Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Процедура закриття БО

15 листопада 2018, 14:10 до роздiлу

Люда Ков

Добрий день,які поетапні кроки закриття обагодійної організації з юридичної та бухгалтерської точки зору??яку звітність здавати,як звільняється голова правління ,члени ,хто розпоряджається коштами з залишку на рахунку...дякую !!!

Відповідь

Максим Стрельчук, юрист, експерт із питань діяльності благодійних організацій

15 листопада 2018, 14:10

Доброго дня!

1. Рішення про припинення організації повинно прийматись загальними зборами учасників і оформлюватись протоколом зборів.

2. Рішення повинно містити наступне:

- рішення про припинення організації шляхом її ліквідації;

- призначення ліквідатора або ліквідаційної комісії. При цьому ліквідатором може бути як посадова особа організації, так і стороння особа (наприклад, аудитор або юрист) - закон, зокрема ст. 105 Цивільного кодексу (далі - ЦК), не містить обмежень щодо цього. В рішенні необхідно вказати ПІБ, паспортні дані, ідентифікаційні номери, адресу проживання ліквідатора або членів ліквідаційної комісії (ч. 9 ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", далі - Закон про реєстрацію).

- встановлення строку заявлення вимог кредиторів (згідно ст. 105 ЦК може бути від 2-х до 6-ти місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення благодійної організації (оприлюднення здійснює держреєстратор)).

3. Протягом 3-х робочих днів рішення подається держреєстратору. Подання заяви при цьому Законом про реєстрацію не передбачено. Форма 7 подається тільки в кінці процесу ліквідації.

4. Щодо подальших кроків ліквідації, порядок припинення благодійної організації шляхом її ліквідації в цілому відповідає звичайній процедурі ліквідації юридичної особи (регулюється в основному ст. 111 ЦК), окрім моменту розпорядження активами організації, що залишаються після розрахунків з кредиторами.

З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення  щодо ліквідації благодійної організації ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості організації, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення організації.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи.

До завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває банківські рахунки, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації організації.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна організації, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів організації (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників організації.

Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам ДФС  відповідних документів, у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку. Для прискорення відповідних перевірок рекомендується безпосередньо контактувати з органами ДФС.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна організації, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується загальними зборами учасників організації.

Виплата грошових сум кредиторам, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, провадиться у порядку черговості, встановленому ст. 112 ЦК.

У разі недостатності коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) організовує реалізацію майна організації.

До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам ДФС звітність за останній звітний період.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження загальними зборами учасників та забезпечує подання органам ДФС.

Майно (активи), що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається одній чи декільком неприбутковим благодійним організаціям або передається в державний бюджет (вимога пп. 133.4.1 Податкового кодексу та статутів неприбуткових організацій).

Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному реєстраторові документів для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (ч. 12 ст. 17 Закону про реєстрацію): 

- заяви (форма 7)

- довідки архівної установи про прийняття документів.

Благодійна організація вважається припиненою з моменту внесення про це запису в Єдиний державний реєстр.

Останні запитання в цьому розділу

Порядок та процедура подання відомостей про кінцевих бенефіціарів БО

Підкажіть, будь ласка, чи потрібно благодійній організації, яка не має кінцевого бенефіціара, подавати відомості про це, і яка сама процедура? Дякую

Переглянути

Передання майна БО до статутного фонд ТОВ: правові підстави

Вопрос к юристу. Добрый день. Меня зовут Ольга и я являюсь соучредителем общественной организации, которая имеет статус не прибыльности. В соответствии с нашим Статутом, мы имеем право открывать коммерческие...

Переглянути

Зміни до найменування БФ

Доброго дня. Дайте будь ласка відповідь. У нас в благодійному фонді виникла потреба внести зміни до статуту, однак виникло питання чи потрібно внести зміни до найменування фонду, адже у теперішньому найменуванні...

Переглянути

КВЕД для будівництва церкви

не можу підібрати сферу благодійноії діяльності для будівництва церкви

Переглянути

Різниця між МБФ та БФ при реєстрації благодійної організації

в чем разница Международного Благотворительного Фонда и просто Благ Фонда?

Переглянути