Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Що потрібно, щоб брати волонтерів на роботу, чи накладаються на нас обмеження і обов'язки, яким чином ми можемо оформляти волонтерів і що від них вимагати?

19 грудня 2016, 22:04 до роздiлу

Анна Коржан

Добрий вечір! Мене звати Анна, я являюсь представкиком БО "Благодійний фонд "Можемо Разом". Нас цікавлять такі запитання: що потрібно, щоб брати волонтерів на роботу, чи накладаються на нас обмеження і обов'язки, яким чином ми можемо оформляти волонтерів і що від них вимагати? Я ознайомилась з законодавством, але є спірні питання, тому звертаюсь до профільного юриста. Буду дуже вдячна за відповідь

Відповідь

Максим Стрельчук, юрист, експерт із питань діяльності благодійних організацій

19 грудня 2016, 22:04

 

 

 

 

 

Доброго дня!

 

 

 

Зважаючи все ж таки на загальний характер питань, надаю наступну інформацію.

 

 

 

Права та обов’язки неприбуткових організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів, визначені у ст. 5 Закону України “Про волонтерську діяльність” (далі - Закон).

 

 

 

Так, організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право:

 

 

 

- провадити діяльність із укладенням договору про провадження волонтерської діяльності з волонтером або без такого договору у порядку, визначеному Законом. Згідно ст. 9 Закону договір про провадження волонтерської діяльності обов’язково укладається (1) у разі надання волонтерської допомоги за напрямами, визначеними абзацами сьомим і восьмим частини третьої статті 1 Закону (присвячені проведенню масових заходів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій) , в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а саме постановою від 5 серпня 2015 р. № 556 “Про затвердження Порядку надання волонтерської допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності”; та (2)

 

за бажанням волонтера або його законного представника, якщо волонтер є особою віком від 14 до 18 років. Договір про провадження волонтерської діяльності укладається в письмовій формі. Обов’язкові елементи змісту (опис волонтерської діяльності (завдання); період провадження волонтерської діяльності; права та обов’язки сторін; відповідальність за заподіяння збитків; умови розірвання договору) договору також визначено ст. 9 Закону.  Таким чином оформлення відносин з волонтером письмовим договором обов’язкове лише в двох зазначених випадках. При цьому організація сама може захотіти укласти договір із волонтером, наприклад, щоб визначити особливості відповідальності, розірвання договору, тоді він теж укладається.

 

 

 

- отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності;

 

 

 

- самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;

 

 

 

- видавати волонтерам посвідчення, що засвідчують їх особу та вид волонтерської діяльності в межах організації;

 

 

 

- відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 Закону. Так, волонтерам відшкодовуються витрати на відрядження на території України та за кордон у межах норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, а також підтверджені документами: витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення волонтерської діяльності; витрати на отримання візи; витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу; витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин; витрати на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер здійснює волонтерську діяльність поза межами місцезнаходження волонтерської організації; витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги. Звертаю увагу, що таке відшкодування в ст. 5 Закону зазначено як право організації, а в ст. 7 Закону як право волонтера, тому, зважаючи на загальний принцип відповідності прав і обов’язків (права однієї сторони є обов’язком іншої), тут можуть виникати правові колізії.

 

 

 

- страхувати життя і здоров’я волонтерів на період провадження ними волонтерської діяльності відповідно до Закону України "Про страхування".

 

 

 

- запрошувати іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України, направляти громадян України за кордон для провадження волонтерської діяльності;

 

 

 

- набувати інші права, передбачені законом.

 

 

 

З іншого боку, організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, зобов’язані:

 

 

 

- забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови здійснення волонтерської діяльності;

 

 

 

- здійснювати підготовку волонтерів;

 

 

 

- надавати волонтерам достовірну, точну та повну інформацію щодо змісту та особливостей провадження волонтерської діяльності;

 

 

 

- забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення волонтерської діяльності організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів.

 

 

 

- відшкодовувати прямі збитки, завдані організацією, у разі одностороннього розірвання відповідного договору, якщо це передбачено договором.

 

 

 

- письмово інформувати про залучення іноземців та осіб без громадянства в якості волонтерів центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності (Мінсоцполітики), про припинення ними волонтерської діяльності - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції (Державна міграційна служба).

 

 

 

Якщо неприбуткова організація є безпосереднім отримувачем волонтерської допомоги, згідно ст. 8 Закону, вона має право:

 

 

 

- звернення за волонтерською допомогою;

 

 

 

- поважливе і гуманне ставлення з боку волонтерів та організацій і установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів;

 

 

 

- вибір волонтерів та організацій і установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів, форми надання волонтерської допомоги;

 

 

 

- отримання інформації про свої права, обов'язки та умови надання волонтерської допомоги;

 

 

 

- дотримання правового режиму інформації з обмеженим доступом;

 

 

 

- захист своїх прав та законних інтересів відповідно до закону.

 

 

 

Отримувачі волонтерської допомоги зобов'язані:

 

 

 

- надавати волонтерам та організаціям і установам, що залучають до своєї діяльності волонтерів, повну та достовірну інформацію, пов'язану з наданням волонтерської допомоги;

 

 

 

- не створювати додаткових ризиків для життя та здоров'я волонтерів під час надання волонтерської допомоги;

 

 

 

- у разі укладення договору про надання волонтерської допомоги відшкодовувати прямі збитки, спричинені відмовою від отримання волонтерської допомоги, якщо це передбачено договором.

 

 

Згідно ст. 10 Закону договір про надання волонтерської допомоги в обов’язковому порядку укладається за бажанням отримувача волонтерської допомоги в письмовій формі. Обов’язкові елементи договору: опис волонтерської допомоги (завдання); період провадження волонтерської допомоги; права та обов’язки сторін; відповідальність за заподіяння збитків.

Останні запитання в цьому розділу

Логістична доставка допомоги, шляхом залучення волонтерів. Чи може бути порушена така логістична процедура? Як вірно оформити логістичну допомогу волонтерів?

Добрый день! Благотворительная организация на постоянной основе доставляет на машинах своих волонтеров бенефициарам (в интернаты и детские дома) разнообразные тмц в качестве благотворительной помощи. ТМЦ...

Переглянути

Звітність для громадських організацій

Добрый день! Мы общественная организация, код неприбыльности 0006. Наемных работников нет. Организация была зарегистрирована в январе 2016 года, но функционировать начинает только сейчас, все на волонтерской инициативе....

Переглянути

Відшкодування витрат на бензин волонтеру

Чи може благодійний фонд відшкодувати витрати на бензин волонтеру, за умови, що бензин був витрачений на поїздки на особистому авто, пов'язані з діяльністю фонду? Поїздки не носять систематичний характер (5-8 разів на...

Переглянути

Чи сплачується податок при відшкодуванні волонтером витрат на відрядження?

Волонтери і відрядження Чи є можливість у Фонда відправити волонтера у відрядження ? Чи не буде оплата проїзду до міста виконання певного доручення розцінено ДФС як додаткове благо, що підлягає під ПДФО та ВЗ. Дякую...

Переглянути

Деякі питання співпраці з волонтерами

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мы Благотворительный Фонд и у нас есть волонтёр, который на своём автомобиле, по-необходимости, ездит за покупками для осуществления наших программ, имеем ли мы право покупать и...

Переглянути