Чи може сільська рада, як орган місцевого самоврядування отримати благодійну допомогу у вигляді коштів?

27 червня 2018, 15:14 до роздiлу

Юлія Нефедова

Чи може сільська рада, як орган місцевого самоврядування отримати благодійну допомогу у вигляді коштів, робіт на ремонт приміщення сільської ради. Яким чином це можна вірно оформити?

Відповідь

Максим Стрельчук, юрист, експерт із питань діяльності благодійних організацій

27 червня 2018, 15:14
Доброго дня!
Привертаю Вашу увагу до цьогорічного роз'яснення Мін'юсту з даного питання (див. нижче). Якщо у Вашому випадку благодійна допомога відповідатиме вказаним в останньому абзаці роз'яснення критеріям, її можливо оформити договором про надання благодійної допомоги та звітуванням про її використання або, у випадку робіт, договором між благодійником та підрядником на користь третьої особи - сільради та відповідними тристоронніми актами виконаних робіт. Тристоронні договори в даному випадку рекомендувати не берусь, оскільки встає питання застосування Закону України "Про публічні закупівлі".
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.02.2018 р. N 5512/100-2-18/7.3.1

Щодо отримання райдержадміністрацією благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб

(Витяг)
<...> у Міністерстві юстиції розглянуто лист <...> щодо надання роз'яснення законодавства з питань отримання районною державною адміністрацією благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб і, в межах компетенції, повідомляється таке.
<...>
Разом з тим зазначаємо, що відповідно до частини першої статті 54 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
Частиною першою статті 2 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" передбачено, що органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування (крім випадків, визначених цим Законом) в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
Відповідно до статті 3 цього Закону органам державної влади забороняється створювати позабюджетні фонди, мати позабюджетні спеціальні рахунки та використовувати кошти, одержані за здійснення функцій держави, що передбачають видачу дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрацій та інших дій на платній основі (крім послуг охорони, що надаються на договірних засадах), в будь-який інший спосіб, крім зарахування таких коштів до Державного бюджету України.
Згідно з частиною першою статті 47 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій здійснюється за рахунок Державного бюджету України.
При цьому згідно з частиною першою статті 13 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс), бюджет може складатися із загального та спеціального фондів.
Відповідно до пункту 12 статті 2 Кодексу органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету, є бюджетними установами. Бюджетні установи є неприбутковими.
Згідно з частиною четвертою статті 13 Кодексу благодійні внески, гранти та дарунки є власними надходженнями бюджетних установ, які отримуються додатково до коштів загального фонду та включаються до спеціального фонду бюджету, і спрямовуються на організацію основної діяльності бюджетних установ.
Пунктом 18 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228, передбачено, що у процесі формування спеціального фонду проекту кошторису планування власних надходжень бюджетних установ здійснюється за групами та підгрупами, визначеними Бюджетним кодексом України, з урахуванням того, що показники власних надходжень формуються за першою підгрупою другої групи (благодійні внески, гранти та дарунки) - на підставі договорів, календарних планів проведення централізованих заходів та інших документів, якими передбачено отримання таких внесків, грантів та дарунків.
Разом з тим частиною третьою статті 23 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) встановлено, що подарунки, одержані особами, зазначеними у пунктах 1 (Закон N 1700-VII), 2 частини першої статті 3 цього Закону (Закон N 1700-VII), як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Процедуру передачі особами, зазначеними у пунктах 1 (Закон N 1700-VII), 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), дарунків, отриманих ними як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, у яких уповноважені особи працюють або які представляють, установлює Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року N 1195 (Постанова N 1195).
З огляду на викладене у разі отримання благодійної допомоги, форми якої будуть характеризуватися такими правовими ознаками як безкорисливість, що свідчить про надання допомоги на благо інших без будь-якої вигоди; добровільність - діяльність, яка здійснюється за вільним волевиявленням благодійника, без будь-якого примусу та втручання з боку суб'єктів владних повноважень; цільова спрямованість - наявність конкретної мети, в межах напрямків і порядку, встановлених Законами України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (Закон N 5073-VI), "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII), Бюджетним кодексом України, на нашу думку, до зазначених дій не може бути застосована заборона, передбачена статтею 54 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

Останні запитання в цьому розділу

Безкоштовне користування та безкоштовна оренда ТМЦ

Добрый день! Благотворительная организация закупает музыкальные инструменты, которые в будущем планирует передавать в бесплатное пользование (аренду) детям. Как правильно документально оформить такую аренду? Если...

Переглянути

Оприбуткування благодійної допомоги ГО

Доброго дня! Як ГО оприбуткувати передану благодійну допомогу у вигляді палатки від фізичної особи? як оцінити її вартість? Чи потрібно орієнтуватися на податкові норми щодо вартісного показника (20 тис) та строки...

Переглянути

Надання матеріальної допомоги БО

Благодійна організація надає матеріальну допомогу бенефіціарам через ФОПів, які є соціальними консультантами в цій організації (3 група)згідно договорів. Чи правомірні дії БО надання матеріальної допомоги через...

Переглянути

Оформлення БФ благодійної допомоги

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як краще оформити наступну операцію: до благ.фонду звернулась багатодітна неповна родина (мати-інвалід 2гр,4 дітей) з проханням надати допомогу на закупівлю дров для обігріву...

Переглянути

Отримання благодійної допомоги від БФ

Добрий день. Чи можуть вчителі отримувати благодійну допомогу від БФ, з яким Адміністрація державної школи не підписала Меморандуму? В яких документах висвітлюється це питання? Якщо ні, то які юридичні наслідки...

Переглянути