Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Надання допомоги благодійним фондом для селищних рад.

07 вересня 2018, 12:33 до роздiлу

Галина Шмалько

Добрий день! Наш благодійний фонд неодноразово надавав благодійну допомогу органам місцевого самоврядування (селищнам радам) згідно їх листів-звернень. В листах було прохання надати бл.домогу для дит.садків та шкіл (згідно наданого переліку), які входять до складу цих селищ.рад. В 3-х сторонньому договорі ми неодмінно зазначали, що,бл.допомога, використовується одержувачем (тобто селищною радою) на користь (в інтересах) конкретних закладів освіти на на конкретні цілі. Зі своєї сторони селищна рада складала акт приймання-передачі Товару (бл.допомоги) між селищною радою та закладом освіти. Питання: Чи може до такої форми оформлення надання бл.допомоги бути застосована заборона, передбачена статтею 54 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)? Заздалегідь дякуємо за допомогу.

Відповідь

Максим Стрельчук, юрист, експерт із питань діяльності благодійних організацій

07 вересня 2018, 12:33

Доброго дня!

На початку року Мін'юст видав офіційне роз'яснення (див. нижче), яке, на мою думку, містить вичерну відповідь на Ваше запитання:

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.02.2018 р. № 5512/100-2-18/7.3.1

<…> у Міністерстві юстиції розглянуто лист <…> щодо надання роз’яснення законодавства з питань отримання районною державною адміністрацією благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб і, в межах компетенції, повідомляється таке.<…>

Разом з тим зазначаємо, що відповідно до частини першої статті 54 Закону України «Про запобігання корупції» державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади» передбачено, що органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування (крім випадків, визначених цим Законом) в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Відповідно до статті 3 цього Закону органам державної влади забороняється створювати позабюджетні фонди, мати позабюджетні спеціальні рахунки та використовувати кошти, одержані за здійснення функцій держави, що передбачають видачу дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрацій та інших дій на платній основі (крім послуг охорони, що надаються на договірних засадах), в будь-який інший спосіб, крім зарахування таких коштів до Державного бюджету України.

Згідно з частиною першою статті 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій здійснюється за рахунок Державного бюджету України.

При цьому згідно з частиною першою статті 13 Бюджетного кодексу України (далі — Кодекс), бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.

Відповідно до пункту 12 статті 2 Кодексу органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету, є бюджетними установами. Бюджетні установи є неприбутковими.

Згідно з частиною четвертою статті 13 Кодексу благодійні внески, гранти та дарунки є власними надходженнями бюджетних установ, які отримуються додатково до коштів загального фонду та включаються до спеціального фонду бюджету, і спрямовуються на організацію основної діяльності бюджетних установ.

Пунктом 18 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, передбачено, що у процесі формування спеціального фонду проекту кошторису планування власних надходжень бюджетних установ здійснюється за групами та підгрупами, визначеними Бюджетним кодексом України, з урахуванням того, що показники власних надходжень формуються за першою підгрупою другої групи (благодійні внески, гранти та дарунки) — на підставі договорів, календарних планів проведення централізованих заходів та інших документів, якими передбачено отримання таких внесків, грантів та дарунків.

Разом з тим частиною третьою статті 23 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено, що подарунки, одержані особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Процедуру передачі особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», дарунків, отриманих ними як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, у яких уповноважені особи працюють або які представляють, установлює Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195.

З огляду на викладене у разі отримання благодійної допомоги, форми якої будуть характеризуватися такими правовими ознаками як безкорисливість, що свідчить про надання допомоги на благо інших без будь-якої вигоди; добровільність — діяльність, яка здійснюється за вільним волевиявленням благодійника, без будь-якого примусу та втручання з боку суб’єктів владних повноважень; цільова спрямованість — наявність конкретної мети, в межах напрямків і порядку, встановлених Законами України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Бюджетним кодексом України, на нашу думку, до зазначених дій не може бути застосована заборона, передбачена статтею 54 Закону України «Про запобігання корупції». 

Заступник Міністра з питань виконавчої служби

С. Шкляр


Останні запитання в цьому розділу

Допомога від БО, яка зареєстрована в США. Як безоплатно передати дитячий майданчик на місцевий баланс?

Благодійна організація,яка зареєстрована в США, побудувала дитячій майданчик на території України. Звернулася з дарчим листом до органів місцевого самоврядування для безоплатної передачі територіальній громаді....

Переглянути

Як приєднати дитячий садок до ГО? Як оформити працівників, які потрібні договори?

Доброго дня! Створили громадську організацію (без статусу юридичної особи) для задоволення культурних і освітніх інтересів, виникли наступні питання: 1).Відкриваємо приватний дитячий садочок. Як його можливо...

Переглянути

Благодійна фінансова допомога для ОСББ.

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи благодійна організація може надавати благодійну фінансову допомогу ОСББ?

Переглянути

Звернення бюджетної організації за благодійною допомогою.

Чи мае право директор підприємства, діяльність якого фінансується з державного бюджету (дитячий будинок інтернат) письмово звертатися до громади через мережу Інтернет за отриманням благодійних коштів для надання...

Переглянути

Надання благодійної допомоги в медичній сфері без ліцензії.

Добрий День! До нашого ТОВ звернулась благодійна організація, яка запропонувала перераховувати гроші за дітей, яким потрібен реабілітаційний курс, та на постійній основі приймати дітей яким потрібна допомога, в...

Переглянути