Cортувати

Реєстрація благодійних фондів та організацій

Оформлення благодійної допомоги

Управління БФ і БО

Допомога учасникам АТО і переселенцям

Публічний збір благодійних пожертв

Робота волонтерів

Реєстраційні дії БО та їх оформлення (реєстрація, внесення змін, ліквідація)

Благодійна допомога: оформлення, отримання і надання (відносини з донорами і бенефіціарами)

Оформлення гуманітарної допомоги

Звітність БФ і БО

Гуманітарна допомога: оформлення, отримання і надання

Законодавчі новації

Оплата праці та послуг консультантів

Волонтерська діяльність: оформлення волонтерів, ведення документації

Соціальне підприємництво

Гуманітарна допомога

Оподаткування благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги

Оформлення благодійної допомоги (юр.)

Трудові відносини в БО: прийняття на роботу, звільнення, відпустки, лікарняні, ведення документації

Учасники (засновники) та органи управління БО: правовий статус, формування і діяльність

Господарська діяльність: оформлення договорів, ведення первинної документації

Оподаткування БО, благодійної та гуманітарної допомоги: нарахування і сплата податків, отримання та втрата статусу неприбутковості

Бухгалтерський облік в БО: оформлення та ведення документації та проводки

Звітність БО: податкова, статистична тощо

Перевірки та інші форми державного контролю діяльності БО

Чи може ФОП отримувати благодійну фін. допомогу на реалізацію соц. проекту без реєстрації благодійної організації?

03 серпня 2018, 15:13 до роздiлу

Віра Ковтиха

Чи може ФОП 3 групи з кведом 88.99 не реєструвати благодійну організацію, щоб отримувати благодійну фінансову допомогу на реалізацію соціального проекту (приміром роботу дитячого центру) або ж отримати приміщення в якості благодійного внеску? Якщо так, то які особливості звітування в такому разі

Відповідь

Вікторія Смолякова

03 серпня 2018, 15:13

Добрий день, пані Віра!

Згідно із Законом № 5073 суб’єктами благодійної діяльності є благодійник та фактичний набувач благодійної допомоги.

Благодійником у розумінні п. 5 ст. 1 цього Закону є дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.

Під бенефіціаром (фактичним набувачем благодійної допомоги) розуміють набувача благодійної допомоги (фізичну особу, неприбуткову організацію або територіальну громаду), що одержує допомогу від одного чи декількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом № 5073.

При цьому зазначеним Законом встановлено, що бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, які одержують допомогу для досягнення визначених цим Законом цілей.

Отже, Закон № 5073 чітко визначає того, хто надає благодійну допомогу, — благодійника та того, хто її набуває, — бенефіціара. Водночас цим Законом не обмежено коло таких суб’єктів, тобто ними можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Податковий кодекс безпосередньо не визначає переліку суб’єктів благодійної діяльності і посилається на спеціальні закони, наприклад на Закон № 5073.

Надання благодійної допомоги прямо не обмежено жодним нормативним актом, тому надавати її мають право як резиденти України, так і нерезиденти.

Суб’єктами, які мають право на отримання благодійної допомоги згідно з пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, є неприбуткові підприємства, установи та організації, тому що їх діяльність спрямовано на провадження благодійної діяльності й меценатства та іншої діяльності, передбаченої законодавством.

Порядок оподаткування неприбуткових організацій та установ регулюється нормами ст. 157 цього Кодексу, а Перелік таких установ та організацій наведено в п. 157.1 зазначеної статті.

При цьому право на звільнення від оподаткування отримують неприбуткові установи та організації після реєстрації їх згідно з вимогами законодавства та які внесено контролюючими органами в установленому порядку до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр).

 

У розумінні податкового законодавства безоплатно наданими товарами, роботами, послугами є товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів (пп. «а» пп. 14.1.13 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

При цьому відповідно до пп. 14.1.202 вищезазначеного пункту будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів є продажем (реалізацією) товарів.

Операції з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), які надаються без вимоги оплати, повинні включатися до складу доходу платника податку.

Для надавачів благодійної допомоги передача такої допомоги згідно з пп. 135.4.1 п. 135.4 ст. 135 Податкового кодексу є доходом від операційної діяльності, який включає дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди комісіонера (повіреного, агента тощо).

Вищезазначеним пунктом встановлено, що дохід від операційної діяльності визнається у розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, у тому числі при зменшенні зобов’язань.

Таким чином, безоплатна передача прирівнюється до продажу (поставки товарів)

 

Відображення витрат при наданні благодійної допомоги та їх обмеження в податковому обліку

Якщо платник податку надаватиме благодійну допомогу, то він має право і на відображення витрат, проте з деякими обмеженнями, визначеними у пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу.

Так, згідно з цією нормою до складу інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов’язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, включаються, зокрема:

суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у ст. 157 Податкового кодексу, у розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138).

Таким чином квед 88.99 дає право ФОПу здійснювати таку діяльність, але ніяких пільг в плані оподаткування немає. Всі операції оподатковуються, як і комерційна діяльність ФОПа. А передача приміщення буде прирівняна до операції купівлі-продажу.  

Останні запитання в цьому розділу

Відображення благодійної допомоги у звітності ГО

Добрий день! Підкажіть ,будь ласка,відповідь на таке питання: Громадській організації,яка фінансується з місцевого бюджету (100 000 грн) була надана благодійна допомога у вигляді речей для багатодітних сімей на певну...

Переглянути

Порядок надання благодійної допомоги церквам та благодійним організаціям

Доброго дня! Чи оподатковується благодійна допомога церкви (дозволено Статутом) ГО чи благодійним організаціям? Який порядок надання благодійної допомоги церквам та благодійним організаціям?

Переглянути

Отримання благодійної допомоги на особисту картку керівника БО

Підкажіть, будь ласка, чи може громадська організація отримувати благодійні внески на банківську картку фізичної особи (голови організації)? Якщо так, то як відобразити такі надходження у звітності? Якщо ні, то які...

Переглянути

Благодійна допомога комерційному підприємству від фізичної особи: правові підстави

Я фізична особа, що хоче надати фінансову (грошову) благодійну допомогу комунальному КОМЕРЦІЙНОМУ підприємству. Чи маю я право особисто надати їм таку допомогу і який має бути алгоритм дій? Дякую.

Переглянути

Регулярні внески на статутну діяльність ГО від бізнесу: правові підстави

Доброго дня. Я представляю громадську організацію (не благодійну). Питання: на підставі якого договору ми можемо приймати внески на нашу діяльність регулярно (щомісячно) від одієї юридичної компанії? Як це...

Переглянути