Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Як отримати з Мінекології висновок чи сертифікат, щоб він діяв протягом року на отримання гуманітарної допомоги?

03 жовтня 2016, 17:17 до роздiлу

Інна Слободюк

Доброго дня! Як отримати з Мінекології висновок чи сертифікат, щоб він діяв протягом року на отримання гуманітарної допомоги? Який перелік документів необхідно подати у Мінекологію?

Відповідь

Лариса Жигун,

03 жовтня 2016, 17:17

Доброго дня,

Для того щоб надати точну відповідь на запитання, Вам потрібно зазначити який саме висновок та на який вантаж Вам потрібно.    

Повідомляю, що в Міністерстві працює телефон громадської приймальні (044) 206 33 02, де співробітники оперативно відповідають та надають консультацію.   

Надаю Вам Інформаційну картку адміністративних послуг Міністерства (див. нижче) щодо видачі повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновку на транскордонне перевезення відходів, у разі коли вони містять матеріали, в кількості  достатній  для виявлення  ними небезпечних властивостей.

Можливо Ви знайдете відповідь на Ваше запитання у даному переліку.

У разі якщо не знайдете відповідь на Ваше питання будь ласка, звертайтеся, повторно з більше конкретним запитанням. Спробуємо Вам допомогти.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИДАЧА повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходіВ АБО висновКУ на транскордонне перевезення відходів, у разі коли вони містять матеріали, в кількості  достатній  для виявлення  ними небезпечних властивостей 

         (назва адміністративної послуги)

Міністерство екології та природних ресурсів України

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: з 9.00 до 18.00

П’ятниця: з 9.00 до 16.45

Перерва: з 13.00 до 13.45

3.

Телефон/факс (довідки, адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел.: (044) 206-31-54;

Електронна адреса:

ev@menr.gov.ua;

Веб – сайт: http://www.menr.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Міжнародний договір

Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням

5.

Закони України

 «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відходи».

6.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України
від 13.07.2000 р. № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів»; (далі- Положення)

7.

Акти центральних органів виконавчої влади

наказ Мінприроди від 16.10.2000 № 165 «Інструкція щодо заповнення повідомлення», зареєстровано в Мін’юсті 02.11.2000 за № 771/4992

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

При  експорті небезпечних відходів:

1.Експортер, який має намір експортувати небезпечні відходи, звертається до Мінприроди з офіційним листом щонайменше  за 70 днів до запланованої дати  їх першого перевезення і надає необхідну кількість заповнених бланків повідомлення (примірники, призначені  для компетентних органів держав імпорту і транзиту заповнюються мовою, прийнятною для цих держав), за формою встановленою у додатку 3  до Положення

2. Підтвердження наявності в експортера  ліцензії на здійснення відповідних операцій поводження з небезпечними відходами, запропонованими для експорту, та на їх транскордонне перевезення.

3. Відомості про склад та походження відходів, у разі потреби (на запит Мінприроди) протокол аналізу.

4. Відомості про особу, що відповідає за утилізацію/видалення (опис способу утилізації/видалення, потужність і місцезнаходження санкціонованого об’єкта, термін дії дозволу на його експлуатацію).

5. Нотаріально засвідчену копію контракту між експортером та особою, що відповідає за утилізацію/видалення, в якому  зазначено  методи екологічно обґрунтованого поводження  з відходами  і який має містити такі відомості:

- зобов’язання  сторін щодо відповідальності за будь-які несприятливі наслідки в результаті подання неправильних відомостей, неправильного поводження з відходами, аварій або інших непередбачених подій, у тому числі за здійснення альтернативних заходів з утилізації/видалення відходів екологічно обґрунтованим способом або реімпорту відходів у разі неможливості виконання первісних умов контракту;

- зобов’язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження отримання відходів протягом трьох робочих днів (тобто надсилання експортеру та компетентним заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);

- зобов’язання  особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження  закінчення операцій з утилізації/видалення відходів протягом  180 днів після отримання відходів (тобто надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення).

6. Опис шляху транспортування.

7. Відомості про страхування відповідальності експортера щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров’ю  людини, власності  і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення небезпечних відходів.

8. У разі потреби Мінприроди може зажадати подання додаткової інформації.

При імпорті небезпечних відходів:

1. Для розгляду питання про надання згоди на імпорт небезпечних відходів до Мінприроди подаються оригінал повідомлення  держави експорту (якщо транскордонне перевезення відходів, що імпортується, не підлягає такому контролю в державі експорту,  зобов’язання повідомника бере на себе  особа, що відповідає за утилізацію/видалення), а також додатково імпортером/особою, що відповідає за утилізацію/видалення, за формою встановленою у додатку 3 до цього Положення.

2. Офіційне письмове звернення з проханням про надання згоди на імпорт небезпечних відходів згідно з поданим повідомленням.

3.Підтвердження наявності в імпортера та в особи, що відповідає за утилізацію/видалення, ліцензій на здійснення відповідних операцій поводження з небезпечними відходами, запропонованими для імпорту, та на їх транскордонне перевезення.

