Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Щодо залучення волонтерів

15 квітня 2016, 13:42 до роздiлу

Вікторія Куценко

Добрый день. Хочу получить совет профессионалов. Имеет ли право, благотворительная организация, зарегистрированная согласно законодательства, заключать договор с учебным заведением на прохождение практики студентов, при этом оформлять все как волонтерскую деятельность? Т.е. студенты не трудоустраиваются как штатные работники, а выступают в качестве волонтеров(деятельность связана с проведением благотворительных семинаров).Какие еще нам необходимы документы для оформления подобного вида мероприятий? Если компенсировать затраты на проезд и питание студентов-волонтеров, будут ли считаться данные суммы дополнительным благом и облагаться НДФЛ?

Відповідь

Тетяна Бережна, юрист компанії «Василь Кісіль і Партнери»

15 квітня 2016, 13:42

Доброго дня!

 

Дякуємо за Ваш запит та у відповідь на нього повідомляємо таке

 

Благодійна організація може укладати договір на проходження практики студентів за умови, що така організація відповідає вимогам програми. Відповідно до п. 1.5. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №93 від 08.04.1993 року така програма визначає зміст і послідовність практики та розробляється кафедрою або предметною (цикловою) комісією згідно з навчальним планом. Тому діяльність студентів у благодійній організації повинна відповідати змісту програми практики. За загальним правилом практиканти не входять до штату організації, проте якщо під час практики студент буде виконувати трудові обов’язки, то це потребує укладення між благодійною організацією та таким студентом строкового трудового договору на час проходження практики.

 

Практикантів з вищих навчальних закладів можна оформити волонтерами, проте з урахуванням таких застережень:

1.     Надання студенту статусу волонтера, не позбавить його статусу практиканта. Фактично практикант, виконуючи в благодійній організації певну соціально спрямовану діяльність шляхом виконання певних робіт чи послуг, автоматично набуває статусу волонтера в розумінні Закону України «Про волонтерську діяльність».

2.     Існує два варіанти волонтерської роботи практиканта: або волонтерська діяльність повинна відповідати вимогам програми практики, або окрім волонтерської діяльності, практикант повинен виконувати завдання, які б відповідали програмі практики.

3.     Якщо передбачувана волонтерська діяльність в благодійному семінарі охоплюється напрямком «сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів» (це залежить від самих семінарів, якого типу і якої масовості вони будуть), то між волонтером та організацією необхідним до укладення є договір про провадження волонтерської діяльності. За таким договором волонтер зобов’язується за завданням організації особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її отримувачам протягом певного строку, а організація зобов’язується забезпечити волонтеру можливості для здійснення волонтерської діяльності (ст. 9 Закону України «Про волонтерську діяльність»).

4.     Компенсація витрат на проїзд та харчування студентів-волонтерів не буде вважатись додатковим благом та не буде обкладатись ПДФО, оскільки відшкодування витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги, у тому числі витрати на проїзд і харчування, є передбаченим ст. 11 Закону України «Про волонтерську діяльність», в якій прямо зазначено, що відшкодування таких витрат не є доходом волонтера та не є базою для оподаткування податком на доходи фізичних осіб та єдиним соціальним внеском.

 

 

Щодо проведення благодійних семінарів. Однією зі сфер благодійної діяльності, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» є освіта, а відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 5 цього ж закону видом благодійної діяльності є безоплатне надання послуг (в тому числі й освітніх). Цілі та сфери благодійної діяльності зазначаються в Установчих документах благодійної організації. Проведення благодійних семінарів охоплюються сферою благодійництва «освіта», крім того благодійницькі семінари носитимуть консультаційних характер, тому вимог щодо окремих документів/ліцензій для проведення такого виду міроприємств благодійною організацією законодавством не встановлюється. Існують певні ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, однак благодійна організація не є освітнім закладом.

У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся.

З повагою,

 

Тетяна

Останні запитання в цьому розділу

Логістична доставка допомоги, шляхом залучення волонтерів. Чи може бути порушена така логістична процедура? Як вірно оформити логістичну допомогу волонтерів?

Добрый день! Благотворительная организация на постоянной основе доставляет на машинах своих волонтеров бенефициарам (в интернаты и детские дома) разнообразные тмц в качестве благотворительной помощи. ТМЦ...

Переглянути

Що потрібно, щоб брати волонтерів на роботу, чи накладаються на нас обмеження і обов'язки, яким чином ми можемо оформляти волонтерів і що від них вимагати?

Добрий вечір! Мене звати Анна, я являюсь представкиком БО "Благодійний фонд "Можемо Разом". Нас цікавлять такі запитання: що потрібно, щоб брати волонтерів на роботу, чи накладаються на нас обмеження і обов'язки, яким...

Переглянути

Звітність для громадських організацій

Добрый день! Мы общественная организация, код неприбыльности 0006. Наемных работников нет. Организация была зарегистрирована в январе 2016 года, но функционировать начинает только сейчас, все на волонтерской инициативе....

Переглянути

Відшкодування витрат на бензин волонтеру

Чи може благодійний фонд відшкодувати витрати на бензин волонтеру, за умови, що бензин був витрачений на поїздки на особистому авто, пов'язані з діяльністю фонду? Поїздки не носять систематичний характер (5-8 разів на...

Переглянути

Чи сплачується податок при відшкодуванні волонтером витрат на відрядження?

Волонтери і відрядження Чи є можливість у Фонда відправити волонтера у відрядження ? Чи не буде оплата проїзду до міста виконання певного доручення розцінено ДФС як додаткове благо, що підлягає під ПДФО та ВЗ. Дякую...

Переглянути