Внесок ГО до статутного фонду ТОВ

01 лютого 2022, 18:03 до роздiлу

Kate Kate

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно відобразити в обліку внесок громадської організації до статутного капіталу ТОВ? Дт31 Кт48 - надійшла добровільна пожертва на рахунок ГО Дт14 Кт68 - відображено заборгованість по статутному внеску ГО перед ТОВ Дт68 Кт31 - перераховано кошти як внесок у статутний капітал. Після цього сума внеску зависає на Дт14 Кт48 в оборотно-сальдовій відомості та в балансі. 1. Чи це правильно? 2. Чи буде ця сума так висіти кілька років? як правильно її списувати? Дякую!

Відповідь

Юлія Дьомочкіна, бухгалтер

01 лютого 2022, 18:03

Доброго дня!

Якщо, я правильно розумію вашу ситуацію мова йде про довгострокову фінансову інвестицію за методом участі у капіталі, яка регулюється ПСБО 12. Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, відповідно до п. 12 ПБО 12 на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об’єктом інвестування. Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування. 

Що це означає, треба розглянути на бухгалтерських проведеннях згідно ПСБО 12:

Дт 141 Кт 685 нараховано внесок ГО до статуного капіталу ТОВ згідно протоколу учасників

Дт 685 Кт 311 перераховно згідно розпорядження/наказу керівника ГО

Дт 141 Кт 721 дохід від частки прибутку ТОВ згідно долі участі у капіталі

Кт 96 Дт 141 збитки від участі у капіталі ТОВ

Дт 373 Кт 141 нарахування дивідентів згідно протоколу засновників ТОВ

Дт 311 Кт 373 перерахування дивідентів ГО

Одже залишок по ДТ 141 є балансовою вартістю фін. інвестиції, вона буде зменьшуватися відповідно на збитки від участі та на нараховані діведенти. Балансова вартість інвестицій в асоційоване підприємство зменшується на суму зменшення корисності інвестиції. Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій відображається в бухгалтерському обліку тільки на суму, що не призводить до від’ємного значення вартості фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції, що внаслідок зменшення їх балансової вартості досягають нульової вартості, відображаються в бухгалтерському обліку у складі фінансових інвестицій за нульовою вартістю.

Що стосується рахнку 48 Цільове фінансування, тут ви вирішуєте згідно вашої облікової політики, якщо ви працюєте по методу що всі ваши доходи цільові, то на суму доходів або витрат від інвестиції ви зменьшуєте або збільшуєте цільове фінансування ГО (замість 721 або 96 буде тоді 48 рахунок, дивіденти також переводимо на нього). Якщо джерело вашої інвестиції цільові кошти, то на цю суму варто зробити проводку Дт 48 Кт 69 (доходи майбутніх періодів). Тобто у балансі в активі рядок 1030 - Дт 141, у  пасиві Кт 69 рядок 1665 (форма 1,2-м)

Останні запитання в цьому розділу

бух облік комісії через оферту з благодійних внесків

Добрий день. Благодійні внески надходять через сайт організації. Є договір публічної оферти з компанією. Як відобразити в обліку проводки на списання комісії через оферту з благодійних внесків. Дякую.

Переглянути

Передача авто БФ іншому БФ

Благодійний фонд хоче згідно договору пожертви передати безоплатно автомобіль іншому благодійному фонду. Які документи потрібні, чи потрібно платити податки, як поставити на баланс фонду(бухгалтерський облік)?

Переглянути

Оформлення витрат з картки БО

Доброго дня! Яким чином здійснюється оформлення витрат, що зроблені БО з картки "Ключ до рахунку", якщо карткою розраховувався керівник БО у торгівельному центрі ( у нашому випадку МЕТРО), усі витрати були відповідно...

Переглянути

Правільність відображення в бух.обліку БО послуг створення веб-сайту

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно учитывать в благотворительном фонде в бухучете услуги по созданию веб-сайта и регистрации доменного имени. Спасибо!

Переглянути

Правильність відображення благодійних внесків в бух.обліку БФ

Добрий день. Прошу підказати, як відображати в обліку благодійні внески (на який рахунок БУ), які отримуємо від фіз., юр.осіб на статутну діяльність БФ? Кошторису не має. Дякую!

Переглянути