Звіт за результатами публічного збору благодійних пожертв

11 вересня 2017, 10:25 до роздiлу

Аліна Косовська

Доброго дня. Ми Благодійний фонд, зареєструвались в цьому році. Бухгалтера в організації немає, тому фінансовий облік та звіти робили як вміємо. Тепер дізналась, що отримані готівкою гроші (в скриньки) потрібно було обов'язково класти на банківський рахунок. Ми цього не робили, тримали в касі готівку. Суми доволі великі, штраф в п'ятикратному розмірі платити не потягнемо точно. Прибуткові-видаткові ордери та касова книга велись правильно, там записи за всі кошти присутні. Як нам краще вийти з ситуації, щоб не отримати великі штрафи після здачі звіту в податкову і не втратити статус неприбутковості?

Відповідь

Максим Стрельчук, юрист, експерт із питань діяльності благодійних організацій

11 вересня 2017, 10:25

Доброго дня!

На мою думку, давати будь-які конкретні поради щодо ситуації з перевищенням ліміту готівки в касі доцільно після вивчення конкретного змісту відповідних операцій та документів, для чого рекомендую залучити консультацію професійного бухгалтера. Саме при вивченні даної конкретики можна буде зробити висновки щодо можливості застосування відповідних положень  Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637, наприклад, п. 5.9 даного Положення щодо сум готівки, які не вважаються понадлімітними.  

Також хочу зазначити, що згідно п. 1 Указу Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12.06.1995 р. № 436/95 за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах встановлено штраф у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день. П'ятикратний розмір штрафу встановлено за неоприбуткування готівки, чого, наскільки я розумію, у Вашому фонді не було.

Щодо позбавлення статусу неприбутковості, на мою думку, дане порушення не може бути підставою для такого позбавлення. Вичерпний перелік підстав виключення із Реєстру неприбуткових установ та організацій визначено п. 16 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440. 

Згідно даного положення, виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі:

використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу;

розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

невідповідність неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу;

затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації;

за ініціативою неприбуткової організації.

Останні запитання в цьому розділу

Зняття коштів з рахунку ГО

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка,чи може громадська організація зняти кошти з рахунку у банку або розраховуватися карткою Ключ до рахунку у магазині? Приклад: для майстерні за проєктом потрібен стелаж, ми хочемо...

Переглянути

Як надати благодійну допомогу БО без банківського рахунку

Доброго дня. Чи можливо надавати допомогу Благодійній Організаціі без банківського рахунку і як її оформити?

Переглянути

Видача готівки під звіт церквою

Церква(НО) видає з каси гроші під звіт пастору для передачі благодійної пожертви іншій НО. Які бух проведення виникнуть? дякую

Переглянути

Як правильно вести касу при готівковиї розрахунках, якщо кошти знімаються з рахунку на видачу стипендії для школярів по відомості.

Доброго дня, допоможіть як правельно вести касу при готівковиї розрахунках, якщо кошти знімаються з рахунку на видачу стипендії для школярів по відомості.

Переглянути

Видача готівки під звіт учаснику БО

Добрый день! Помогите,пожалуйста, разобраться в следующем вопросе: Может ли благотворительный фонд выдавать денежные средства под отчет члену фонда, не соотоящему в трудовых отношениях с фондом, на реализацию...

Переглянути