Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Облік та амортизація основних засобів в БО

27 березеня 2020, 13:40 до роздiлу

Nataliia Zhuravetska

Доброго дня! Питання стосується обліку основних засобів в благодійній організації. Основні засоби амортизуємо прямолінійним методом. Виникає ситуація, що майно замортизовано, проте продовжуємо використовувати, наприклад комп"ютерна техніка, автомобіль - розраховано амортизацію на 5 років. Вони минули і амортизація досягла 100%, балансова вартість 0 грн. Чи повинна БО переоцінювати майно, чи ми можемо обліковувати і надалі таке майно і не проводити дооцінки. Чи не виникає в такій ситуації порушення щодо неправомірного завишення витрат? Дуже вдячна за вашу роботу.

Відповідь

Вікторія Смолякова

27 березеня 2020, 13:40

Добрий день, Наталія.

В данному випадку є два варіанти :

1.      Дооцінити ОЗ  але є певні нюанси

1)Відповідно до п. 16 П(С)БО 7 у разі переоцінки об'єкта ОЗ на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи ОЗ, до якої належить цей об'єкт. При цьому під групою ОЗ мають на увазі сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням й умовам використання необоротних матеріальних активів (п. 4 П(С)БО 7, п. 34 Методичних рекомендацій № 561).

Причому однією переоцінкою в цьому випадку справа не обійдеться. Згодом вам потрібно буде проводити переоцінку об’єктів цієї групи регулярно (регулярність установлюєте самі). Регулярність має бути така, щоб на дату балансу залишкова вартість об’єктів основних засобів істотно не відрізнялася від їх справедливої вартості (п. 16 П(С)БО 7).

2) Проводити дооцінку основних засобів для цілей бухгалтерського обліку може тільки професійний оцінювач (ч. 2 ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658). А ця затія — не з дешевих. Крім того дооцінка проводиться на дату балансу, а отже і акт експертної оцінки повинен бути на дату балансу.

            2. Продовжувати обліковувати ОЗ тільки за кількістю.  

Те, що об’єкт ще використовується, підтвердять дані кількісного обліку — інвентарна картка обліку основних засобів (типової форми № ОЗ-6, затвердженої наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352), а також Книга обліку основних засобів, Відомість обліку необоротних активів та зносу. При цьому на рахунках 10 і 13 і далі значитимуться первісна вартість і сума зносу в рівній сумі.

Обліковуючи замортизований об’єкт за кількістю, можна продовжити строк його корисного використання

Продовження строку корисного використання не вплине на минулі періоди — перераховувати нараховану раніше амортизацію основного засобу не потрібно (п. 25 П(С)БО 7 і п. 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах», затвердженого наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137).

Зафіксуйте рішення про продовження строку корисного використання об’єкту в наказі по підприємству. Це буде додатковим доказом того, що ви використовуєте замортизований об’єкт. А отже, зможете надалі проводити, скажімо, його поліпшення або модернізацію.

У такому стані об’єкт пробуде, доки ви не вирішите його або ліквідувати, або продати.

Останні запитання в цьому розділу

Відображення у балансі БО залишків нецільових внесків

добрий день. Благодійною організаціюєю отримано нецільові внески, які віднесено одразу на 718 рахунок. НА кінець року є залишок цих коштів. як їх показати у балансі та фінансовому звіті? в мене виходить садьдо 791...

Переглянути

Проведення повернення коштів на рахунках БО

Добрый день! БО на счет поступили средства на лечение конкретного ребенка, потом поменялась ситуация и попросили вернуть эти средства(поступление и возврат в одном месяце). Вопрос: какие проводки нужно сделать в этом...

Переглянути

Бухгалтерське відображення суми отриманого гранту

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, які проводки зробити для відображення в обліку суми наданого гранту. як визнати доходом? і чи відносити на витрати благодійної організації?

Переглянути

Бухгалтерське оформлення утилізації вантажного автомобіля в БО

Благодіфйна організація з Бельгії подарувала свєму підрозділу в Україні вантажіний автомобіль. Після 11 років експлуатації стан вантажівки такий, що утримання її обходиться занадто дорого. Таким чином виникло...

Переглянути

Документальне проведення отримання медичного обладнання з подальшою передачею

Мы неприбылный Благотворительній Фонд , получили от физ лица безоплатно оборудование по акту стоимостью 300 тис грн. и безоплатно передали оборудование по той же стоимости, клинике. У меня вопрос. Какие нам сделать...

Переглянути