Допомога родинам загиблих бійців АТО. Які документи мають надати родичі для отримання такої допомоги?

26 червня 2018, 15:02 до роздiлу

Ірина Генералова

доброго дня! благодійний фонд планує надати благодійну допомогу родинам загіблих бійців АТО в горошовій формі. В статуті благодійного фонду така стаття допомоги передбачена. Які документи мають надати родичі для отримання такої допомоги?

Відповідь

Максим Стрельчук, юрист, експерт із питань діяльності благодійних організацій

26 червня 2018, 15:02

Доброго дня!

Перелік документів може бути різним, зважаючи на те, чи це потрібно організації просто для дотримання внутрішніх процедур та вимог до статусу неприбутковості, чи також для можливості скористатися податковими пільгами з ПДФО та військового збору, передбаченими пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 та пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу України (ПКУ). Якщо виходити з обох потреб, необхідно зазначити наступне.

1. Відповідно до п. 44.1 ст. 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Таким чином, сама операція надання допомоги повинна бути оформлена відповідними первинними документами, які засвідчують факт здійснення операції, зокрема факт згоди набувача на отримання допомоги (вимога, що випливає з цивільного-правового характеру даного правочину). Такими документами можуть бути договір про надання благодійної допомоги (пожертви), акт приймання-передачі, відомість виплати тощо.

Також, з огляду на цю норму, документального підтвердження вимагають обставини, що супроводжують здійснення операції.

2. Оскільки йдеться про виплату персоніфікованого доходу, тобто окремої суми окремій особі, така особа має бути належним чином ідентифікована благодійником як податковим агентом для цілей оподаткування та податкової звітності. Зокрема, за загальним правилом, податковий агент встановлює особу набувача допомоги, його резидентність та податковий номер (для вказання в податковій звітності), а для застосування окремих норм ПКУ (зокрема щодо звільнення від оподаткування ПДФО) – також відповідний статус цієї особи.

Відповідні відомості беруться з документів, які особа має пред’явити благодійнику. Так, для зазначених у запиті цілей  може бути використана інформація з наступних документів:

- про особу та резидентність набувача допомоги - документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт громадянина України), або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус (наприклад, посвідка на постійне проживання), або свідоцтво про народження дитини;

- про податковий номер – картку з реєстраційним номером облікової картки (РНОК) платника податків або паспорт (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). В останньому випадку замість податкового номера зазначається серія та номер паспорту. Тут необхідно зазначити, що відповідно до п. 70.12 ст. 70 ПКУ вказані дані РНОК або паспорта повинні зазначатись в усіх документах, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у разі виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України (пп. 70.12.1), укладення цивільно-правових договорів, предметом яких є об'єкти оподаткування та щодо яких виникають обов'язки щодо сплати податків і зборів (пп. 70.12.2). При цьому згідно пп. 70.12.1 п. 70.12 ст. 70 ПКУ фізичні особи зобов'язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи. Згідно п. 70.13 ст. 70 ПКУ документи, пов'язані з проведенням операцій, передбачених пунктом 70.12 статті 70 ПКУ, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України.

- для підтвердження статусу члена сім'ї загиблого учасника бойових дій - документи про статус учасника бойових дій, підтвердження родинних відносин (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо). Згідно пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до членів сімей учасників бойових дій належать: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, дід та баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти - інваліди. У інших випадках відповідні податкові пільги застосовані бути не можуть, і допомога підлягатиме оподаткуванню ПДФО і військовим збором.

На практиці збирання вказаних відомостей відбувається шляхом отримання копій відповідних документів, які іноді засвідчуються підписом набувача. Фіксування відповідних відомостей, в т.ч. реквізитів відповідних документів, в документах, якими оформлюється сама операція надання допомоги (договори, акти, відомості тощо) без збирання копій документів, є менш безпечною практикою з точки зору подальшої взаємодії з контролюючими органами.

3. Остільки, оскільки в законі (пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 та пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 ПКУ) йдеться про цільову допомогу, для застосування відповідних пільгових норм також документально повинен бути підтверджений цільовий характер такої допомоги (наприклад, для допомоги на лікування – довідкою/висновком лікаря, витягом з історії хвороби).

