Оплата за товар з корпоративної карти голови правління БФ

15 червня 2017, 16:20 до роздiлу

Олександр Евтушенко

Покупка товара Благотворительным фондом. Вопрос: Подскажите пожалуйста, возможно ли купить товар оплатив корпоративной картой, оформленной на голову правления благотворительного фонда? В чем разница между оплатой корпоративной картой и оплатой согласно счета, безналичным способом? Какая документальная схема должна быть если купить товар корпоративной картой и после передать товар садику.

Відповідь

Максим Стрельчук, юрист, експерт із питань діяльності благодійних організацій

15 червня 2017, 16:20

Доброго дня!

1. Згідно п. 14.12. Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"  користувач  зобов'язаний  використовувати електронний платіжний  засіб відповідно до вимог законодавства України та умов договору,  укладеного  з  емітентом,  і  не допускати використання електронного  платіжного  засобу особами, які не мають на це права або повноважень.

Чинне законодавство, зокрема розділ 8 "Особливості використання поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів" Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, не містить обмежень щодо здійснення за допомогою корпоративної карти господарських покупок в національній валюті в межах України.

Таким чином, вважаю використання корпоративної карти в даному випадку можливим, якщо інше не вказано в договорі з емітентом карти.

2. Згідно Положення про здійснення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637, (див. зокрема п. 6.4 даного Положення), операції з корпоративними картами прирівнюються до операцій з коштами (готівкою), виданими під звіт, і, відповідно, обмежуються певною граничною сумою, встановленою НБУ для розрахунків між суб'єктами господарювання (10000 грн.) та вимагають подання працівником звіту про використання коштів, виданих під звіт (до закінчення п'ятого банківського дня від дня здійснення операції - див. пп. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України) з відповідними наслідками у разі порушення вказаних правил.

3. Згідно п. 3 розділу VII Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління НБУ від 05.11.2014 р. № 705, операції користувачів повинні виконуватися з оформленням квитанції платіжного термінала, чека банкомата, сліпа та інших документів за операціями з використанням електронних платіжних засобів у паперовій формі, що складаються та друкуються державною мовою за місцем проведення операції в такій кількості примірників, яка потрібна для всіх учасників операції, та/або документів в електронній формі, передбачених правилами платіжної системи.
Згідно п. 4 розділу VII даного Положення документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів мають статус первинного документа та можуть бути використані під час урегулювання спірних питань.
Окрім даних документів, що підтверджують здійснення оплати, організації необхідно також отримати документи, що підтверджують одержання товарів (накладна, акт приймання-передачі, фіскальний чек тощо). Додатково при придбанні товару може оформлюватись договір купівлі-продажу, рахунок-фактура.
Використання коштів організації повинно бути підтверджено звітом про використання коштів (див. вище).

Надання товарів в якості благодійної допомоги дитячому садку може оформлюватись договором про надання благодійної допомоги та накладною, або просто актом надання благодійної допомоги.    

Останні запитання в цьому розділу

Зняття коштів з рахунку ГО

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка,чи може громадська організація зняти кошти з рахунку у банку або розраховуватися карткою Ключ до рахунку у магазині? Приклад: для майстерні за проєктом потрібен стелаж, ми хочемо...

Переглянути

Як надати благодійну допомогу БО без банківського рахунку

Доброго дня. Чи можливо надавати допомогу Благодійній Організаціі без банківського рахунку і як її оформити?

Переглянути

Видача готівки під звіт церквою

Церква(НО) видає з каси гроші під звіт пастору для передачі благодійної пожертви іншій НО. Які бух проведення виникнуть? дякую

Переглянути

Як правильно вести касу при готівковиї розрахунках, якщо кошти знімаються з рахунку на видачу стипендії для школярів по відомості.

Доброго дня, допоможіть як правельно вести касу при готівковиї розрахунках, якщо кошти знімаються з рахунку на видачу стипендії для школярів по відомості.

Переглянути

Видача готівки під звіт учаснику БО

Добрый день! Помогите,пожалуйста, разобраться в следующем вопросе: Может ли благотворительный фонд выдавать денежные средства под отчет члену фонда, не соотоящему в трудовых отношениях с фондом, на реализацию...

Переглянути