Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Вимоги до бенефіціарів благодійної допомоги

08 вересня 2017, 8:54 до роздiлу

Денис Ушенко

Доброго дня! Хто може бути бенефіціаром благодійної допомоги з урахуванням вимог закону про запобігання корупції? Які критерії для бенефіціара благодійної допомоги наявність в реєстрі неприбуткових організації, які ще? Дякую

Відповідь

Максим Стрельчук, юрист, експерт із питань діяльності благодійних організацій

08 вересня 2017, 8:54

Доброго дня!

Визначення бенефіціара надано в пп. 1) ч. 1 ст. 1 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації": бенефіціар - набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом. Бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених цим Законом. Таким чином, бенефіціаром благодійної допомоги може виступати територіальна громада, фізична або юридична особа, остання - фактично незалежно від статусу неприбутковості, але зважаючи на цілі, що переслідуються такою благодійною допомогою, та відсутність прямої заборони чинного законодавства одержувати благодійну допомогу.

Згідно ч. 1 ст. 54 Закону України "Про запобігання корупції" державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Однак, якщо, наприклад, взяти органи місцевого самоврядування, ст. 69 Бюджетного кодексу України до надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів відносить власні надходження бюджетних установ (згідно визначень, наданих в ст. 2 кодексу, до бюджетних установ відносяться і органи місцевого самоврядування), що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету, при цьому згідно ст. 13 того ж кодексу власні надходження включають благодійні внески, гранти та дарунки (підгрупа 1 другої групи власних надходжень). Та ж стаття 13 кодексу регламентує і можливі напрями використання власних надходжень бюджетних установ: кошти підгрупи 1 другої групи можуть використовуватись на організацію основної діяльності бюджетних установ. Прикладом такої основної діяльності можна вважати, на мою думку, забезпечення шкіл, дитсадків. Згідно пп. 1) пп. а) ст. 32 Закону України "Про місцеве самоврядування" управління закладами освіти, які належать територіальним громадам, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення відносяться до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, тобто, з моєї точки зору, можуть бути віднесені до основної діяльності даних органів.

З моєї точки зору, вказані положення Бюджетного кодексу можуть становити виключення з дії ст. 54 Закону України "Про запобігання корупції" як щодо органів місцевого самоврядування, так і щодо державних органів, які також працюють за цим кодексом. Однак, зважаючи на можливість іншої інтерпретації відповідних норм чинного законодавства, особливо контролюючими органами, рекомендую отримати відповідні офіційні роз'яснення щодо відсутності у відповідних діях порушень бюджетного законодавства та законодавства про корупцію.

Необхідно також зазначити, що органи місцевого самоврядування як представницькі органи територіальної громади згідно Закону України "Про місцеве самоврядування" можуть також отримувати благодійну допомогу від імені територіальної громади, при цьому  набувачем такої благодійної допомоги буде визначено в договорі територіальну громаду (яка прямо визначена бенефіціаром в ст. 1 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації").

Останні запитання в цьому розділу

Відображення благодійної допомоги у звітності ГО

Добрий день! Підкажіть ,будь ласка,відповідь на таке питання: Громадській організації,яка фінансується з місцевого бюджету (100 000 грн) була надана благодійна допомога у вигляді речей для багатодітних сімей на певну...

Переглянути

Порядок надання благодійної допомоги церквам та благодійним організаціям

Доброго дня! Чи оподатковується благодійна допомога церкви (дозволено Статутом) ГО чи благодійним організаціям? Який порядок надання благодійної допомоги церквам та благодійним організаціям?

Переглянути

Отримання благодійної допомоги на особисту картку керівника БО

Підкажіть, будь ласка, чи може громадська організація отримувати благодійні внески на банківську картку фізичної особи (голови організації)? Якщо так, то як відобразити такі надходження у звітності? Якщо ні, то які...

Переглянути

Благодійна допомога комерційному підприємству від фізичної особи: правові підстави

Я фізична особа, що хоче надати фінансову (грошову) благодійну допомогу комунальному КОМЕРЦІЙНОМУ підприємству. Чи маю я право особисто надати їм таку допомогу і який має бути алгоритм дій? Дякую.

Переглянути

Регулярні внески на статутну діяльність ГО від бізнесу: правові підстави

Доброго дня. Я представляю громадську організацію (не благодійну). Питання: на підставі якого договору ми можемо приймати внески на нашу діяльність регулярно (щомісячно) від одієї юридичної компанії? Як це...

Переглянути