Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Поворотна допомога для БО

19 лютого 2018, 14:42 до роздiлу

Елена Демчук

Добрый день.

Подскажите может ли благотворительный фонд получать возвратную финансовую помощь?

Відповідь

Максим Стрельчук, юрист, експерт із питань діяльності благодійних організацій

19 лютого 2018, 14:42

Доброго дня!

Щодо отримання благодійним фондом поворотної фінансової допомоги , хочу звернути увагу на наступні три аспекти цього питання.

1. Чинне законодавство не забороняє благодійним організаціям отримувати поворотну фінансову допомогу, тобто вони можуть укладати такі правочини просто в силу своєї правоздатності, якщо в статуті немає будь-яких конкретних заборон чи обмежень.

2. Враховуючи, що практично всі благодійні організації є неприбутковими, при вирішенні питання про отримання поворотної фінансової допомоги та укладення договору позики, необхідно також визначитись, чи відповідатиме отримання та повернення допомоги вимогам, що ставляться податковим законодавством до неприбуткових організацій.

Згідно пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Згідно пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Порушення цього правила призводить до позбавлення неприбуткової організації статусу неприбутковості з наступним оподаткуванням тощо.

Податковий кодекс не містить на сьогодні обмежень щодо можливих джерел доходу неприбуткових організацій.

Крім того, він не містить визначення ключових для даної теми термінів - доходів та видатків (витрат), при цьому згідно пп. 14.1.84 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу інші терміни для цілей розділу III використовуються у значеннях, визначених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства. 

Зі змісту П(С)БО 15 "Дохід" та П(С)БО 16 "Витрати" можна зробити висновок, що поворотна фінансова допомога не вважається доходом, а її повернення - витратами. При цьому П(С)БО 16 прямо вказує, що повернення позик не є витратами.

Таким чином, на мою думку, отримання і повернення поворотної фінансової допомоги неприбутковою організацією є можливими і точки зору законодавчого регулювання неприбутковості. При цьому також необхідно дотримуватись цільового характеру витрат за рахунок отриманої допомоги згідно вимог Податкового кодексу.

3. Часто, коли йдеться про поворотну фінансову допомогу благодійному фонду, йдеться про її надання керівником чи засновником, що вимагає вирішення додаткових питань.

Надання поворотної фінансової допомоги керівником поставить питання про наявність конфлікту інтересів у розумінні ст. 23 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", згідно якої член органу управління не може приймати участь у прийнятті рішень про укладення із ним або його пов'язаною особою договору, а також про те, хто повинен підписати договір з боку благодійного фонду (оскільки можливість підписання договору керівником з обох боків може бути оспорена в суді згідно чинного законодавства). 

В такому разі рекомендується прийняти рішення про отримання поворотної фінансової допомоги на рівні правління чи загальних зборів, а також уповноважити на підписання договору з керівником якусь іншу посадову особу (шляхом уповноваження її на підставі статуту чи довіреності).

Щодо засновника таких труднощів не повинно бути, оскільки рішення прийме і договір підпише керівник фонду.

Останні запитання в цьому розділу

Продаж нерухомості від релігійної організації фізичній особі

Релігійна організація, що не є платником податку ПДВ і має статус неприбутковості, має намір продати свою нерухому власність фізичній особі. Чи необхідно сплачувати ПДВ? Ставати платником ПДВ? Які ще податки...

Переглянути

Пожертва іноземної організації на приватний рахунок фізичної особи

Іноземна релігійна організація планує перерахувати валюту як пожертву на валютні рахунки вірян-резидентів Украіни в украінських банках для власних потреб. Чи вважатиметься така іноземна пожертва доходом для...

Переглянути

Оподаткування харчування учасників тренінгів

Благодійний фонд проводить тренінги в рамках грантової угоди (бюджетні кошти). На тренінгах передбачено харчування учасників. За послуги харчування фонд сплачує кошти ФОП. Чи оподатковується ПДФО та ВЗ сума...

Переглянути

ПДФО та військовий збір у разі надання благодійної допомоги у вигляді буд.матеріалів

Раніше ми запитували у Вас чи повинна фізособа повернути податки із суми грошової допомоги. але в нас виникло спірне питання чи повинна фізична особа повернути суму податків 18% та 1,5% із благодійної допомоги, що...

Переглянути

Оподаткування грантів від УКФ

Доброго дня, Фізична особа підприємець платник єдиного податку 5% на третій групі, тримала грант від Українського культурного фонду в сумі 1 500 000,00грн. Чи повинен ФОП платити податок 5% із суми отриманого гранту (1 500...

Переглянути