карате, фітнес, гімнастика тощо). Робота клубу буде передбачати у тому числі можливе отримання внесків від громадян, насамперед на утримання клубу, заробітну плату тренерів, оренду приміщення тощо. Питання: "Чи обов'язково у цьому випадку створювати нашою організацією юр.особу, чи можна все це вести від імені ГО? Яким чином правильно юридично оформити збір коштів, оскільки не всі громадяни будуть здійснювати оплату? Яким чином в обліку потрібно відображати отримані кошти? Чи мають ці кошти в обов'язковому порядку у 100-відсотковій кількості витрачатися на цілі організації, пов'язані саме із діяльністю клубу, оскільки ГО має інші напрямки (інфраструктурні об'єкти, дитячі розваги тощо)? Чи можливо краще укладати договори про спільну діяльність лише із тренерами і вже у рамках цих договорів отримувати кошти від тренерів, а не від громадян?

Відповідь

Максим Стрельчук, юрист, експерт із питань діяльності благодійних організацій

11 серпня 2016, 17:43

На сьогодні чинне законодавство не містить обмежень на джерела формування майна неприбуткових громадських організацій.

Так, зокрема, згідно п. 2) ч. 2 ст. 21 Закону України "Про громадські об'єднання" громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об'єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Згідно ч. 1 ст. 24 того ж закону громадське об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

Таким чином, ведення відповідної діяльності можливе як через окрему юрособу, так і через відповідне ГО, якщо така діяльність передбачена її статутом.

Відповідні кошти можуть поступати в ГО як членські внески, благодійні пожертви (внески) та/або як оплата відповідних послуг клубу (в залежності від змісту установчих документів та локальних актів ГО, наприклад оплата послуг можлива, якщо відповідна підприємницька діяльність передбачена статутом організації, в ГО прийнято положення про надання платних послуг тощо), а також відповідним чином обліковуватись.

Щодо витрачання коштів неприбуткової організації законодавство визначає наступні правила. Згідно п. 133.4.2. Податкового кодексу України доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Таким чином, якщо, наприклад, благодійний внесок не передбачає конкретної мети його використання, ГО може використовувати його й на інші потреби своєї статутної діяльності.

 

Останні запитання в цьому розділу

Правові моделі взаємодії ГО з ОТГ

Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти форми співпраці ГО та ОТГ. В ОТГ Є комунальний заклад, та його призначення. В ГО є проєкт щодо цього закладу, який виходить за межі цього призначення, але задовільнює потреби...

Переглянути

Соціальне підприємництво в комунальному приміщенні

Доброго дня. Ми, Благодійний фонд "Сестри Даліли" займаємося допомогою людям з інвалідністю, які хворіють рідкісним захворюванням - легенева гіпертензія. Орендуємо у міста приміщення з цільовим призначенням -...

Переглянути

Правові підстави створення благодійним фондом підприємств та організацій

У статуті Благодійного фонду є пунк що фонд може створювати, для виконання своїх статутних завдань підприємства та організації. Цікавить які саме підприємства може створювати Благодійний фонд, на основі чого має...

Переглянути

Комерційна нерухомість релігійної організації

Доброго дня. Религійна організація має намір придбати комерційну нерухомість. Чи має право вона здавати цю нерухомість в оренду і отримувати таким чином доходи в подальшому. - Чи є ризик втрати неприбукового...

Переглянути

Чи може група фіз. осіб заключити договір спільної діяльності з громадською організацією та здійснювати господарську діяльність?

Доброго дня! Цікавить тема соціального підприємництва. Розділ 77 Цивільного кодексу України говорить про спільну діяльність. Чи може група фіз. осіб заключити договір спільної діяльності з громадською організацією...

Переглянути