Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Документи благодійного фонду. Які документи потрібні для діяльності БФ?

05 вересня 2018, 17:03 до роздiлу

Рита Максимова

Доброго дня! У нас молодий благодійний фонд, тому дуже просимо правової допомоги, щоб усе гаразд було з документами. 1. Які документи (договори, заяви) нам слід оформлювати із батьками дітей, які звертаються за допомогою про збір коштів на лікування, обстеження чи реабілітацію? Які саме медичні довідки фонд має право запитати, щоб додати до "особової" справи дитини. Якщо у подальшому фонд здійснює закупівлю певних ліків чи оплачує дорогу на обстеження до медзакладу, які в такому випадку довідки варто додавати. Якщо є онлайн-зразки необхідних заяв, договорів, наперед вдячні вам. І як в ідеалі згідно із законом у фонді має виглядадати пакет документів на дитину, якою опікується фонд. Спасибі!

Відповідь

Вікторія Смолякова

05 вересня 2018, 17:03

Добрий день, Рито.

1.       Заява від батьків дитини на отримання допомоги. Довільної форми , бажано з детальним переліком потреб.

2.       Документи батьків ( паспорт, код) та дитини (свідоцтво про народження або паспорт).

3.       Наказ (розпорядження) керівника фонду про надання допомоги з зазначенням виду, об’єму та строків.

4.       Довідка з закладу, де хворий перебуває на диспансерному обліку, витяг з амбулаторної картки ( за потреби).

5.       Консультаційний висновок лікувального закладу про необхідність операції ( при необхідності фінансування операції).

6.       Направлення лікаря на лікування або обстеження  в іншому закладі (при необхідності перевезення хворого).  

7.       Рецепти ( при необхідності закупівлі ліків)

8.       Договір з одним з батьків на надання такої допомоги з чітким переліком  видів та обсягів допомоги, яку фонд вирішить надати.

9.       У разі, коли Фонд буде оплачувати вартість обстеження, лікування, операції  безпосередньо лікувальному закладу, необхідно укласти трьохсторонній договір між Фондом, батьками та медичним закладом та акти виконаних робіт, наданих послуг.  

 

Посилання на зразки договорів:

http://www.mriyuzhiti.com/up-files/dogovor/Contract_charitable_assistance.pdf 

Договір про благодійну діяльність № ____

 

«__» ________201_ року                                                                            м.

 

Одна сторона, в особі______________________________________________________ з одного боку, та друга сторона ___________________________________________________________, що іменується надалі "Одержувач", в особі  ______________________________________________ , з іншого боку (разом «Сторони»), уклали цей договір про наступне:

 

1.         Предмет договору

1.1.      Предметом договору є публічний збір благодійних пожертв, спрямований на, лікування Одержувача. Сторони підтверджують,  що предметом цього Договору не є пряме чи опосередковане отримання прибутку жодною із Сторін.

      

1.2.      Благодійна допомога може бути надана у грошовій формі на розрахунковий рахунок Одержувача, а також у натуральній формі, із зазначенням цільового характеру та мети такої допомоги.

1.3.      Товари вважаються переданими Одержувачу з моменту підписання акту прийому - передачі, або акту про проведення благодійної акції, роботи і послуги з моменту підписання акту виконаних робіт,  грошові кошти вважаються переданими з моменту зарахування їх на розрахунковий рахунок Одержувача згідно банківських реквізитів, зазначених  у цьому  договорі. Благодійна допомога, надана Одержувачу, використовується Одержувачем виключно у благодійницьких цілях . У разі використання благодійної допомоги не за призначенням, Одержувач несе відповідальність, передбачену діючим законодавством України (ЦКУ, ГКУ, ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації»).

 

                                                                  2.  Права та обов’язки сторін

2.1____________________________________ зобов’язується здійснювати публічний збір благодійних пожертв на користь Одержувача   в натуральній або грошовій формі.

 

2.2  ________________________має право:

2.2.1 надавати благодійну допомогу Одержувачу в межах наявних фінансових коштів і наявних у  _______________ товарів в натуральній  формі для:

- надання благодійної допомоги Одержувачу, на цілі, визначені в п. 1.1.;

2.2.2.  _______________________________ мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної допомоги;

 2.2.3. організувати збір коштів (в т.ч. публічний) для надання благодійної допомоги Одержувачу шляхом розміщення інформації про нього в засобах масової інформації,  соціальних мережах, а також інших інформаційних ресурсах .

 

 

2.3. Одержувач зобов’язується:

2.3.1. прийняти благодійну допомогу з оформленням усіх необхідних документів;

2.3.2. використовувати благодійну допомогу  за призначенням, надавати за потреби документацію та докази про витрачання виділених грошових коштів і використання наданих товарів, робіт і послуг;

2.3.3. не використовувати перераховані від ________________у кошти в особистих цілях, що не стосуються благодійної мети;

 

2.4. Одержувач має право:

2.4.1. відмовитися від отримання благодійної допомоги.

 

3.         Строк дії договору

 

3.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до"__" _________201_ року.  Термін дії Договору автоматично подовжується на кожний наступний рік,  якщо жодна із Сторін не заявить про своє бажання його розірвати.

3.2. Розірвання Договору можливе за угодою Сторін або за ініціативою будь - якої із Сторін,  у разі порушення іншою Стороною своїх договірних зобов'язань. Сторона, за ініціативою  якої здійснюється розірвання Договору,  повідомляє письмово іншу Сторону про свій намір. Договір вважається розірваним через 10 днів після отримання такого повідомлення та укладення додаткової угоди до договору про розірвання.

4.         Відповідальність сторін

 

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даною угодою ______________ і  Одержувач несуть відповідальність відповідно до законодавства України і цього договору (ЦКУ, ГКУ, ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації»).

 

                                                          5.          Заключні положення

 

5.1. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України у сфері регулювання договірних зобовязань.

5.2. Договір складено у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, українською мовою, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної Сторони.

5.3. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

6.         Адреси та реквізити сторін

 

 

Останні запитання в цьому розділу

Відображення благодійної допомоги у звітності ГО

Добрий день! Підкажіть ,будь ласка,відповідь на таке питання: Громадській організації,яка фінансується з місцевого бюджету (100 000 грн) була надана благодійна допомога у вигляді речей для багатодітних сімей на певну...

Переглянути

Порядок надання благодійної допомоги церквам та благодійним організаціям

Доброго дня! Чи оподатковується благодійна допомога церкви (дозволено Статутом) ГО чи благодійним організаціям? Який порядок надання благодійної допомоги церквам та благодійним організаціям?

Переглянути

Отримання благодійної допомоги на особисту картку керівника БО

Підкажіть, будь ласка, чи може громадська організація отримувати благодійні внески на банківську картку фізичної особи (голови організації)? Якщо так, то як відобразити такі надходження у звітності? Якщо ні, то які...

Переглянути

Благодійна допомога комерційному підприємству від фізичної особи: правові підстави

Я фізична особа, що хоче надати фінансову (грошову) благодійну допомогу комунальному КОМЕРЦІЙНОМУ підприємству. Чи маю я право особисто надати їм таку допомогу і який має бути алгоритм дій? Дякую.

Переглянути

Регулярні внески на статутну діяльність ГО від бізнесу: правові підстави

Доброго дня. Я представляю громадську організацію (не благодійну). Питання: на підставі якого договору ми можемо приймати внески на нашу діяльність регулярно (щомісячно) від одієї юридичної компанії? Як це...

Переглянути