Які документи благодійний фонд повинен укласти із організаціями та фізичними особами, яким допомагає?

14 серпня 2018, 10:24 до роздiлу

Вікторія Семененко

Доброго дня! Які документи благодійний фонд повинен укласти із організаціями та фізичними особами, яким допомагає? Чи є зразки?

Відповідь

Вікторія Смолякова

14 серпня 2018, 10:24

Добрий день, Вікторія.

Благодійною допомогою, відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.97 р. № 531/97-ВР (далі – Закон № 531), є добровільне безоплатне пожертва фізичних та юридичних осіб за допомогою надання набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги . Стаття 16 цього ж Закону уточнює, що благодійна допомога може бути надана у вигляді:

• одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

• систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

• фінансування конкретних цільових програм;

• допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

• дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності;

• дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

• надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

• прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;

• інших заходів, не заборонених законом.

При передачі одержувачу в якості благодійної допомоги товарів, вони повинні бути промарковані відповідно до вимог Правил маркування товарів, отриманих як благодійна допомога, затверджених постановою КМУ від 18.08.2005 р. № 772.

Ініціаторами надання благодійної допомоги можуть виступати різні особи. Їх можна розділити на три групи.

1. Ініціатор – саме підприємство (благодійник). У такому випадку на підставі рішення органу управління підприємства (або особи), уповноваженого приймати рішення з даних питань, видається наказ (розпорядження) про надання благодійної допомоги. Цей наказ повинен містити інформацію про одержувача допомоги, про вид і розмір благодійної допомоги.

2. Ініціатор – одержувач. Він повинен надати благодійнику лист, що містить дане прохання. Після розгляду цього листа уповноваженим органом управління підприємства (або особою) видається наказ (розпорядження), аналогічний зазначеному в попередньому абзаці.

3. Клопотати перед благодійником про надання благодійної допомоги одержувачу може і третя особа, надавши відповідний лист. Проте в даному випадку необхідно розглянути два варіанти:

1) благодійна допомога буде надана безпосередньо одержувачу;

2) благодійна допомога буде надана одержувачу за посередництва особи, що клопочеться (ресурси будуть передані безпосередньо посереднику з зобов’язанням останнього щодо подальшої їх передачі одержувачу).

Після розгляду уповноваженим органом управління підприємства (або особою) такого клопотання, на підприємстві видається наказ (розпорядження), в якому, крім інформації, описаної для групи 2 ініціаторів, для другого варіанту необхідно вказати, що ресурси будуть передані через третю особу.

У певних випадках підприємство повинно (може) на додаток до вищеописаних документам, укласти угоди, наприклад:

• благодійна допомога надаватиметься у вигляді систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги – тоді підприємство може (за своїм бажанням) укласти відповідний договір з одержувачем (або посередником) і в подальшому відпадає необхідність в оформленні листів-клопотань і наказів;

• благодійна допомога буде надана у вигляді фінансування конкретних цільових програм, дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності, дозволу на використання своєї назви (емблеми, символів) і т. п. – тоді підприємство повинне укласти відповідний договір з одержувачем (або посередником).

Таким чином, щоб підтвердити факт надання підприємством благодійної допомоги, необхідно зібрати наступний пакет документів:

• лист-клопотання про надання благодійної допомоги (якщо ініціатором не є підприємство або якщо раніше не було укладено відповідний договір);

• наказ (розпорядження) про надання благодійної допомоги (якщо раніше не було укладено відповідний договір);

• договір (якщо це доцільно або необхідність його укладення випливає з виду надаваної благодійної допомоги, з урахуванням норм глави 55 ЦКУ «Дарування», у разі коли благодійність здійснюється у вигляді дарування об’єктів власності (ст. 16 Закону № 531));

• бухгалтерські документи, що підтверджують факт надання благодійної допомоги (банківські, касові документи, відповідні акти прийому-передачі матеріальних цінностей, нематеріальних активів, робіт або послуг тощо).

http://yurist-online.com/ukr/uslugi/biznes/dogovora/020.php

https://advokatonline.org.ua/dohovir-pozhertvy-zrazok/

 

 

Останні запитання в цьому розділу

Безкоштовне користування та безкоштовна оренда ТМЦ

Добрый день! Благотворительная организация закупает музыкальные инструменты, которые в будущем планирует передавать в бесплатное пользование (аренду) детям. Как правильно документально оформить такую аренду? Если...

Переглянути

Оприбуткування благодійної допомоги ГО

Доброго дня! Як ГО оприбуткувати передану благодійну допомогу у вигляді палатки від фізичної особи? як оцінити її вартість? Чи потрібно орієнтуватися на податкові норми щодо вартісного показника (20 тис) та строки...

Переглянути

Надання матеріальної допомоги БО

Благодійна організація надає матеріальну допомогу бенефіціарам через ФОПів, які є соціальними консультантами в цій організації (3 група)згідно договорів. Чи правомірні дії БО надання матеріальної допомоги через...

Переглянути

Оформлення БФ благодійної допомоги

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як краще оформити наступну операцію: до благ.фонду звернулась багатодітна неповна родина (мати-інвалід 2гр,4 дітей) з проханням надати допомогу на закупівлю дров для обігріву...

Переглянути

Отримання благодійної допомоги від БФ

Добрий день. Чи можуть вчителі отримувати благодійну допомогу від БФ, з яким Адміністрація державної школи не підписала Меморандуму? В яких документах висвітлюється це питання? Якщо ні, то які юридичні наслідки...

Переглянути