Вимоги до бенефіціарів благодійної допомоги

08 вересня 2017, 8:54 до роздiлу

Денис Ушенко

Доброго дня! Хто може бути бенефіціаром благодійної допомоги з урахуванням вимог закону про запобігання корупції? Які критерії для бенефіціара благодійної допомоги наявність в реєстрі неприбуткових організації, які ще? Дякую

Відповідь

Максим Стрельчук, юрист, експерт із питань діяльності благодійних організацій

08 вересня 2017, 8:54

Доброго дня!

Визначення бенефіціара надано в пп. 1) ч. 1 ст. 1 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації": бенефіціар - набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом. Бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених цим Законом. Таким чином, бенефіціаром благодійної допомоги може виступати територіальна громада, фізична або юридична особа, остання - фактично незалежно від статусу неприбутковості, але зважаючи на цілі, що переслідуються такою благодійною допомогою, та відсутність прямої заборони чинного законодавства одержувати благодійну допомогу.

Згідно ч. 1 ст. 54 Закону України "Про запобігання корупції" державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Однак, якщо, наприклад, взяти органи місцевого самоврядування, ст. 69 Бюджетного кодексу України до надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів відносить власні надходження бюджетних установ (згідно визначень, наданих в ст. 2 кодексу, до бюджетних установ відносяться і органи місцевого самоврядування), що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету, при цьому згідно ст. 13 того ж кодексу власні надходження включають благодійні внески, гранти та дарунки (підгрупа 1 другої групи власних надходжень). Та ж стаття 13 кодексу регламентує і можливі напрями використання власних надходжень бюджетних установ: кошти підгрупи 1 другої групи можуть використовуватись на організацію основної діяльності бюджетних установ. Прикладом такої основної діяльності можна вважати, на мою думку, забезпечення шкіл, дитсадків. Згідно пп. 1) пп. а) ст. 32 Закону України "Про місцеве самоврядування" управління закладами освіти, які належать територіальним громадам, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення відносяться до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, тобто, з моєї точки зору, можуть бути віднесені до основної діяльності даних органів.

З моєї точки зору, вказані положення Бюджетного кодексу можуть становити виключення з дії ст. 54 Закону України "Про запобігання корупції" як щодо органів місцевого самоврядування, так і щодо державних органів, які також працюють за цим кодексом. Однак, зважаючи на можливість іншої інтерпретації відповідних норм чинного законодавства, особливо контролюючими органами, рекомендую отримати відповідні офіційні роз'яснення щодо відсутності у відповідних діях порушень бюджетного законодавства та законодавства про корупцію.

Необхідно також зазначити, що органи місцевого самоврядування як представницькі органи територіальної громади згідно Закону України "Про місцеве самоврядування" можуть також отримувати благодійну допомогу від імені територіальної громади, при цьому  набувачем такої благодійної допомоги буде визначено в договорі територіальну громаду (яка прямо визначена бенефіціаром в ст. 1 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації").

Останні запитання в цьому розділу

Безкоштовне користування та безкоштовна оренда ТМЦ

Добрый день! Благотворительная организация закупает музыкальные инструменты, которые в будущем планирует передавать в бесплатное пользование (аренду) детям. Как правильно документально оформить такую аренду? Если...

Переглянути

Оприбуткування благодійної допомоги ГО

Доброго дня! Як ГО оприбуткувати передану благодійну допомогу у вигляді палатки від фізичної особи? як оцінити її вартість? Чи потрібно орієнтуватися на податкові норми щодо вартісного показника (20 тис) та строки...

Переглянути

Надання матеріальної допомоги БО

Благодійна організація надає матеріальну допомогу бенефіціарам через ФОПів, які є соціальними консультантами в цій організації (3 група)згідно договорів. Чи правомірні дії БО надання матеріальної допомоги через...

Переглянути

Оформлення БФ благодійної допомоги

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як краще оформити наступну операцію: до благ.фонду звернулась багатодітна неповна родина (мати-інвалід 2гр,4 дітей) з проханням надати допомогу на закупівлю дров для обігріву...

Переглянути

Отримання благодійної допомоги від БФ

Добрий день. Чи можуть вчителі отримувати благодійну допомогу від БФ, з яким Адміністрація державної школи не підписала Меморандуму? В яких документах висвітлюється це питання? Якщо ні, то які юридичні наслідки...

Переглянути