Документи благодійного фонду. Які документи потрібні для діяльності БФ?

05 вересня 2018, 17:03 до роздiлу

Рита Максимова

Доброго дня! У нас молодий благодійний фонд, тому дуже просимо правової допомоги, щоб усе гаразд було з документами. 1. Які документи (договори, заяви) нам слід оформлювати із батьками дітей, які звертаються за допомогою про збір коштів на лікування, обстеження чи реабілітацію? Які саме медичні довідки фонд має право запитати, щоб додати до "особової" справи дитини. Якщо у подальшому фонд здійснює закупівлю певних ліків чи оплачує дорогу на обстеження до медзакладу, які в такому випадку довідки варто додавати. Якщо є онлайн-зразки необхідних заяв, договорів, наперед вдячні вам. І як в ідеалі згідно із законом у фонді має виглядадати пакет документів на дитину, якою опікується фонд. Спасибі!

Відповідь

Вікторія Смолякова

05 вересня 2018, 17:03

Добрий день, Рито.

1.       Заява від батьків дитини на отримання допомоги. Довільної форми , бажано з детальним переліком потреб.

2.       Документи батьків ( паспорт, код) та дитини (свідоцтво про народження або паспорт).

3.       Наказ (розпорядження) керівника фонду про надання допомоги з зазначенням виду, об’єму та строків.

4.       Довідка з закладу, де хворий перебуває на диспансерному обліку, витяг з амбулаторної картки ( за потреби).

5.       Консультаційний висновок лікувального закладу про необхідність операції ( при необхідності фінансування операції).

6.       Направлення лікаря на лікування або обстеження  в іншому закладі (при необхідності перевезення хворого).  

7.       Рецепти ( при необхідності закупівлі ліків)

8.       Договір з одним з батьків на надання такої допомоги з чітким переліком  видів та обсягів допомоги, яку фонд вирішить надати.

9.       У разі, коли Фонд буде оплачувати вартість обстеження, лікування, операції  безпосередньо лікувальному закладу, необхідно укласти трьохсторонній договір між Фондом, батьками та медичним закладом та акти виконаних робіт, наданих послуг.  

 

Посилання на зразки договорів:

http://www.mriyuzhiti.com/up-files/dogovor/Contract_charitable_assistance.pdf 

Договір про благодійну діяльність № ____

 

«__» ________201_ року                                                                            м.

 

Одна сторона, в особі______________________________________________________ з одного боку, та друга сторона ___________________________________________________________, що іменується надалі "Одержувач", в особі  ______________________________________________ , з іншого боку (разом «Сторони»), уклали цей договір про наступне:

 

1.         Предмет договору

1.1.      Предметом договору є публічний збір благодійних пожертв, спрямований на, лікування Одержувача. Сторони підтверджують,  що предметом цього Договору не є пряме чи опосередковане отримання прибутку жодною із Сторін.

      

1.2.      Благодійна допомога може бути надана у грошовій формі на розрахунковий рахунок Одержувача, а також у натуральній формі, із зазначенням цільового характеру та мети такої допомоги.

1.3.      Товари вважаються переданими Одержувачу з моменту підписання акту прийому - передачі, або акту про проведення благодійної акції, роботи і послуги з моменту підписання акту виконаних робіт,  грошові кошти вважаються переданими з моменту зарахування їх на розрахунковий рахунок Одержувача згідно банківських реквізитів, зазначених  у цьому  договорі. Благодійна допомога, надана Одержувачу, використовується Одержувачем виключно у благодійницьких цілях . У разі використання благодійної допомоги не за призначенням, Одержувач несе відповідальність, передбачену діючим законодавством України (ЦКУ, ГКУ, ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації»).

 

                                                                  2.  Права та обов’язки сторін

2.1____________________________________ зобов’язується здійснювати публічний збір благодійних пожертв на користь Одержувача   в натуральній або грошовій формі.

 

2.2  ________________________має право:

2.2.1 надавати благодійну допомогу Одержувачу в межах наявних фінансових коштів і наявних у  _______________ товарів в натуральній  формі для:

- надання благодійної допомоги Одержувачу, на цілі, визначені в п. 1.1.;

2.2.2.  _______________________________ мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної допомоги;

 2.2.3. організувати збір коштів (в т.ч. публічний) для надання благодійної допомоги Одержувачу шляхом розміщення інформації про нього в засобах масової інформації,  соціальних мережах, а також інших інформаційних ресурсах .

 

 

2.3. Одержувач зобов’язується:

2.3.1. прийняти благодійну допомогу з оформленням усіх необхідних документів;

2.3.2. використовувати благодійну допомогу  за призначенням, надавати за потреби документацію та докази про витрачання виділених грошових коштів і використання наданих товарів, робіт і послуг;

2.3.3. не використовувати перераховані від ________________у кошти в особистих цілях, що не стосуються благодійної мети;

 

2.4. Одержувач має право:

2.4.1. відмовитися від отримання благодійної допомоги.

 

3.         Строк дії договору

 

3.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до"__" _________201_ року.  Термін дії Договору автоматично подовжується на кожний наступний рік,  якщо жодна із Сторін не заявить про своє бажання його розірвати.

3.2. Розірвання Договору можливе за угодою Сторін або за ініціативою будь - якої із Сторін,  у разі порушення іншою Стороною своїх договірних зобов'язань. Сторона, за ініціативою  якої здійснюється розірвання Договору,  повідомляє письмово іншу Сторону про свій намір. Договір вважається розірваним через 10 днів після отримання такого повідомлення та укладення додаткової угоди до договору про розірвання.

4.         Відповідальність сторін

 

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даною угодою ______________ і  Одержувач несуть відповідальність відповідно до законодавства України і цього договору (ЦКУ, ГКУ, ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації»).

 

                                                          5.          Заключні положення

 

5.1. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України у сфері регулювання договірних зобовязань.

5.2. Договір складено у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, українською мовою, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної Сторони.

5.3. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

6.         Адреси та реквізити сторін

 

 

Останні запитання в цьому розділу

Безкоштовне користування та безкоштовна оренда ТМЦ

Добрый день! Благотворительная организация закупает музыкальные инструменты, которые в будущем планирует передавать в бесплатное пользование (аренду) детям. Как правильно документально оформить такую аренду? Если...

Переглянути

Оприбуткування благодійної допомоги ГО

Доброго дня! Як ГО оприбуткувати передану благодійну допомогу у вигляді палатки від фізичної особи? як оцінити її вартість? Чи потрібно орієнтуватися на податкові норми щодо вартісного показника (20 тис) та строки...

Переглянути

Надання матеріальної допомоги БО

Благодійна організація надає матеріальну допомогу бенефіціарам через ФОПів, які є соціальними консультантами в цій організації (3 група)згідно договорів. Чи правомірні дії БО надання матеріальної допомоги через...

Переглянути

Оформлення БФ благодійної допомоги

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як краще оформити наступну операцію: до благ.фонду звернулась багатодітна неповна родина (мати-інвалід 2гр,4 дітей) з проханням надати допомогу на закупівлю дров для обігріву...

Переглянути

Отримання благодійної допомоги від БФ

Добрий день. Чи можуть вчителі отримувати благодійну допомогу від БФ, з яким Адміністрація державної школи не підписала Меморандуму? В яких документах висвітлюється це питання? Якщо ні, то які юридичні наслідки...

Переглянути