4.Нотаріально засвідчену копію контракту, який повинен  містити такі відомості:

- зобов’язання  сторін щодо відповідальності за будь-які несприятливі наслідки в результаті подання неправильних відомостей, неправильного поводження з відходами, аварій або інших непередбачених подій, у тому числі за здійснення альтернативних заходів з утилізації/видалення відходів екологічно обґрунтованим способом або реімпорту відходів у разі неможливості виконання первісних умов контракту;

- зобов’язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження отримання відходів протягом трьох робочих днів (тобто надсилання експортеру та компетентним заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);

- зобов’язання  особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження  закінчення операцій з утилізації/видалення відходів протягом  180 днів після отримання відходів (тобто надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення).

5.Відомості про походження і склад відходів, а у разі потреби (на запит Мінприроди) протокол аналізу:

6. Опис способу утилізації/видалення;

7. Потужність і місце знаходження об’єкта для утилізації/видалення.

8. Підтвердження наявності чинних дозволів державної санітарно-епідеміологічної служби на експлуатацію об’єкта для утилізації/видалення небезпечних відходів, запропонованих для імпорту.

9. Висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи на відходи як вторинну сировину і на продукцію, що одержуватиметься в результаті утилізації, у разі, коли відходи імпортуються з метою утилізації.

10. Заява компетентного органу держави експорту про те, що держава не має технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів екологічно обґрунтованим способом у разі, коли відходи імпортуються з метою видалення.

11.  Відомості про забезпеченість  страхування відповідальності експортера та особи, що відповідає за утилізацію/видалення, щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров’ю  людини, власності  і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації/видалення небезпечних відходів.

12. Опис шляху транспортування.

13. У разі потреби Мінприроди може зажадати подання додаткової інформації.

При транзиті небезпечних відходів:

1.Мінприроди має бути письмово  повідомлене українською або російською мовою про будь-які можливі транскордонні перевезення небезпечних відходів через територію України. У повідомленні повинні міститися такі детальні відомості:

- про відходи, їх походження, склад і кількість;

- початковий та кінцевий пункти транспортування відходів;

- зазначення можливих  дат транзиту та опис шляху транспортування відходів через територію України.

2. Документи, які підтверджують, що держава імпорту прийме небезпечні відходи, а експортер, перевізник та особа, відповідальна за утилізацію/видалення, уповноважені здійснювати операції, пов’язані з транскордонним перевезенням та утилізацією/видаленням небезпечних відходів.

3. Гарантії повної компенсації будь-яких збитків, які можуть бути заподіяні здоров’ю людини  та навколишньому природному середовищу під час перевезення відходів через територію України.

4. У разі потреби Мінприроди може зажадати подання додаткової інформації.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або через уповноважений орган чи особу.

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безкоштовно

11.

Строк надання адміністративної послуги

Висновку-10 робочих днів, повідомлення – 60 календарних днів 

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

- недостовірність даних у документах,  поданих  заявником,  для отримання повідомлення або висновку;

- відсутність повідомлення всіх заінтересованих держав, як це передбачено  Положенням;

- відсутність згоди всіх заінтересованих держав, як це передбачено цим Положенням;

- у разі згоди, яка була отримана  від заінтересованих держав шляхом фальсифікації, перекручення чи обману;

- у разі транскордонного перевезення способом, який призводить до навмисного видалення (наприклад скиду) небезпечних відходів на порушення Положення і відповідних норм міжнародного права;

- забороняється ввезення в Україну небезпечних відходів з метою їх зберігання чи захоронення.

13.

Результат надання адміністративної послуги

1.Видача повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів  у разі коли відходи відносяться  до розділу  А Жовтого переліку відходів  і мають одну чи більше небезпечних властивостей та містять матеріали наведені у додатку 2 до Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості .

2.Видача висновку на транскордонне перевезення відходів, у разі коли вони не містять матеріали, в кількості достатній  для виявлення ними небезпечних властивостей.

2. Мінприроди може висунути заперечення або додаткові вимоги, а також зажадати надання додаткової інформації.

3. Відмова у наданні письмової згоди (висновку/повідомлення).

14.

 Способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику або його представнику за довіреністю через «Єдине вікно»,  або відправляється поштою (у тому числі  кур’єрською  доставкою).

 

 

З повагою,

 

Лариса 

Останні запитання в цьому розділу

Звітність про видану гуманітарну допомогу

Добрый день! В какие органы и в какие сроки нужно отчитаться Фонду по выданной гуманитарной помощи. Спасибо!

Переглянути

Гуманітарна допомога БО.

Скажіть, будь ласка, чи може Благодійна організація бути одночасно набувачем та отримувачем гуманітарної допомоги? Нам із за кордону донор надсилає оргтехніку і інше обладнання як гуманітарну допомогу. Інше...

Переглянути

Яким чином змінити набувача гуманітарної допомоги, якщо в Мінсоцполітики подано інший план розподілу серед набувачів?

Доброго дня! Після визнання нашого вантажу гуманітарною допомогою, його розмитнення та отримання, до нашого благодійного фонду звернулась організація з проханням надати певну гуманітарну допомогу. В отриманій нами...

Переглянути

Який принцип застосовується до заповнення додатка ГД у звітності?

Добрий день. Ми, ГО , отримували в 2015 році гуманітарну допомогу в валюті від закордонного донора. Як потрібно було заповнити «Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій» за 2015...

Переглянути

Каким документом необходимо оформить прием-передачу гуманитарной помощи

Наша благотворительная организация, с признаком не прибыльности 5, оказал гуманитарную благотворительную помощь компактному поселению, где временно проживают ВПЛ с Донбасса, в виде бытовой техники (холодильники,...

Переглянути