Звітність БО перед приватними особами, які вносять пожертви

25 вересня 2019, 11:28 до роздiлу

Виктория К

Добрый день. Существует БО созданная для оказания помощи школе. Финансируется за счет добровольных благотворительных взносов от родителей учеников этой же школы. В контролирующие органы подается отчетность, согласно действующего законодательства. Ежемесячно на доске объявлений в школе обнародуется информация о поступлениях и расходах денежных средств по статьям за предыдущий месяц, остаток на начало и конец месяца. Два раза в год Наблюдательный совет, состоящий из членов родительского комитета проводит ревизию фонда, которая включает в т.ч. и проверку первичной документации, результаты которой оформляются протоколом и актом. Вопрос: должна ли БО в дополнение к этому предоставлять первичную фин. документацию, договора и пр. документы любому физ.лицу, вносившему благотворительный взнос, давшему запрос? Если каждый благотворитель имеет право на доступ к публичной информации, то в какой степени? Если благотворитель пожертвовал 1000грн имеет ли он право запросить всю документацию по расходам на 50000грн. или только в рамках оказанной помощи? Спасибо

Відповідь

Максим Стрельчук, юрист, експерт із питань діяльності благодійних організацій

25 вересня 2019, 11:28

Доброго дня!

Зважаючи на зміст ст.ст. 1, 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а також на відому мені судову практику, я не вважаю документацію, зазначену в запиті, публічною інформацією, а відповідну благодійну організацію (БО) - її розпорядником. Відповідно, я не вважаю, що у БО є обов'язок відповідати на отриманий запит на інформацію в порядку, визначеному вказаним законом. В той же час відповідний запит можна розглядати і як звернення громадянина в сенсі Закону України "Про звернення громадян". На відповідне звернення БО повинна відповісти, однак це не обов'язково мусить бути надання запитуваної інформації.

Ст. 17 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" містить наступні положення. Благодійні організації складають та подають фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому законом. Установчі документи благодійних організацій або правочини між благодійними організаціями та благодійниками можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею. Звітність благодійних організацій може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.

В той же час згідно ч. 6 ст. 6 того ж закону благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб.

Таким чином, закон містить право благодійника контролювати цільове використання своєї пожертви, однак визначення обсягу, порядку, строків звітування відносить до домовленості БО та благодійника.

Рекомендую відповісти на отримане звернення в порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян", в обсязі виключно пожертви конкретного благодійника (при цьому документи надавати, на мою думку, не обов'язково або можна надавати з виключенням конфіденційної та іншої чутливої інформації), а надалі встановлювати обсяг, умови, порядок і строки звітування (в т.ч. відповідей на запити) у правочинах з благодійниками (при публічному зборі благодійних пожертв це може бути публічна оферта, яка розміщується на сайті БО, доводиться до відома батьків іншим чином тощо).

Останні запитання в цьому розділу

Тендерні закупівлі в ГО

Вопрос касается покупки организацией основных средств по гранту, в данном случае, ноутбука (примерно 16000 грн). Должна ли ГО проводить тендер и не могли бы Вы дать образец протокола проведения такого тендера? Мы...

Переглянути

Оплата БО за полуги смс-розсилки

Доброго дня,підкажіть будь-ласка,чи може член громадської організації,який є директором цієї ж організації внести власні кошти на рахунок,та використати їх на оплату смс-розсилки інформаційного характеру про...

Переглянути

Загальні принципи розпорядження коштами БО

Як можуть члени розпоряжатися грошима благодійного фонду?

Переглянути

Використання цільових коштів БО

Доброго дня! Питання про використання цільових коштів. На рахунок 2600 благодійного фонду надійшли кошти від різних благодійників - фізичних осіб із зазначенням проекту (призначення платежу: "благодійний внесок для..."),...

Переглянути

Можливість поворотної фінансової допомоги з боку БО

Чи може благодійна організація надавати поворотну фінансову допомогу? Дякую.

Переглянути