Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Оприбуткування гуманітарної допомоги

18 січня 2016, 16:11 до роздiлу

Марина Олійник

Благодійна організація отримала офіційну гуманітарну допомогу. Проте під час оприбуткування на складі організації була виявлена невідповідність отриманих товарів задекларованим, а саме фактично була отримана менша кількість товарів. Крім того, частина товарів (медичні товари) виявились з термінами придатності, які вже минули, що унеможливлює їх використання. Як правильно показати це в обліку підприємства та якими документами оформити, а також чи потрібно повідомляти про даний факт Міністерство соціальної політики? 

Відповідь

Тетяна Бережна, юрист компанії «Василь Кісіль і Партнери»

18 січня 2016, 16:11

 Шановна Марино,

Нижче - відповіді на Ваше запитання.

1.       Як правильно показати в обліку?

Відповідно до пункту 4 статті 11 Закону України «Про гуманітарну допомогу» «бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідна звітність здійснюються отримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. У разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.»

Згідно пункту 1.2. Наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 1999 року N 298 «Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги» «одержану гуманітарну допомогу у вигляді грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей отримувач відображає за дебетом рахунків обліку грошових коштів, товарів, запасів та іншого майна в кореспонденції з рахунком 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"…»

Виходячи з Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291 у обліку передбачається «рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності»» та «субрахунок 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»»

Також слід додати, що відповідно до зазначеної Інструкції «одночасно із списанням цінностей, винних у нестачі яких не встановлено, на витрати, балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок 07 "Списані активи".»

 2.     Якими документами оформити?

        Отримання меншої кількості товарів:

           Акт про недостачу товарів

 Згідно із пункту 16 Інструкції про порядок прийняття продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості, затвердженої постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 року № П-6 «якщо при прийомі продукції буде виявлена недостача, то отримувач зобов'язаний призупинити подальший прийом, забезпечити збереження продукції, а також прийняти міри до запобігання її змішування з іншою однорідною продукцією. Про виявлену недостачу продукції складається акт за підписами осіб, які виконували прийом продукції

 Такої ж позиції притримується Львівський апеляційний адміністративний суд у своїй ухвалі від 04.06.2013 року у справі № 16962/10/9104 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/31779059)

 -       Прострочені медикаменти:

 Дефектний акт

Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики від 28.08.2014 року № 600 «Про списання та знищення товарів (предметів), визнаних гуманітарною допомогою» було прийнято рішення «дозволити списати та знищити (утилізувати)…визнані гуманітарною допомогою…на підставі дефектних актів державного підприємства [яке здійснювало перевірку обладнання]…»

Тобто дефектний акт оформляється спеціально уповноваженим органом на перевірку товару. Такий висновок випливає також і з Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2000 № 728.

У разі прострочення медикаментів благодійна організація повинна звернутися з заявою для встановлення даного факту до Держлікслужби як органу уповноваженого здійснювати державний контроль якості лікарських засобів.

 3.            Чи потрібно повідомляти Міністерство соціальної політики?

Ні, отримувач «дефектної» гуманітарної допомоги не зобовязаний безпосередньо звертатися до Мінсоцполітики

Відповідно до абзацу восьмого статті 9 Закону України «Про гуманітарну допомогу» - «у разі надання органами, що проводили контроль гуманітарної допомоги, висновків про непридатність до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, приймає рішення щодо подальшого використання зазначеної гуманітарної допомоги.»

У пункті 3 Порядку списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які мають певний термін експлуатації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2000 № 514 встановлено, що «непридатні для подальшої експлуатації основні засоби списуються в порядку, визначеному законодавством.» 

Відповідно до пункту 5 Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2000 № 728 «копію висновку про неналежну якість або непридатність до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги органи, що проводили  їх аналіз, надсилають відповідному спеціально уповноваженому державному органові з питань гуманітарної допомоги, за поданням якого Мінсоцполітики приймає рішення про вивезення за межі України або знищення таких товарів (предметів) гуманітарної допомоги.»

 

 

 

Останні запитання в цьому розділу

Звітність про видану гуманітарну допомогу

Добрый день! В какие органы и в какие сроки нужно отчитаться Фонду по выданной гуманитарной помощи. Спасибо!

Переглянути

Гуманітарна допомога БО.

Скажіть, будь ласка, чи може Благодійна організація бути одночасно набувачем та отримувачем гуманітарної допомоги? Нам із за кордону донор надсилає оргтехніку і інше обладнання як гуманітарну допомогу. Інше...

Переглянути

Як отримати з Мінекології висновок чи сертифікат, щоб він діяв протягом року на отримання гуманітарної допомоги?

Доброго дня! Як отримати з Мінекології висновок чи сертифікат, щоб він діяв протягом року на отримання гуманітарної допомоги? Який перелік документів необхідно подати у Мінекологію?

Переглянути

Яким чином змінити набувача гуманітарної допомоги, якщо в Мінсоцполітики подано інший план розподілу серед набувачів?

Доброго дня! Після визнання нашого вантажу гуманітарною допомогою, його розмитнення та отримання, до нашого благодійного фонду звернулась організація з проханням надати певну гуманітарну допомогу. В отриманій нами...

Переглянути

Який принцип застосовується до заповнення додатка ГД у звітності?

Добрий день. Ми, ГО , отримували в 2015 році гуманітарну допомогу в валюті від закордонного донора. Як потрібно було заповнити «Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій» за 2015...

Переглянути