Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Поточна діяльність благодійних організацій

11 січня 2016, 13:38 до роздiлу

Олександр Гінгуляк

Доброго дня! Хотів у Вас поцікавитись на рахунок таких питань: - чи можна здійснювати оплату працівникам (волонтерам), які працюють у БФ і чи оподатковується їх заробітня плата? - чи можна сплачувати кошти за оренду приміщення для БФ так як БФ не є прибутковою організацією та не має права розподіляти кошти серед її членів? - перед якими контролюючими органами БФ зобов'язаний звітувати за надходженні та витрачені кошти?

Відповідь

Максим Стрельчук, юрист, експерт із питань діяльності благодійних організацій

11 січня 2016, 13:38

1. Згідно ст. 1 Закону України "Про волонтерську діяльність" волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами.

Згідно ст. 5 того ж Закону організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право, зокрема, відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 цього Закону;страхувати життя і здоров’я волонтерів на період провадження ними волонтерської діяльності відповідно до Закону України "Про страхування".

Згідно ст. 11 Закону України "Про волонтерську діяльність" волонтеру можуть бути відшкодовані підтверджені документами:

витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення волонтерської діяльності;

витрати на отримання візи;

витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу;

витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин;

витрати на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер здійснює волонтерську діяльність поза межами місцезнаходження волонтерської організації;

витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги.

Відшкодування вищевказаних витрат, згідно тієї ж статті Закону, не є доходом волонтера та не є базою для оподаткування податком на доходи фізичної особи та єдиним соціальним внеском.

Таким чином, робота волонтера за визначенням є різновидом благодійництва та не може бути оплачуваною. В іншому разі йдеться про трудові відносини або оплату послуг за цивільно-правовим договором, що вже не є з точки зору законодавства волонтерством. При цьому волонтеру можуть відшкодовуватись певні витрати, які, згідно норм Закону України "Про волонтерську діяльність" не вважаються доходом і не оподатковуються. На жаль, дана норма в повній мірі не відображена в Податковому кодексі України (виняток може становити лише не включення до оподаткованого доходу коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт згідно п. 165.1.11 ПКУ), що потенційно містить ризик виникнення конфлікту з контролюючими органами щодо питання необхідності оподаткування вказаних відшкодувань.

2. Питання про оренду приміщення дещо незрозуміло сформульовано, однак якщо йдеться про оренду приміщення у учасника благодійної організації, можна зазначити наступне.

Пунктом 133.4.1 ПКУ фактично заборонено розподіл отриманих неприбутковою організацією доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Ані ПКУ, ані відомі мені роз'яснення ДФС України не містять визначень поняття розподілу доходів (прибутків) щодо учасника неприбуткової організації.

Аналіз даного поняття щодо підприємницьких товариств дозволяє припускати, що чинне законодавство відрізняє розподіл доходів (прибутків) серед учасників товариства (у вигляді дивідендів) від звичайних господарських операцій з участю товариства та вказаних учасників, де вони виступають як контрагенти за договором. 

Таке розуміння непрямо підтверджується нормою ст. 23 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", згідно якої учасники (засновники) не можуть бути бенефіціарами благодійних програм благодійних організацій і яка не містить заборони благодійним організаціям вступати з учасниками (засновниками) у інші, господарські, правовідносини. 

Однак дані міркування є доволі абстрактними, щоб робити далекоглядні практичні висновки, тому рекомендую звернутись із відповідним запитом до ДФС.

3.Згідно п. 46.2 ПКУ неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, подають органам ДФС України за їх місцезнаходженням звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики, у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Останні запитання в цьому розділу

Логістична доставка допомоги, шляхом залучення волонтерів. Чи може бути порушена така логістична процедура? Як вірно оформити логістичну допомогу волонтерів?

Добрый день! Благотворительная организация на постоянной основе доставляет на машинах своих волонтеров бенефициарам (в интернаты и детские дома) разнообразные тмц в качестве благотворительной помощи. ТМЦ...

Переглянути

Що потрібно, щоб брати волонтерів на роботу, чи накладаються на нас обмеження і обов'язки, яким чином ми можемо оформляти волонтерів і що від них вимагати?

Добрий вечір! Мене звати Анна, я являюсь представкиком БО "Благодійний фонд "Можемо Разом". Нас цікавлять такі запитання: що потрібно, щоб брати волонтерів на роботу, чи накладаються на нас обмеження і обов'язки, яким...

Переглянути

Звітність для громадських організацій

Добрый день! Мы общественная организация, код неприбыльности 0006. Наемных работников нет. Организация была зарегистрирована в январе 2016 года, но функционировать начинает только сейчас, все на волонтерской инициативе....

Переглянути

Відшкодування витрат на бензин волонтеру

Чи може благодійний фонд відшкодувати витрати на бензин волонтеру, за умови, що бензин був витрачений на поїздки на особистому авто, пов'язані з діяльністю фонду? Поїздки не носять систематичний характер (5-8 разів на...

Переглянути

Чи сплачується податок при відшкодуванні волонтером витрат на відрядження?

Волонтери і відрядження Чи є можливість у Фонда відправити волонтера у відрядження ? Чи не буде оплата проїзду до міста виконання певного доручення розцінено ДФС як додаткове благо, що підлягає під ПДФО та ВЗ. Дякую...

Переглянути