Хоча згідно ст. 6 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" контроль за цільовим використанням наданої допомоги є правом благодійника, податкова практика перетворює це право на обов’язок (див. листи ДФС України від 05.11.2014 р. N 6280/6/99-99-17-03-03-15, від 07.11.2014 р. N 6415/6/99-99-17-03-03-15, від 04.09.2015 р. N 18885/6/99-99-17-03-03-15 щодо надання благодійної допомоги учасникам бойових дій за пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ). Тому, для уникнення можливих спорів з контролюючими органами, рекомендується по можливості також забезпечувати документальне підтвердження цільового використання наданої допомоги: оптимально – звітом про використання допомоги з доданням копій всіх первинних документів, мінімально – просто звітом.

4. Необхідно також зазначити, що, оскільки вище  йдеться про збирання й використання персональних даних набувачів допомоги, в деяких випадках (наприклад, у випадку обробки персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних – див. ст. 7 Закону України "Про захист персональних даних") рекомендується отримувати від таких набувачів окрему однозначну письмову згоду на обробку їх персональних даних (наприклад, у разі отримання даних про стан здоров’я). Відповідно до ст. 9 того ж закону  володілець персональних даних також повідомляє Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, упродовж тридцяти робочих днів з дня початку такої обробки.  

5. Якщо йдеться про нецільову допомогу, і благодійник хоче скористатись податковою пільгою з ПДФО, зважаючи на зміст пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 ПКУ, необхідно знати, що іноді на практиці при здійсненні одноразової нецільової допомоги у набувача відбирають заяву про те, що, наскільки йому відомо, обсяг благодійної допомоги, отриманої ним протягом року, включаючи дану допомогу, не перевищує граничного розміру, вказаного у даній нормі. Однак зміст вказаної норми дозволяє виснувати, що контроль за дотриманням вказаного порогу покладено законодавцем на набувача допомоги, тому застосування такого документу може бути зайвим.    

Останні запитання в цьому розділу

Перерахунок з за кордону коштів для допомоги сім'ям загиблих в АТО.

ФІЗИЧНА ОСОБА ЗА КОРДОНУ ХОЧЕ ПЕРЕРАХУВАТИ БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ ДЛЯ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ В АТО ТІЛЬКИ НА ФІЗИЧНУ ОСОБУ В УКРАЇНІ. ЧИ ПОТРІБН А МІЖ НАМИ УГОДА, ЯКЕ КРАЩЕ ВКАЗУВАТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ І ЧИ ІСНУЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ...

Переглянути

Коли БФ передає благодійну допомогу у виді форми військовій частині, така форма передається за ціною з ПДВ? якщо передача форми відбувається за ціною без ПДВ, як відобразити у бух.обліку сплачену суму ПДВ?

Добрий день! Ми є Благодійною організацією, створені у формі благодійного фонду (далі -БФ). До нас звернулася військова частина (зареєстрована в реєстрі неприбуткових організацій) з листом-проханням надати благодійну...

Переглянути

Надання благодійної допомоги Волонтерам в зоні АТО у вигляді фруктів (яблуки, апельсини)

Доброго дня. У зв’язку з наданням благодійної допомоги Волонтерам в зоні АТО (фіз.особам, які внесені в Реєстр цих волонтерів) виникло питання стосовно співвідношення (колізії) двох статей ПКУ. Зокрема, п.п.б) ст....

Переглянути

Благодійна допомога волонтеру в зоні АТО.

Доброго дня. Резидент – юридична особа хоче надати благодійну допомогу у вигляді коштів Волонтеру в зоні АТО (який включений до Реєстру таких волонтерів). У зв"язку з цим виникло ряд питань: 1) Чи вправі в такому...

Переглянути

Чи потрібно утримувати ПДФО та ВЗ з мами бійця АТО? Як це відобразити в 1ДФ або як можливо цього уникнути?

Добрий день,06.03.18 поставив запитання і отримав відповідь (прикріплений файл або посилання...

Переглянути